Lærer Martin Klaja mener, at MinUddannelse gør 
det lettere at evaluere.
Lærer Martin Klaja mener, at MinUddannelse gør 
det lettere at evaluere.

Alt bliver samlet på læringsplatformen

Lettere vej til undervisningsdifferentiering og selvevaluering. Sådan lyder nogle erfaringer fra matematiklærerne Line Laugesens og Martin Klajas brug af portalen MinUddannelse i undervisningen.

Publiceret
Når undervisningen foregår via forløbsafvikleren i MinUddannelse, arbejder eleverne i 9.a i det tempo, som passer til den enkelte. De samarbejder også om opgaverne undervejs.
Når undervisningen foregår via forløbsafvikleren i MinUddannelse, arbejder eleverne i 9.a i det tempo, som passer til den enkelte. De samarbejder også om opgaverne undervejs.

Brugerportalsinitiativet

Juni 2013:

Regeringen indgår sammen med Venstre og Dansk Folkeparti enaftale om udvikling af en ny brugerportal som led i at givefolkeskolen et fagligt løft.

Juni 2014:

Aftalen om brugerportalsinitiativet indgås som en del afaftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for2015.

Oktober 2014:

Regeringen og KL indgår en mere uddybende aftale om, hvordanbrugerportalsinitiativet skal realiseres. Her besluttes det,at løsningerne skal være begyndt implementeret frastarten af skoleåret 2016/17 og afsluttet inden udgangen af2017.

Januar 2015:

KL vedtager en fælleskommunal indsats, der anbefaler, atkommunerne går sammen om en samarbejdsplatform, der er fælles foralle kommuner, mens kommunerne individueltvælger en læringsplatform.

Juni 2015:

KL udskyder implementeringsfristen for samarbejdsplatformen tiludgangen af 2018 og indgår en aftale med itslearning, der står bagSkoleIntra, om at levere en løsning i overgangsperioden.Læringsplatformene skal stadig være i brug indenudgangen af 2017.

Efterår 2015:

KL afholder workshops med blandt andet lærere, pædagoger, ledereog elever i forbindelse med udarbejdelse afkravsspecifikation til læringsplatform.

Oktober-december 2015:

Kommunernes it-fællesskab, Kombit, indgår i dialog medpotentielle leverandører til løsningerne.

Januar 2016:

Alle kommuner har tilsluttet sig skoledelen af udbuddet om enfælleskommunal samarbejdsplatform.

Januar 2016:

KL udsender en generel kravsspecifikation til læringsplatform,som kommunerne kan læne sig op ad i deres individuelle valg.

Januar-februar 2016:

Kombit afholder workshops med brugergrupper med henblik på atindsamle oplysninger til kravsspecifikation afsamarbejdsplatformen.

Marts 2016:

Resultater fra brugerworkshops sendes i høring blandt deltagereog interessenter.

 

Forår 2016:

De forskellige dele af kravsspecifikationen bliver løbende sendti høring hos alle interessenter.

 

Sommer 2016:

Samarbejdsplatformen bliver sendt i udbud.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

»Jeg er lidt forvirret over det her. Jeg tror lige, jeg ser den igen«, siger elev i 9.a på Langeskov Skole i Kerteminde Thea Kirk henvendt til sidekammeraten, som nikker. Thea Kirk presser høretelefonerne i ørerne, klikker på trekanten på computeren og sætter gang i forklaringsvideoen. Hun kigger koncentreret, mens pigerne ved hendes side forsøger at forklare Pythagoras for hinanden.

Eleverne sidder alle ved computerne. Dagens matematiklektion om bevisførelse er i gang. De to matematiklærere er sammen i klassen om torsdagen. Undervisningen har de forberedt sammen og lagt ind i læringsportalen MinUddannelse i den såkaldte »forløbsafvikler«.

Alle eleverne er logget ind på MinUddannelse og i gang med forløbet. Et læringsmål for lektionerne er: »Jeg kan gennemføre og forstå simple beviser for formler«. Elevernes vej mod målet er at se forklaringsvideoer, som lærerne har uploadet på MinUddannelse, og at løse de opgaver i matematikbogen og på papir, som de bliver præsenteret for i forløbet, og som de langsomt går igennem på computerne. En opgave undervejs er at forklare Pythagoras for sidekammeraten. Til sidst skal de selv vurdere, om de via de tegn på læring, som lærerne har skitseret i programmet, har nået målene.

