Eleverne arbejder med cirkelbrikker, brøkbrikker og blokmodel i Track-projektet
Eleverne arbejder med cirkelbrikker, brøkbrikker og blokmodel i Track-projektet

Forskningsprojekt i matematik med brug af konkrete materialer

Det danske pilotprojekt Track med brøkbrikker, blok-model og fast struktur i matematiktimerne bliver et forskningsprojekt de næste tre år. Track er danskproduceret materiale inspireret fra Singapore og projektet sættes i gang for 90 skoler.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

12 skoler i Syddjurs Kommune har indtil nu deltaget i pilotprojektet på mellemtrinnet fra 2018-21 og en række skoler i Lemvig og Aarhus har været kontrolgruppe.

Nu har folkene bag Track (Teaching Routines and Content Knowledge) fået 8,7 millioner kroner fra Tryg Fonden til forskningsprojektet, der både betyder uddannelse af matematiklærere og en anden tilgang til matematikundervisningen.

Det er lærer, lektor og ph.d Pernille Ladegaard Pedersen, der er projektleder på Track, der foregår på Via Aarhus. Track skal være et lodtrækningsforsøg, hvor 45 skolers 4. klasser deltager i selve forsøget, mens 45 skoler er kontrolgruppe og får anden uddannelse fx indenfor GeoGebra.

Det begynder i år og varer til 2025. Interesserede skoler kan skrive til forskerne på Via.

Danskproduceret materiale

Danskproduceret materiale

Forskerne bag Track har selv udviklet undervisningsmateriale og projektets skoler vil få sæt af brøkbrikker, cirkelbrikker og andet konkret materiale, som de skal bruge i arbejdet. De arbejder også med en blokmodel, som man bruger på alle niveauer i undervisningen i Singapore.

De deltagende matematiklærere kommer på kursus først en hel dag og senere tre halve dage om året online.   

Fra pilotprojektets evaluering fortæller de deltagende lærere, at de har haft nogle gode diskussioner i fagteamet. Alle lærere fra Syddjurs-projektet har i øvrigt valgt at fortsætte med at bruge Track-materialet i undervisningen også efter pilotprojektets afslutning.

Med Track bliver matematikken visualiseret for eleverne, og lærerne lægger meget vægt på progressionen.

"Eleverne skal forstå en brøk som et rationalt tal og fx ligger sandsynlighedsregning efter de rationale tal. Måske bruger lærerne og klassen lidt længere tid på at forstå nogle centrale pointer i de naturlige tal og de rationale tal i 4. klasse, men til gengæld viser det sig, at eleverne kan huske det i 5. og 6. klasse, hvor de så kan gå hurtigere frem", fortæller Pernille Ladegaard Pedersen.

"Der er stoftrængsel i matematik på mellemtrinnet og ofte fylder alle emner det samme i matematikbogen, men i Track lægger vi mere vægt på en grundlæggende talforståelse".

Hun fortæller, at forældrene har bakket op om pilotprojektet i Syddjurs. Ligesom hun fremhæver, at matematikvejlederne har været gode til at få vikarer og nye lærere med ind i projektet.

"Matematikvejlederne er en kæmpe gave. Der er så mange krav til lærere, så det at turde dvæle ved et emne og gå langsommere frem, kræver noget af lærerne. Her støtter vejlederne, og det har så vist sig, at eleverne slutter på et bedre niveau, så det var det hele værd".

På kursus sammen

På kursus sammen

"Eleverne har i Track-pilotprojektet klaret brøkregning og generel problemregning bedre end kontrolklasserne, og det er interessant, da forskningen viser, at særligt brøkregning er central at forstå for at eleverne fortsætter deres matematiske udvikling", siger Pernille Ladegaard Pedersen.

Track lægger også vægt på, at eleverne samarbejder i matematik. Desuden har lærerne været glade for, at alle matematiklærere på mellemtrinnet har været på kursus og kan tale sammen om matematikundervisningen.

Forskerne har valgt at afprøve Track i en dansk kontekst, fordi de har set, at eleverne i Singapore på få år er kommet i top internationalt.

Læs mere

Læs mere om Track

Powered by Labrador CMS