Efter at kvalitetstilsynet i 2012 blev til ranglister over
Efter at kvalitetstilsynet i 2012 blev til ranglister over "Danmarks værste skoler" meldte undervisningsminister Christine Antorini ud, at tilsynet skulle laves helt om

Nyt statstilsyn med skolerne: Dialog frem for rangliste

Undervisningsminister Christine Antorini måtte i 2012 sige undskyld til fire skoler, der på et forkert grundlag var havnet på ministeriets tilsynsliste over skoler med vedvarende dårlig kvalitet og blev hængt ud på avisforsider. Efterfølgende lovede Antorini, at tilsynet med skolerne ville blive ændret, og i dag offentliggør ministeriet så en ny strategi for tilsyn gennem dialog.

Publiceret

tilsyn

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen førertilsyn med omkring 1200 selvejende uddannelsesinstitutionerplus de cirka 1500 kommunale folkeskoler 

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

"Det har vi en drøftelse med interessenterne om i øjeblikket - KL, Skolelederforeningen og Børne- og Kulturchefforeningen", forklarer kontorchef i styrelsen Peter Pannula Toft.

Ikke Lærerforeningen?

"Nej, det her er jo ud fra et styringsperspektiv. Men Lærerforeningen har  deltaget i flere møder om reformen, hvor vi har fortalt om det her", forklarer Peter Pannula Toft.

"Åbenhed om tilsyn med skoler og institutioner" er overskriften på ministeriets pressemeddelelse om det nye tilsyn. Men åbenhed betyder ikke, at ministeriet fremover vil offentliggøre lister over, hvilke skoler, der er i risikozonen.

"Ministeriet vil ikke gå ud og offentliggøre nogen lister eller rangordninger, vi vil hellere i dialog med skolen og kommunen om, hvordan problemerne skal løses", lover Peter Pannula Toft.

Ved siden af tilsynet og dialogen med enkelte skoler og institutioner er der også lagt op til, at hvis tilsynet afslører, at en uhensigtsmæssig praksis finder sted på en eller flere institutioner, kan Undervisningsministeriet iværksætte en samlet informationsindsats over for alle tilsvarende skoler eller institutioner for at forebygge fremtidige sager.

Undervisningsministeren kalder ændringen af tilsynet for en modernisering:

"Både i forbindelse med folkeskolereformen og reformen af erhvervsuddannelserne ønsker vi at understøtte skolerne i deres arbejde med at forbedre og sikre uddannelseskvaliteten. Det sker blandt andet via rådgivning fra de nye læringskonsulenter, kompetenceudvikling af lærere, pædagoger og ledere og ved at modernisere det eksisterende statslige kvalitetstilsyn, så det i højere grad understøtter skolerne med at udvikle kvaliteten. Det gør vi i tæt samarbejde og dialog med skolerne, så alle skoler når de mål, vi har sat for at skabe endnu bedre uddannelser for vores børn og unge", siger Christine Antorini i en pressemeddelelse.

Læs mere

Dialogbaseret kvalitetstilsyn (pdf)

Powered by Labrador CMS