Forskning

'Man kan godt tale om læringsrollespil som 'flipped classroom', hvor eleverne er sat ind i noget hjemmefra og tiden på skolen bliver brugt på øvelserne', forklarer it-didaktiker og professor Lisa Gjedde, der står bag forskningsprojektet 'Rollespil som motiverende og kreativ læringsplatform'. På billedet ses 7.klasseelever på vej ud for at opklare en fiktiv mordgåde.
"Man kan godt tale om læringsrollespil som 'flipped classroom', hvor eleverne er sat ind i noget hjemmefra og tiden på skolen bliver brugt på øvelserne", forklarer it-didaktiker og professor Lisa Gjedde, der står bag forskningsprojektet 'Rollespil som motiverende og kreativ læringsplatform'. På billedet ses 7.klasseelever på vej ud for at opklare en fiktiv mordgåde.

Forskning i rollespil udfordrer tidens målstyringstrend

Når professor Lisa Gjedde fremlægger sin forskning i rollespil som en ny undervisningsform, der styrker fagligheden og inklusionen, handler det om meget mere end orker og sværddueller i skoven. ”Alle taler om målstyring, men læringsrollespil giver et andet perspektiv på det paradigme”, siger hun.

Publiceret

Om resultaterne  

  • Forskningskonklusionerne er baseret på undersøgelser foretagetpå Østerskov Efterskole i 9. og 10. klasse i undervisningsåret2011-2012, fra lærerstuderende på professionshøjskolen Via UC, derafprøvede læringsrollespil i et praktikforløb i 5.-7.klasse og fraforløb på Skolen ved Gurrevej i Helsingør for 6.-9.klasse.
  • Data er indsamlet gennem kvalitative gruppe- og individuelleinterviews, ugentlige spørgeskemaer, webbaseredespørgeskemaundersøgelser, forskerobservationer ogvideodokumentation samt lærere og elevers videodagbøger.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Helsingør Skole, afdeling Gurrevej, har de seneste år fungeret som professor Lise Gjeddes testskole i forbindelse med forskningsprojektet 'Rollespil som motiverende og kreativ læringsplatform', der er støttet af Egmont Fonden. Inspireret af Østerskov Efterskole har folkeskolelærerne i Helsingør gennemført en række læringsrollespil med deres 6.-, 7.-, 8.- og 9.-klasseelever.  

Ét rollespil gik eksempelvis ud på at opklare en mordgåde og inddrog både naturvidenskabelige og danskfaglige kompetencer. Som efterforskere i hvide heldragter skulle de opmåle fingeraftryk, afrapportere dna og skrive politirapport fra det fiktive gerningssted nogle få hundrede meter fra skolen.

I en video fra forskningsprojektets hjemmeside fortæller lærer på Skolen ved Gurrevej Helle Schackinger, hvordan hun oplevede, at hendes 7.-klasse engagerede sig i fortællingen og udnyttede hinandens kompetencer på en måde, hun ikke tidligere har set:   

"Vi har jo tudet dem ørerne fulde af, at alle har nogle kvaliteter. At alle kan noget og man skal bruge det, man kan. Og det får de på en eller anden måde fundet frem her. De får sagt: 'Du er smaddergod til at skrive. Du kan tegne det der. Du kan forklare det her', og så kan de faktisk arbejde sammen på alle niveauer".

At rollespil virker inkluderende og motiverende er da også forskningsprojektets hovedkonklusion, fortæller Lisa Gjedde, der, som professor ved Institut for Læring og Filosofi på Aalborg Universitet, har stået i spidsen for de fire års forskning.

"På Østerskov Efterskole er en tredjedel integrerede specialundervisningselever, men når man observerer, kan man faktisk ofte ikke se, hvem de er", siger hun og forklarer, hvordan det faglige i rollespilssammenhæng ikke er et mål i sig selv - men i stedet et middel til målet, fx til opklaringen af mordgåden på Gurrevej.  

