”Før kunne vi bruge den understøttende undervisning til spanskundervisningen. Men det kan vi ikke længere. Derfor skal eleverne frivilligt vælge at have tre timers ekstra undervisning om ugen, hvis de vil have spansk,” fortæller afdelingsleder for udskolingen på Frederiksberg Skole, Lis Wendel.
”Før kunne vi bruge den understøttende undervisning til spanskundervisningen. Men det kan vi ikke længere. Derfor skal eleverne frivilligt vælge at have tre timers ekstra undervisning om ugen, hvis de vil have spansk,” fortæller afdelingsleder for udskolingen på Frederiksberg Skole, Lis Wendel.

Skoles spanskundervisning presses af obligatoriske valgfag

I fire år har skoler kunne tilbyde spansk som et treårigt valgfag i udskolingen. Men faget presses af, at eleverne også skal have et praktisk-musisk valgfag, fortæller lærere og ledere på Frederiksberg Skole.

Publiceret

Forsøg med spansk somvalgfag

Forsøget med spansk som frivilligt valgfag i udskolingen blevsat i gang i 2017 for at understøtte etableringen af spansk somfortsættersprog i gymnasiet. Forsøget løber fra 2017 - 2023 i firerunder, hvor skolerne kan tilmelde sig forsøgsordningen. Den sidsteog fjerde runde blev sat i gang sidste år i 2020.

35 skoler fra 23 kommuner har deltaget i forsøget. 23 af skolernehar været folkeskoler, fem har været privatskoler og syv har væretungdomsskoler. Lige nu er ti skoler med i forsøgets fjedrerunde.

Undervisning foregår i udskolingen fra 7. til 9. klasse og erelevernes 3. fremmedsprog. I alt har eleverne 240 timer fordelt påtre år. Der er udarbejdet forsøgsmål, læseplan og vejledning tilforsøgsvalgfaget. Derudover er der også udarbejdet en valgfrimundtlig afgangsprøve.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (stuk) gennemfører enerfaringsopsamling, der skal afdække de deltagende skolerserfaringer med forsøget. Formålet med erfaringsopsamlingen er atskabe grundlag for beslutningen, om spansk som treårigt valgfagskal indføres som en permanent mulighed i grundskolen.

Kilde: emu.dk 

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Siden 2017 har elever på Frederiksberg Skole i Sorø kunne lære spanske vendinger og øve sig på det besværlige rulle-r.

Som en del af Børne- og Undervisningsministeriets forsøg har skolen nemlig tilbudt eleverne i udskoling spansk som frivilligt treårigt valgfag.

"Vi er en skole, der vægter, at eleverne får en fornemmelse for det internationale og flerkulturelle. Derfor ville vi gerne være med i forsøget", siger Lis Wendel, der er afdelingsleder for udskolingen.

"Derudover tilbyder det gymnasium, der er nærmest os også spansk. Vi havde også i forvejen undervisere, der kunne tilbyde eleverne spanskundervisning. Så det lå lige til højrebenet for os".


En af de lærere, der har undervist i spansk, er Liselotte Lentz-Nielsen. For at blive kvalificeret, har hun taget en uddannelse som spansklærer på professionshøjskolen Absalon. Indtil videre har hun undervist en 8. klasse i spansk. Det har været en rigtig god oplevelse, fortæller hun.

"Man kan mærke, at eleverne har valgt faget, fordi de synes, det er spændende. De kan lide at smage på ordene og kommer selv med mange input, for eksempel til nye sange eller film, som vi kan bruge i undervisningen", siger hun. 

Hun fortæller også, at der i starten var stor opbakning til faget. Men de seneste år er holdene blevet mindre, og det er blevet sværere at få eleverne til at forsætte med spansk i 8. og 9. klasse.

"Coronapandemien er en af grundende til, at vi har fået sværere ved at fastholde eleverne. Det har været nogle hårde år, hvor eleverne er gået glip af rigtig meget", siger hun. 

Obligatoriske valgfag har presset forsøget

Afdelingsleder Lis Wendel fortæller også, at coronapandemien er skyld i, at Frederiksberg Skole ikke har oprettet spansk for 7. årgang dette skoleår. Men hun mener også, at der er en anden grund til, at det er blevet sværere at få eleverne til at vælge spansk.

I 2019 blev det obligatorisk for eleverne i 7. og 8. klasse at vælge et praksis-musisk valgfag. Det har skabt trængsel på elevernes skemaer og gjort det svært at få plads til spansk, fortæller hun.

"Før kunne vi bruge den understøttende undervisning til spanskundervisningen. Men det kan vi ikke længere. Derfor skal eleverne frivilligt vælge at have tre timers ekstra undervisning om ugen, hvis de vil have spansk", siger hun.

Derfor håber hun, at spansk på sigt kan få status som 2. fremmedsprog på linje med tysk og fransk.

"Jeg er bekymret for, at forsøget lukker. Det bliver i hvert fald svært at gøre spansk til en permanent mulighed med de logistiske udfordringer, vi har lige nu. Det er ærgerligt. For vi er rigtig glade for at udbyde faget".

Spansk skal tilbyde eleverne ekstra oplevelser

Liselotte Lentz-Jensen er enig i, at de obligatoriske fag har gjort det svært at få plads til spansk i elevernes skema.

Derfor håber hun, at hun sammen med en kollega kan få spanskundervisningen på rette fod igen.

"Det giver mening, at folkeskolen tilbyder spansk til de elever, der er sprogligt interesserede og vil noget mere. Men det kræver, at eleverne har luft i skemaet, og vi har tiden og resurserne til at gøre noget ekstra ud af undervisningen", siger hun.

"Lige nu arbejder vi eksempelvis på at få en venskabsskole i Spanien, som vi på sigt kan komme ned at besøge. Hvis eleverne skal vælge faget til frivilligt, skal undervisningen ikke bare foregå med hovedet ned i en bog. Eleverne skal også have mulighed for et autentisk kulturmøde".

Læs mere

Emu.dk: Undervisning i spansk som treårigtvalgfag

Powered by Labrador CMS