Udvikling i anmeldte arbejdsulykker for lærere og pædagoger i folkeskolen
Udvikling i anmeldte arbejdsulykker for lærere og pædagoger i folkeskolen

Skoleleder: Vi anmelder altid vold

Fælles retningslinjer på arbejdspladsen er vigtigt, når det gælder vold, og hvilket sprog personalet accepterer fra eleverne. Man skal være enige og reagere ens over for eleverne, viser erfaringer fra flere skoler.

Publiceret

HVAD HAR DU OPLEVET?

Er du selv som lærer eller kender du elever, som er kommet iklemme? Hjælp Folkeskolen med at kaste lys over inklusion - del dinpersonlige oplevelse eller send os et tippå inklusion@folkeskolen.dk eller klik her 

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

»Vi anmelder altid vold. Det er en beslutning, vi har taget, og noget, vi måske gør tre til fem gange om året«.

Skolen på Grundtvigsvej har en stor beredskabsplan fra Frederiksberg Kommune om, hvordan man evakuerer ved brand, eventuelt skoleskyderi eller andre voldsomme begivenheder. Og så har skolen selv udarbejdet en mindre plan med retningslinjer for anmeldelse af vold, mobning og chikane som arbejdsskade. Det fortæller skoleleder Lise Ammitzbøll la Cour.

»Det er den voldsramtes nærmeste leder, der anmelder sagen som en arbejdsskade. Det skal den pågældende lærer eller pædagog ikke selv tænke på«, siger skolelederen.

Når en lærer eller pædagog står i en konflikt med en voldsomt udadreagerende elev, er det vigtigt, at skolen har en plan, som alle kender til og følger. Det viser erfaringerne fra skoler, som jævnligt oplever vold mod lærere og grænseoverskridende sprog og trusler fra elever. Planen hjælper først og fremmest den lærer eller pædagog, som står i sådan en situation, fordi andre skal tage over, og både den voksne og eleven skal have hjælp. Samtidig sikrer man, at vold bliver anmeldt.

Retningslinjerne har for nylig været til revision på et medarbejdermøde, fordi det ikke er så lang tid siden, skolen havde en sag, hvor vold var involveret.

Også på Toftegårdsskolen bliver alle episoder med vold anmeldt. Der er et fast punkt på alle medarbejdermøder, hvor man taler om eventuelle voldsomme hændelser. Tillidsrepræsentant Gitte Ørum fortæller, at anmeldelse sker i et samarbejde mellem ledelsen og arbejdsmiljørepræsentanten.

»Vi har gennem de seneste år mærket en stigning i voldsomme hændelser med udadreagerende børn og grimt sprog. Det er sket i takt med en større grad af inklusion. Det er jo en følge af en politisk målsætning om at ekskludere færre og inkludere flere elever i den almene skole«, siger Gitte Ørum og fortæller, at belastningen er størst i indskolingen.

»Vi har ikke været igennem samme proces som i specialafdelingen Toften, men indskolingsteamet har talt om problemet, og arbejdet i Toften har haft en afsmittende virkning på almendelen af skolen. Teamet tager fælles ansvar, støtter hinanden og aftaler tiltag over for eleverne«, siger Gitte Ørum.

På Toften er der som regel to voksne i undervisningen af en klasse med syv elever. Afdelingen har nogle mindre rum knyttet til klasselokalet, og det har gjort det lettere at trække ind i et andet lokale med eleven i en akut situation. De syv elever i en klasse er nogenlunde lige gamle, men har forskellige diagnoser, så der er ofte behov for at kunne dele klassen op.

»Hvert år er der elever i indskolingen på Toftegårdsskolen, som egentlig burde være startet i Toften i stedet, og vi får en del elever ind i udskolingsklasser i Toften, som også burde være kommet her tidligere. Nu slås de måske med skolevægring oven i deres andre problemer«, siger Rikke Nyholm Sørensen.

Powered by Labrador CMS