"Alle taler om målstyring, men læringsrollespil giver et andet perspektiv på det paradigme. Her er vi mere optaget af, at eleverne kan se, at det giver mening at lære noget, fordi de kan bruge det inden for spillets ramme og spillets mål".  

Det er Lisa Gjeddes pointe, at faglige mål ikke bliver meningsfulde af sig selv - heller ikke fordi, man skal bestå en eksamen eller få sig en uddannelse. Lærerne kan til gengæld understøtte opfyldelsen af de faglige mål ved at indlejre dem i en meningsfuld narrativ ramme, argumenterer hun.

Lærere tester værktøj til målstyret undervisning

Eleverne husker stoffet bedre

Lader man undervisningen foregå i en rollespilsramme, prioriterer man samtidig de kompetencer, der bliver talt om som det 21. århundredes kompetencer. Det være sig samarbejde, kreativitet og udviklingen af kritisk refleksion, forklarer Lisa Gjedde.

"Det er en pointe, at man kun er i stand til at reflektere, hvis man kan komme lidt på afstand af sig selv, hvilket er det eleverne kommer i et rollespil, hvor de indtager forskellige roller frem for at være fastlåst i én bestemt", argumenterer hun og tilføjer; "Den kritiske refleksion er særlig vigtig at have i den komplekse verden, vi lever i, hvor der ikke længere kun findes et gyldigt perspektiv, men ofte en kompleksitet af perspektiver". 

Lisa Gjedde fortæller videre, hvordan lærerne på Skolen ved Gurrevej indledningsvis tvivlede på, at eleverne ville lære noget af at deltage i rollespil. "Men konklusionen blev heldigvis, at de faktisk lærer mere", siger hun og henviser til lærer Helle Schackinger, der har lagt mærke til at hendes ellers ofte glemsomme 8.klasselever tydeligt husker ting, de lærte i det første rollespil, hun gennemførte med dem i 6. klasse. I et oplæg på projektets formidlingskonference før jul, formulerer Helle Schackinger det som følger:

"Når mine elever i dag skal lave et procentdiagram i matematik, så siger de 'ahh, det er derfra, så   vi ved, hvordan vi skal gøre'. Og det gælder også specialklasseeleverne.   

Selv har eleverne også givet også udtryk for, at de lærte noget af rollespillene. Lisa Gjeddes undersøgelser viser, at hele 95 procent af eleverne på Skolen ved Gurrevej vurderer deres faglige udbytte af rollespillene til at ligge over middel. På en skala fra 1-6, hvor 1 var det laveste og 6 det højeste, gav 54 % af eleverne forløbet 6, mens 33 procent vurderede forløbet til 5 på skalaen. 

Se video fra læringsrollespillet 'Seriemorder' på Skolen ved Gurrevej i Helsingør:

'Flipped School'

Lisa Gjedde er særligt begejstret for den motivation for læring, hun ser blandt eleverne på Østerskov Efterskole, der også forud for forskningsprojektet gennemførte al deres undervisning som rollespil.

"Man kan godt tale om læringsrollespil som 'flipped classroom', hvor eleverne er sat ind i noget hjemmefra, og tiden på skolen bliver brugt på øvelserne. Men på Østerskov Efterskole er det nærmest 'flipped school', idet man arbejder rigtig meget med, at man i spillene bruger det, man tilegner sig uden for spillet - fx på en workshop - så man på hele skolen får det her simulationsaspekt", siger hun og refererer til, hvordan situationer ude fra virkeligheden, fx et folketingsvalg eller en avisproduktion, bringes ind og opføres i klasseværelset. 

Blog: "Flipped classrom" eller "flipped undervisning" ?

"Det er virkelig fantastisk, hvad det gør for motivationen", siger Lisa Gjedde og fortæller, hvordan lærerne på Skolen ved Gurrevej lavede og lod eleverne trække nogle kort, som gav dem visse begrænsninger. Fx var nogle stumme og andre analfabeter i et rollespil og præsteskabet og adelens havde privilegier.

