Så længe man ikke ved, hvad eleverne tænker om oversættelsesværktøjer som Google Translate, kan lærerne ikke hjælpe eleverne med at bruge programmerne på en gavnlig måde, mener Danièle Eychenne.

Nu skal elevernes holdning til Google Translate undersøges

Google Translate og andre oversættelsesværktøjer skaber stor frustration blandt sproglærere. Men hvad synes eleverne? Det sætter en ny undersøgelse skarp på.

Publiceret Senest opdateret

Hvordan bruger eleverne programmer som Google Translate i franskundervisningen? Synes de selv, at det er god idé, og hvad oversætter de?

Det skal elever fra over 20 skoler hjælpe med finde svarene på. I de kommende uger skal de nemlig deltage i en spørgeskemaundersøgelse omkring deres brug af og holdninger til digitale oversættelsesværktøjer.

Det er Danièle Eychenne, der står bag undersøgelsen. Hun er i gang med en kandidatuddannelse på Københavns Universitet og har valgt at skrive speciale om elevers holdning til oversættelsesmaskiner som eksempelvis Google Translate i forbindelse med deres franskundervisning.

Om undersøgelsen

I spørgeskemaundersøgelsen deltager franskelever fra 8., 9. og 10. klasse

Eleverne svarer på spørgeskemaet i undervisningen. Det tager maks. 15 minutter.

Her bliver eleverne blandt andet spurgt ind til deres holdning til oversættelsesmaskiner, og hvordan de bruger dem i undervisningen. Eleverne bliver også spurgt ind til deres motivation for at lære fransk, og hvordan de taler om oversættelsesmaskiner i franskundervisningen.

Eleverne svarer også på, om de typisk oversætter ved hjælp at oversættelsesmaskiner, og om de stoler på de resultater, de får.

Alle besvarelserne er anonyme, og forældrene bliver også orienteret inden. Det er også muligt for eleverne at sige fra, hvis de ikke vil deltage i undersøgelsen.

Er du interesseret i også at deltage i undersøgelsen med dine elever?


Så kan du henvende dig til Danièle Eychenne på dey@kp.dk.

Danièle sender derefter et link til spørgeskemaet og de nødvendige informationer.

Spørgeskemaet kan besvares frem til 26. marts.

”Det er vigtigt, at vi ved, hvad eleverne tænker, når de bruger oversættelsesmaskiner i undervisningen. Så længe vi ikke kender deres synspunkt, kan vi ikke støtte dem i at bruge oversættelsesmaskinerne på en konstruktiv måde”, siger hun.

Udover at læse en kandidat er Danièle Eychenne selv uddannet folkeskolelærer og arbejder som pædagogisk konsulent i fransk på Center for Undervisningsmidler ved Københavns Professionshøjskole.

Her har hun talt med mange lærere, der har delt deres frustrationer over elevernes brug af Google Translate og andre oversættelsesværktøjer.

”Dilemmaet med oversættelsesmaskinerne er, at man ikke kan komme udenom dem. Selvom lærerne prøver at komme i dialog med eleverne, eller fraråder dem at bruge Google Translate, fordi det ikke er tilladt til den skriftlige prøve, så bliver det brugt alligevel”.

Ikke vejen frem at forbyde Google Translate

I spørgeskemaet bliver eleverne blandt andet spurgt ind til, hvad de bruger oversættelsesmaskiner til i franskundervisningen.

De bliver også spurgt ind til, om de bruger dem til at oversætte enkeltord eller hele tekststykker.

Eleverne skal også svare på, om de synes, det er nemt at gennemskue, om oversættelsesværktøjerne er kommet med et godt forslag.

”Jeg har prøvet at have en konstruktiv tilgang til brug af oversættelsesmaskiner. Generelt vil jeg gerne undgå den snydediskurs, der ofte kommer op, når man taler om oversættelsesmaskiner”, siger Danièle Eychenne.

”Der er helt sikkert elever, der bruger Google Translate uden omtanke for, om de lærer noget af det. Men der er også elever, der har en sund skeptisk overfor oversættelsesmaskinerne og som bruger dem som et redskab til at blive dygtigere til nye sprog. Men det bliver meget svært at tale om, hvad den gode strategi er, hvis der hele tiden bliver talt om, at det er snyd”.

Mener du, at man skal være mere åben overfor oversættelsesmaskiner i undervisningen?

”Jeg har ikke svaret på, hvordan vi løser problematikken med oversættelsesmaskinerne. Og jeg har en stor forståelse for, at lærerne står i en rigtig svær situation. Men jeg tror ikke, at et forbud er vejen frem”.

”Vi skal have en konstruktiv dialog omkring emnet, hvor vi også taler om, hvordan vi kan bruge oversættelsesmaskinerne på en relevant måde. Her er min undersøgelse et lille bitte skridt i den retning”.