Undervisningsministeren har foreslået, at man supplerer fagenes karakterer med en bedømmelse af elevens arbejdsindsats.
Undervisningsministeren har foreslået, at man supplerer fagenes karakterer med en bedømmelse af elevens arbejdsindsats.

Flidskarakter? Sådan indgår elevens indsats i bedømmelsen i Norge og Finland

Undervisningsministeren fortæller, at inspirationen til forsøg med karakterer for arbejdsindsats blandt andet kommer fra Norge og Finland. Men ingen af de to lande har en egentlig flidskarakter. Folkeskolen.dk har kigget på nabolandenes karaktergivning.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

"Hvor pokker kom det fra?" blev der spurgt, da undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) lancerede et forslag om på forsøgsbasis at indføre karakterer for arbejdsindsats i folkeskolen.

Planen er indtil videre, at man i hvert fag får to karakterer: Én for resultatet og én for indsatsen.

Tanken bag er, at karakterer for arbejdsindsatsen vil flytte fokus fra resultatet til processen bag, og at elever, der ikke har de bedste boglige forudsætninger, får bedre mulighed for at brillere.

Senest lød det blandt andet onsdag fra ministeren sagde i DR's Deadline: "Hvis vi fokuserer på processen, så vil elever, på tværs af hvad de kan levere for et resultat, faktisk kunne lave gode karakterer".

"Karakteren i faget idræt kan måske siges at have et element af indsatsvurdering, fordi elevene her ikke kun skal vurderes ud fra objektive kriterier, men også ud fra individuelle forudsætninger. Men dette er altså en klar undtagelse", fortæller han og fortsætter:

"Jeg kan i øvrigt oplyse, at der er en debat her i landet om at fjerne disse to karakterer, et standpunkt som har været fremsat af blandt andet Elevorganisasjonen (stor elevorganisation, som blandt andet repræsenterer grundskoleelever, red.) som har ganske stor uddannelsespolitisk indflydelse i Norge".

Finland: Arbejdsindsats er en mindre del af vurderingsgrundlaget

Finland: Arbejdsindsats er en mindre del af vurderingsgrundlaget

I Finland får eleverne heller ikke deciderede karakterer i arbejdsindsats. Men i forbindelse med en nylig revision af bedømmelsessystemet blev det præciseret, at 'arbejdsfærdigheder' skal indgå som en del af den samlede vurdering i faget.

Arbejdsfærdigheder defineres blandt andet som "færdigheder… i at arbejde selvstændigt og i gruppe, at planlægge og vurdere sit eget arbejde, at agere ansvarsfuldt og gøre sit bedste samt at agere konstruktivt i kommunikationssituationer" (folkeskolen.dk's oversættelse fra svensk, red).

Der er dog en væsentlig forskel i forhold til den danske undervisningsministers forslag: Af vejledningen til det finske bedømmelsessystem, fremgår det eksplicit, at elevens arbejdsindsats ikke skal bedømmes separat.

Læs mere

DR.dk: Deadline

Om det finske bedømmelsessystem (påsvensk)

Om 'Kopfnoten' i Tyskland, Østrig og Polen

Powered by Labrador CMS