"Når det så tilfældigvis var klassens dygtigste, der trak kortet som analfabet og en svag læser, der trak kortet som adelig og dermed var den eneste i gruppen, der inden for rollespillet var i stand til at læse, så var vedkommende jo nødt til at performe langt ud over, hvad han eller hun ellers ville have gjort", refererer Lisa Gjedde.

Den dygtige læser blev også udfordret, fordi hun måtte finde andre veje og sider af sig selv frem for at hjælpe gruppen.

"Pludselig blev det også meget attraktivt med bøger, som kun adelen og præsteskabet havde adgang til. På den måde blev ting, hvis betydning for eleverne ellers var ligegyldig, rekonceptualiseret på en måde, der motiverede dem", siger Lisa Gjedde. 

Spørgeskemaundersøgelserne viser også, at mere end en tredjedel af folkeskoleeleverne var gladere for at gå i skole under rollespilsforløbene end ellers. For 56% af eleverne gjorde rollespillene ikke en betydelig forskel for glæden ved at gå i skole, mens kun 7,4 procent var mindre glade for at gå i skole under forløbene.     

Tiden til forberedelse

Af lærerne fra Skolen på Gurrevej er Lisa Gjedde gjort opmærksom på, at arbejdstidsreglerne i Lov 409 gør det vanskeligt at inddrage aftener og weekender i forberedelsen, og at loven dermed truer de veltilrettelagte, tværfaglige og rekvisitafhængige rollespil.

"I virkeligheden havde vi troet, at folkeskolereformen ville give mere plads til den her slags projekter. Men som det er blevet med arbejdstidsloven, kræver det, at ledelsen indser de potentialer, der ligger i læringsrollespillene og giver lærerne forberedelsestid sammen", siger hun.

Selvfølgelig er der også mulighed for at arbejde med rollespil i enkeltfag, hvilket vil kræve mindre forberedelsestid, vurderer Lisa Gjedde. På forskningsprojektets hjemmeside ligger færdige og afprøvede forløb til  download, som lærere kan tage udgangspunkt i. I formidlings- og inspirationsbogen, som kan læses online samme sted, er tre forløb detaljeret beskrevet og der findes på hjemmesiden også videoer, der dokumenterer seks forløb fra efterskolen. (Følg links til højre for artiklen)

Projektet vokser

D. 27. marts, når projektet afrundes endeligt, lanceres imidlertid en ny hjemmeside med endnu mere inspiration til lærere, der vil arbejde med rollespil i undervisningen. Den nye hjemmeside rollespil.nu får karakter af et digitalt læremiddel, men det vil stadig være de levende rollespil, der er udgangspunktet, forklarer Lisa Gjedde. Som it-didaktiker har hun med rollespilsprojekt nedtonet it-fokusset en smule.

"Grunden til det har bl.a. været, at it i mange sammenhænge er blevet en del af hverdagsmediebrugen, så man ikke på samme måde er nødt til at udforske det separat", forklarer hun.  Hertil kommer, at det at lave et digitalt læremiddel kræver utrolig mange resurser.

"Når du i stedet arbejder med rollespil kan du lynhurtig ændre spillet uden, at du skal ind og om-programmere og lave nye grafiske baggrunde. Det er slet ikke så låst som et færdigdesignet computerspil. Det har så også den fordel, at mere bliver overladt til lærerne og elevernes kreativitet".  

Når det så er sagt, har it i høj grad været inddraget i læringsrollespillene.  

"På Skolen ved Gurrevej havde alle elever deres netbook, og de tog også deres mobiltelefoner i brug, når de skulle på nettet, dokumentere noget eller tage screen-shots af opgaver" fortæller Lisa Gjedde og slutter: "Når it-infrastrukturen ikke længere er problemet, må det handle om de didaktiske, motivationsfremmende rammer og heri indgår it naturligt".

Lisa Gjedde modtog for nylig 100.000 kroner fra LB-fonden, der skal bruges til udviklingen af et værktøj, der kan understøtte  lærere i at være såkaldte gamemastere i rollespilsundervisning. Projektet gennemfører hun i et samarbejde med forskere fra MIT i Boston.

Powered by Labrador CMS