En del skoler har haft håndværk og design eller andre håndværksmæssige valgfag i udskolingen før den politiske aftale. Her er det to drenge fra Vangeboskolen i Holte.

Hver fjerde elev har valgt håndværk og design

Der blev lagt særligt vægt på håndværk og design, da politikerne sidste år besluttede et nyt obligatorisk praktisk-musisk valgfag. Men næsten halvdelen af eleverne har foretrukket madkundskab. Det overrasker ikke håndværk og design-lærernes formand.

Publiceret

Sådan har vi gjort

Folkeskolens redaktion har sendt et spørgeskema ud tilalle folkeskoler med en udskoling. 282 skoler fordelt på 88kommuner har svaret. Af de 282 skoler angiver 229, at de harmodtaget og registreret elevernes valg. Det er alene svar fra disseskoler, der er datagrundlaget for tallene omkring fordelingen afelevernes førsteprioriteter. Disse tal bygger på valget fra tæt på15.000 elever. De øvrige svar i undersøgelsen bygger på svarene fraalle 282 skoler.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Alle skoler skal tilbyde håndværk og design som obligatorisk valgfag i 7. og 8. klasse efter sommerferien. De kunne nøjes med det ene, men ni ud og ti skoler har også tilbudt madkundskab, otte ud af ti har tilbudt billedkunst og knap syv ud af ti har tilbudt musik.

Elevernes dom er dog klar - 45 procent af eleverne har madkundskab som deres førsteprioritet, mens 25 procent har håndværk og design, og billedkunst og musik er helt nede på 16 og 13 procent.

Formand for Foreningen for Håndværk og Design Irene Egeskov Andersen er ikke overrasket over, at eleverne i højere grad går efter madkundskab

Ny håndværk og design-formand har været med til at formulere de nye læseplaner

"Selv om vi har meldt ud til dem, at madkundskab har masser af fagligt indhold, så ser mange det alligevel som et hyggeligt fag, hvor de kan komme og spise noget mad. Håndværk og design er derimod stadig et nyt fag - mange skoler begyndte først med det i 2016 - så eleverne kender det ikke så godt, og nogle steder har deres undervisere måske også været lidt famlende i starten og dermed ikke helt så gode. Det smitter jo af på valget".

Tidligere læringskonsulent: Håndværk og designprøven kan blive svær med store valghold

 

Hun er godt tilfreds med 25 procent, når det er første år. Også fordi 86 procent af skolerne har oprettet faget.

"Det er godt nok første år. Det er vigtigt, at det faktisk opleves som et valg for eleverne. Man ved jo hvor meget selvbestemmelse betyder. Både for eleverne, som skal have faget i mange timer over to år, og for læreren betyder det også meget, at man står med elever, som faktisk har haft lyst til faget", siger hun.

Nye tal: Flest opretter madkundskab

20 elever er mange på et valghold

Der er stor forskel på, hvor mange elever der kommer til at være på håndværk og designholdene. Skolelederne i undersøgelsen fortæller, at de mange steder har loft over antallet af elever, men loftet svinger fra 15 til 30, blandt andet fordi man gerne vil give eleverne det, de har ønsket.

Nye valgfag skulle tænde håndværker-drømme - men eleverne vil hellere lave mad

Irene Egeskov Andersen finder det problematisk, hvis man står med alt for mange elever på holdet - særligt, hvis man har dem alene.

"I designprocessen kan det måske nok gå med 20 elever, men faget er så materialetungt, og hvis man skal have tid til at fordybe sig i de respektive materialer, kræver det, at der ikke er alt for mange elever per lærer", siger hun.

Venter spændt på prøvevejledningen

Gunvor Ryskov Jørgensen er en af de mange lærere, som skal undervise i håndværk og design-valgfaget efter sommerferien. Hun har undervist i håndværk og design i tre år på Syvstjerneskolen i Værløse og har alle sine timer i faget. Og med både linjefag i sløjd, en arkitektuddannelse og en cand. pæd. i materiel kultur er hun godt klædt på til faget.

"Hos os har 18 ud af godt 70 elever valgt håndværk og design, og det er jo et stort hold at stå med. Men jeg er da glad for, der er mange, der har stor glæde ved faget og siger, når jeg møder dem på gangen, at de glæder sig".

Hun venter også spændt på prøvevejledningen, som hun gerne vil kende i forhold til årsplanen.

"Jeg har mange ideer til, hvad jeg gerne vil lave med dem, og jeg glæder mig til at kunne bygge oven på alt det, vi har arbejdet med på mellemtrinnet. Jeg tænker også, at jeg kan bruge en del af mine erfaringer fra arkitektskolen".