Erfarne lærere: Digitalisering af undervisningen koster tid

Medalje for opnået mål

»Det fine ved at sætte mål i programmet er, at eleverne selv kan sætte en stjerne, når de mener, de har nået målet, og så kan vi se, om vi er enige«, siger Line Laugesen.

»Evalueringsdelen bliver nemmere. De holder øje med målene og selvevaluerer. Hvis vi har en fem-seks tegn på læring, og vi kan se, at der er mange, der ikke har sat kryds i nummer fire, så ved vi, hvor vi skal sætte ind«, siger Martin Klaja.

MinUddannelse giver mulighed for, at lærerne sætter individuelle læringsmål for eleverne. Men det har Martin Klaja og Line Laugesen ikke gjort.

»Det tager for lang tid. Alle kører efter samme mål, men det er ikke sikkert, at alle når målene. Til sidst foretager vi en endelig vurdering af, om målet er nået, og hvis det ikke er, og eleven ikke ser ud til at nå det lige nu, sætter vi målet på pause«, forklarer han.

Og Line Laugesen supplerer: »Men de opnår meget mere end de mål, vi har sat som mål i systemet. De samarbejder og får en masse mundtligt ud af opgaverne også«.

It-vejleder: Grib systemet - det er dig, der er læreren!

Læring i eget tempo

Thea Kirk hiver høretelefonerne ud af ørerne med en resolut bevægelse. »Nu forstår jeg det«, siger hun til Ida Lindevang, der sidder over for hende. Ida er i gang med at forklare læresætningen på et papir.

Ida Lindevang foretrækker, at lærerne planlægger undervisningen ved hjælp af MinUddannelse.

»Det er fint, at man kan se videoer og aflevere opgaver. Vi er mere inde og bruge nettet, og det er lettere og sjovere end ElevIntra«, siger hun.

Thea Kirk tilføjer, at systemet betyder, at eleverne selv har mere fokus på målene for undervisningen.

»Vi kender målene, og så er vi også selv med til at finde ud af, hvad vi har lært. Man ved mere om, hvad man kan finde ud af, og hvad man skal have mere styr på«, siger hun.

»Hvis læreren mener, at vi godt kan målene, så markerer de med en stjerne, og så føles det som en sejr. Vi får også en medalje. Det er lidt ligesom likes på Facebook«, forklarer Ida Lindevang, mens fingrene danser let hen over tastaturet for at vise, hvordan den attraktive virtuelle medalje med bånd og guld ser ud.

Læringsplatform kan gavne samarbejdet

Virtuel differentiering

Line Laugesen kommer forbi og roser pigernes arbejde.

»Det er cool, at I er nået så langt - nu bliver det avanceret«, siger hun.

Nogle elever ser videoforklaringen af Pythagoras flere gange. Mens andre hurtigt er videre. Denne video har lærerne fundet på nettet og sat ind i systemet, men andre gange producerer de selv videoer.

Martin Klaja mener, at forløb planlagt på læringsportalen gør det lettere at undervisningsdifferentiere.

»Vi er ikke bundet op af at skulle følges og vente på, at alle elever er med. Før skulle jeg rundt og forklare det flere gange. Nu kan de se videoen og få det forklaret igen. Og de kan fortsætte til de næste opgaver og læringsmål, når de har nået det første«, siger Martin Klaja og fortsætter: »Det reducerer tiden, som vi skal bruge på at svare på spørgsmål, og så kan vi hjælpe dem, der virkelig har brug for det«.

Begge lærere er enige om, at det også gør det lettere for de elever, som er fraværende.

»De kan kigge på det derhjemme - og så kan de også bruge det, når de skal til prøven i problemløsning, for der har de lov til at bruge MinUddannelse«, siger Line Laugesen.

Vi bliver skarpere i vores undervisning

Byg videre på forløb

I Kerteminde er det i første omgang lærere, der underviser i matematik og dansk, der er forpligtet til at bruge MinUddannelse i undervisningen. Det er tredje gang, at Martin Klaja og Line Laugesen sammen laver et forløb i matematik via læringsportalen. Og det tager tid, men til gengæld er materialet gemt, så de senere kan bygge videre på det.

»Vi er nok nogle af dem, som er hurtigst til det, fordi vi er inde i programmerne og begge to synes, at det er sjovt«, siger Martin Klaja, som også understreger, at han ikke ville have tid nok til at gøre det i alle fag.

»Men matematik er supergodt til det, fordi det er et så konkret fag«.

Powered by Labrador CMS