For to uger siden modtog Mette Frederiksen Stinus-prisen for sit arbejde for blandt andet færre bindende mål. Nu sidder hun i ministeriets rådgivningsgruppe om målene.
For to uger siden modtog Mette Frederiksen Stinus-prisen for sit arbejde for blandt andet færre bindende mål. Nu sidder hun i ministeriets rådgivningsgruppe om målene.

Lærere og fagfolk skal følge forenklingen af Fælles Mål

Folketingets nedskæring af de bindende mål skal følges til dørs, og derfor har undervisningsminister Merete Riisager nedsat en rådgivningsgruppe. Lærer Mette Frederiksen er med i gruppen og vil sætte fokus på læringsplatformene.

Publiceret Senest opdateret

Rådgivningsgruppen består af:

Lærere

 • Mette Frederiksen, Syvstjerneskolen, Værløse
 • Gitte Grabov, Baltorpskolen, Ballerup
 • Søren Madsen, Kastrupgårdsskolen, Tårnby 

Ledere

 • Nanna Lohman, skoleleder, Holluf Pile Skole, Odense
 • Helle Bjerg, pædagogisk leder, Skolen på Grundtvigsvej,Frederiksberg

Videnspersoner

 • Lene Tanggaard, professor, Aalborg Universitet (formand)
 • Keld Skovmand, lektor, UC Lillebælt
 • Thomas Illum, forskningschef, UC Lillebælt
 • Thomas Kaas, lektor, UCC
 • Lise Tingleff, områdechef, Eva
 • Jeanette Sjøberg, DLF
 • Anna Sofie Weigaard Jørgensen, KL
 • Vibeke Post Madsen, BKF
 • Søren Teglskov, Skolelederforeningen

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Arbejdet med en reel forenkling af de forenklede Fælles Mål er i gang. Men denne gang skal de politiske intentioner sikres hele vejen ud i klasselokalerne. Derfor har undervisningsminister Merete Riisager netop nedsat en rådgivningsgruppe, der skal følge arbejdet.

"Vores skoler og lærere skal have frihed til at levere levende undervisning af høj kvalitet. Derfor var der brug for en forenkling af Fælles Mål og en aftale, der gør op med målene som en rigid tjekliste, der gør undervisningen mekanisk. Nu skal vi så sikre, at aftalen følges til dørs helt til klasseværelserne. Det kræver viden og praktisk erfaring fra centrale aktører omkring folkeskolen. Præcis det står den nye rådgivningsgruppe for," siger undervisningsminister Merete Riisager ifølge uvm.dk.

Aftale: Tusindvis af bindende mål bliver vejledende

Mange vejledninger skal revideres

Et af rådgivningsgruppens tre lærer-medlemmer er lærer Mette Frederiksen fra Syvstjerneskolen i Værløse. Hun modtog tidligere i oktober Lærerforeningens Stinuspris for sit arbejde med at gøre folkeskolens formål centralt i skolens hverdag.

"Det er et vigtigt arbejde. Vi skal netop gøre op med, at målene gør undervisningen i folkeskolen mere mekanisk. Jeg håber, der bliver lavet nogle tiltag nu, der gør at andre ting kommer til at styre den gode undervisning i folkeskole mere end de konkrete læringsmål", siger Mette Frederiksen til folkeskolen.dk. Hun ser et stort arbejde foran sig:

"Bekendtgørelse, vejledninger, læseplaner - hele Emu.dk skal bygges om. Og jeg håber det hele det samlede felt kan få betydning for, at praksis ændrer sig lidt ude på skolerne - og at fagenes formål og kompetenceområder kommer til at fylde mere", siger Mette Frederiksen.

Fælles mål-debat: Udsigt til et opgør med målstyring og tvungne læringsplatforme?

I arbejdsgruppens kommissorium er der lagt op til at folkeskolens formål, der blev kørt lidt ud på et sidespor med de nationale mål i folkeskolereformen, igen bliver helt centralt for skolens virke:

"Målet med vejledningsindsatsen skal være at understøtte undervisernes arbejde med at indfri folkeskolens formål ud fra lovens bestemmelser om undervisningens tilrettelæggelse", står der.

Og den udvikling bifalder Mette Frederiksen, der arbejder med begrebet  "formålstyret undervisning".

Hun har også en intention om, at læringsplatformenes rolle skal ændres:

"Hvis vi ændrer alle de tekster og vejledninger, og man samtidig lader læringsplatformene stå uberørt hen, så er jeg bekymret for, at det absolut ingen betydning har for praksis", siger Mette Frederiksen.

Samme intention har i øvrigt en række af folketingspolitikerne, da de førstebehandlede reduktionen i antallet af bindende mål.

"På nogen skoler bliver arbejdet med læringsplatformene styrende for undervisningen. Det bliver læringsplatformene, der styrer, hvad vi underviser i, og hvordan vi underviser. Det bliver teknikken, der styrer praksis og ikke omvendt", siger Mette Frederiksen.

Rådgivningsgruppen mødes første gang i morgen. Herefter skal gruppen løbende holde møder, og til januar er der offentlig høring under temaet "Hvordan kan Fælles Mål bruges som et fagprofessionelt redskab". Mens der i februar følger endnu en offentlig høring med dagsordenen: "Fagenes bidrag til dannelse, hvilken understøttelse har praktikerne brug for?".

Læs mere

Læs mere på uvm.dk

Powered by Labrador CMS