Vi gennemfører nationale test for et udtræk af eleverne, så vi kan følge med i, hvordan det går. Og vi gennemfører nationale test på de 20 procent af skolerne, hvor der er store faglige udfordringer, forklarede ministeren til formiddag på et pressemøde.
Vi gennemfører nationale test for et udtræk af eleverne, så vi kan følge med i, hvordan det går. Og vi gennemfører nationale test på de 20 procent af skolerne, hvor der er store faglige udfordringer, forklarede ministeren til formiddag på et pressemøde.

Nødløsning: Nationale test bliver frivillige for de fleste skoler

Efter flere dages intense forhandlinger om de nationale test er forligskredsen omkring folkeskolen enig om, at der på lang sigt skal udvikles et nyt testsystem. Det bliver frivilligt for de fleste skoler, om de vil gennemføre dette års test fra 1. marts, men testene skal gennemføres på de 20 procent dårligst præsterende skoler.

Publiceret

AFTALEN OM NATIONALE TEST

Aftalen betyder, at de nationale test IKKE sættes i bero, mengennemføres i den kommende testperiode fra 1. marts til og med 30.april.

Den enkelte skole kan selv bestemme, om den vil gennemføretestene. Det gælder dog ikke de 20 procent fagligt ringeste skoler,der skal gennemføre testene - dog uden at eleverne får resultaternemed hjem i en kuvert. Desuden udtages skoler til stikprøver, så deter muligt at følge det faglige niveau.

Inden udgangen af 2020 skal partierne have indgået en politiskaftale om nationalt bedømmelses- og evalueringssystem. 

I skoleåret 2020/2021 og frem til et helt nyt system erudviklet, skal ministeriet gennemføre mindre forbedringer af deteksisterende testsystem, så de obligatoriske nationale test kangennemføres, indtil nyt system kan træde i kraft.

Om det nye system er partierne bl.a. enige om, at det skal

  • Skabe gennemsigtighed for forældre og elever i forhold tilelevens faglige standpunkt.
  • Understøtte det pædagogiske arbejde i klasseværelserne.
  • Give et styringsmæssigt indblik i skolernes faglige formåensamt et ledelsesmæssigt indblik i lærernes undervisning.

 Aftalen er indgået af folkeskoleforligskredsen, der beståraf Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, de Radikale,Socialistisk Folkeparti, de Konservative og Liberal Alliance.

 

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

For at undgå at udsætte landets folkeskoleelever for nationale test, som alligevel ikke giver et præcist indtryk af elevernes dygtighed, bliver det nu i al hast gjort frivilligt for hovedparten af landets folkeskoler, om de i det hele taget vil gennemføre de nationale test i marts og april som oprindeligt planlagt. 

Efter flere dages intense forhandlinger i Børne- og Undervisningsministeriet er forligskredsen omkring folkeskolen fredag formiddag blevet enige om et hurtigt indgreb, der gør det frivilligt for langt de fleste af landets folkeskoler, om de vil gennemføre de omstridte nationale test fra 1. marts og frem til udgangen af april. De dårligst præsterende skoler skal dog gennemføre nationale test.

"En af de justeringer, vi laver, handler om at den hvide kuvert, man som elev skal have med hjem til mor og far, det giver ikke mening, før vi har forbedret de nationale test. Det handler også om tilliden til, at det er retvisende i forhold til, hvad ens barn kan fagligt", sagde hun.

Nuværende test skal forbedres, mens der ventes på nyt system

Allerede inden nytår skal de nuværende test forbedres, så de kan bruges, ind til politikerne vælger et helt nyt system. Aftalen indebærer, at der på længere sigt skal udarbejdes et helt nyt testsystem, både hvad angår evaluering og bedømmelse af den enkelte elev.

Pernille Rosenkrantz-Theil understregede, at det er vigtigt at få skabt tryghed blandt forældrene, så de ved, at når ens barn bliver bedømt, kan de stole på bedømmelsen. 

"Fra næste år har vi et forbedret testsystem, men det skal kun eksistere,  ind til der kommer et nyt bedømmelsessystem", lød det fra ministeren. 

Den politiske aftale indgået er indgået efter, at en evaluering af de omdiskuterede nationale test for to uger siden skar ud i pap, hvad mange anede i forvejen - nemlig at de nationale test ikke giver et retvisende billede af de enkelte elevers faglige niveau. Derfor har de foreløbige forhandlinger mellem partierne i høj grad fokuseret på den akutte problemstilling om, hvad man skal stille op med de planlagte nationale test fra 1. marts, for hverken partier fra højre eller venstre side af folketingssalen har lyst til  udadtil at skulle forsvare en test, der ikke bedømmer de enkelte elevers indsats retvisende.

Skolerne kan fra på mandag booke tid til de obligatoriske nationale test, og det er derfor i sidste øjeblik, at forligskredsen er blevet enige. 

21/2 kl. 11:23 Artiklen er blevet løbende opdateret. Red.

Læs mere

Dagens aftale (pdf)

Powered by Labrador CMS