Andy Heath, Alison Hulme (i midten) og Laura Watley har i tre dage fulgt i hælene på hver deres danske lærer på Thorning Skole. Forud for besøget har englænderne haft en workshop om, hvordan de kan observere undervisningen og få noget ud af det, selvom de ikke forstår dansk.

Engelske lærere besøger danske skoler: »Eleverne opfører sig jo pænt«

I England er klasserumsledelsen mere autoritær og striks end i Danmark. Alligevel gør de danske elever næsten altid, hvad de bliver bedt om. Den afslappede klasserumsledelse er en af de forskelle, som optog engelske lærere, da de besøgte en skole i Silkeborg.

Publiceret

Om Spred

• Spred står for Sharing Professional Educational Dialogue og eret toårigt EU-projekt til 650.000 kroner. Lærere og skoleledere fraSejs Skole, Thorning Skole og Hvinningdalskolen i Silkeborgudveksler erfaringer med lærere og pædagogiske ledere fra skolerneWestwood College, Churnet View Middle School og St Edward's JuniorHigh School i Leek, England, ved skiftevis at besøge hinanden.Projektet skal understøtte den professionelle dialog mellem lærerneom elevernes læring og skoleledelsens rolle i at understøttedialogen mellem lærerne. Sammen med skolerne i Leek skalSilkeborg-skolerne arbejde med, hvordan »anerkendende samtaler« kanbruges som redskab til evaluering af læreres og skolelederesprofessionelle udvikling. Projektets partnere er desudenSkoleafdelingen i Silkeborg Kommune og Via University College.

Fysiklærer Niels-Peter Bansholm viser sine naturfags-apps. Alison Hulme og Laura Watley underviser begge i naturfag – og de var derfor nysgerrige efter at komme med i en dansk fysiktime og se skolens nyrenoverede fysiklokale.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

»Eleverne opfører sig pænt her. Vi er mere strikse, og det kæmper eleverne nogle gange imod. Her er der et andet forhold, fordi lærerne har mere tid sammen med eleverne«, fortæller Alison Hulme om sine betragtninger over det danske skolesystem. Hun er lærer på Churnet View Middle School i Leek, England, og hun er sammen med to kollegaer draget til Thorning Skole ved Silkeborg for at se på det danske skolesystem som led i et dansk-engelsk udviklingsprojekt.

»Der er meget kontinuitet i undervisningen, fordi lærerne har eleverne i mange timer. Vi er specialister og har kun eleverne i vores fag. Jeg kender derfor ikke eleverne så godt, men måske er mit fagkendskab højere«, reflekterer Alison Hulme. Hun er overrasket over ikke at se eftersidningslokaler og sanktioner, som de er vant til i Leek.

På læringstur i England: Danske og engelske ledere er kritiske venner

»Jeg tænkte: 'Åh, hvordan opfører børnene sig ikke, når der ikke er nogle sanktioner?' Men eleverne opfører sig ret pænt, og de er respektfulde over for lærerne«, fortæller Alison Hulme. Hendes kollega, Laura Watley, er også benovet over de danske elevers modenhed.

»Her bekymrer eleverne sig over, hvordan jeres kommende skolereform påvirker deres fritidsjob og sportsaktiviteter. Eleverne er meget reflekterende, det er vores ikke«. Eleverne på Churnet View er i alderen 9-13 år, og på Thorning Skole har lærerne fra Leek fortrinsvis været med i klasser, der svarer til samme alderstrin.

Inspiration til teamsamarbejde

Pia Lundstrøm Andersen har haft Laura Watley med i sine timer, og samtaleemnerne var blandt andet elevernes opførsel og lærerens autoritet.

»Englænderne fortæller, at de skal diskutere mere med deres elever. De har uniformer og siger mr. og mrs. til lærerne, men det giver ikke mere lydige elever. Vi siger læs, og så læser eleverne som regel«, fortæller Pia Lundstrøm Andersen.

»Vi har altså også god disciplin«, indskyder Laura Watley. »Men Pia kan give mig ideer til en mere afslappet klasserumsledelse«.

Andy Heath har været med i Jon Nygaard Rahrs timer, og et af deres samtaleemner var elevernes selvstændighed.

»Andy lagde mærke til, hvor selvstændige eleverne er. De går selv i gang med opgaver, og jeg kan sende dem ud at arbejde selv for eksempel i aulaen. Andy er vant til at holde sine elever i kort snor, hvorimod vi har en højere grad af tillid til eleverne«, fortæller Jon Nygaard Rahr. Han bemærker, at englænderne også har bidt mærke i den frie omgangstone mellem lærer og elev, og at der er fysisk kontakt.

»Vi kan godt have fysisk kontakt med eleverne, hvis vi for eksempel skal trøste dem. Det er helt utænkeligt for Andy«, fortæller Jon Nygaard Rahr.

En helt anden ting, der inspirerer Alison Hulme, er de danske læreres teamsamarbejde og det, at der er sat tid af til det. Nu vil hun se, om hun kan få indført noget lignende på Churnet View Middle School.

»Vi forbereder os mest alene, men jeg kunne godt tænke mig, at vi fik tid til samarbejde. Som det er nu, fanger vi ofte hinanden i pausen«.

I alt har ni lærere fra tre skoler i Leek været på besøg i Silkeborg fordelt på Thorning Skole, Sejs Skole og Hvinningdalskolen. Til efteråret besøger ni lærere fra de tre skoler i Silkeborg deres kollegaer i Leek.