Materialebasen har længe været et smuthul for de elever, der har læsevanskeligheder, men som ikke har adgang til Nota, der er Kulturministeriets bibliotek og videnscenter for personer med et dokumenteret læsehandicap.
Materialebasen har længe været et smuthul for de elever, der har læsevanskeligheder, men som ikke har adgang til Nota, der er Kulturministeriets bibliotek og videnscenter for personer med et dokumenteret læsehandicap.

SkoleKom lukker - hvad sker der med Materialebasen?

Elever med læsevanskeligheder har længe kunnet få læst skolebøger højt, som læreren hentede som pdf-filer i Materialebasen på SkoleKom. Men Skolekom lukker, og det er uafklaret, om eleverne fortsat vil kunne få adgang dér, hvor basen flytter hen.

Publiceret

Skal elever medlæsevanskeligheder have adgang tilNota? 

Socialdemokraten Mattias Tesfaye har spurgtundervisningsminister Merete Riisager, om hun vil undersøge, hvaddet vil koste staten at give elever i 1.-3. klasse adgang til Nota,hvis de i Ordblinderisikotesten viser tegn på ordblindhed. Detafviste ministeren.

Undervisningsministerens svar 

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Farvel til SkoleKom: Lærere protesterer

Lærernes digitale forum SkoleKom lukker til årsskiftet. Foruden at være et mødested, hvor lærerne har kunnet debattere, dele læremidler og få vejledning af læringskonsulenten, har SkoleKom også haft en særlig 'konference' kaldet Materialebasen.

Materialebasen har længe været et smuthul til elever med læsevanskeligheder, der er endt "gul gruppe" i Ordblindetesten eller har andre læsevanskeligheder, der ikke giver adgang til Nota, som er Kulturministeriets bibliotek og videnscenter for folk med et dokumenteret læsehandicap.  På Materialebasen kan skolelederen nemlig give en elev adgang til et arkiv af scannede skolebøger, som eleven kan hente ned som pdf-filer og få læst højt på computeren.

Riisager afviser fortsat at give indskolingselever adgang til Nota 

Men hvad der skal ske med Materialebasen, når SkoleKom lukker, er stadig usikkert.  Formand for Danmarks It-vejlederforeningen John Klesner har siden 2013 forsøgt at få et svar fra Styrelsen for It og Læring, men uden held:

"Det har længe været forudsigeligt, at SkoleKom måtte lukke. Aktiviteten er dalende, og med Aula og læringsplatformene findes der snart mange andre fora, hvor lærerne kan have et fagligt netværk og dele undervisningsmaterialer. Men det er problematisk, at vi endnu ikke ved, hvor de elever, der befinder sig i en gråzone i forhold til hjælp med læsningen, skal få hjælp", siger han.

Udvalg vil give indskolingselever adgang til Nota via risikotesten for ordblindhed

Hos Styrelsen for It og Lærling fortæller kontorchef Klaus Østergård, at styrelsen kun er ansvarlig for selve platformen SkoleKom.

"Alt indhold, som brugerne i tidens løb har lagt ind på SkoleKom, har de selv ansvar for at gemme, inden SkoleKom lukker den 31. december. Det samme gælder for Materialebasen", siger han.

Materialebasen på Nota   Materialebasen er i de seneste år blevet administreret af Kompetencecenter for Læsning i Aarhus Kommune. Her har man sørget for at scanne skolebøger og arkivere pdf-filerne i Materialebasen. Men centeret kan oplyse, at Materialebasen allerede fra august 2019 bliver overtaget af Nota.

Nota har allerede en del skolebøger i pdf-format fra Materialebasen, men kan ikke på nuværende tidspunkt oplyse, om alle filer fra den gamle Materialebase bliver overført, eller hvem der får adgang til den nye Materialebase.

Powered by Labrador CMS