Ny skoleaftale

Den nye politiske aftale for folkeskolen flytter rundt på prøvereglerne for en lang række fag, og efterlader prøverne i naturfag med en ukendt fremtid.

Har du styr på, hvad skoleaftalen gør ved prøverne? 

Om to år vil danske skoleelever have mindst to færre afgangsprøver at bekymre sig om, når eksamensperioden går i gang, og flere fag bliver prøveløse. Og politikerne er ikke færdige med at kigge på afgangsprøvernes fremtid. 

Publiceret

Afgangsprøver fylder for meget i den danske folkeskole.

Det har flere stemmer i skoledebatten påpeget i årevis. Blandt andet med henvisning til at danske folkeskoleelever har flere prøver end eleverne i vores nabolande.

Standpunktet er nu skrevet ind i den nye skoleaftale, og politikerne i forligskredsen har derfor besluttet, at antallet af afgangsprøver i folkeskolen skal skæres ned til seks i stedet for otte prøver fra skoleåret 2025/2026.

Det fremgår af den nye aftaletekst under overskriften ’Lettelse af prøvetrykket’.

Det høje danske prøvetryk har ind imellem fået skylden for et oplevet såkaldt prøvepres hos eleverne.

Da Mattias Tesfaye (S) præsenterede den nye aftale, var han kritisk overfor idéen om, at eksaminer og karakterer har den store betydning for elevernes trivsel.

”Jeg har nogle gange selv været lidt skeptisk ved, om fremdriftsreformer, karakterafgivning og karakterskala har ret stor betydning for det (mistrivsel, red.) Mistrivslen er desværre en tendens, som vi ser i de fleste europæiske lande, uanset om de har gennemført uddannelsesreformer eller ej, så jeg tror ikke, der kommer mindre mistrivsel af færre prøver”, sagde han.

Farvel til idrætseksamen og skriftlige udtræksprøver 

Hvordan fremtidens eksamensperioder helt præcis kommer til at forløbe er stadig et åbent spørgsmål, da en såkaldt prøveekspertgruppe skal komme med bud på, men en del beslutninger ligger allerede fast.

Mundtlig engelsk skal for eksempel ikke længere være en bunden prøve, men bliver fra skoleåret 2025/2026 til en udtræksprøve. Og antallet af udtræksprøver reduceres fra to til én.

Den obligatorisk prøve i mundtlig engelsk ryger altså ned i puljen af udtræksfag, som eleverne kan komme til prøve i. Og ja, puljen skal i fremtiden udtales i bestemt ental, for hvor der i dag er to udtræksblokke, vil der i foråret 2026 være én udtræksblok.

Her kan eleverne være så heldige at komme til mundtlig eksamen i engelsk, tysk/fransk, historie, samfundsfag, kristendomskundskab og/eller matematik. Alle skriftlige prøver er altså ude af udtræksblokken, og idrætsfaget kan se frem til at blive et prøveløst fag.

Nyheden om de nye regler har affødt en del reaktioner fra repræsentanterne fra nogle af de fag, der nu bliver helt eller delvist frataget en afgangsprøve.

Generalsekretær i Dansk Skoleidræt Bjørn Friis Neerfeldt er for eksempel temmelig ærgerlig over, at idræt ikke længere er blandt prøvefagene.

”Selvfølgelig skal idræt være et aktivitetsfag, men det skal også være et lærings- og dannelsesfag med tydelige mål inden for de kropslige og sociale dimensioner. Det har både den øgede mængde undervisning og prøven været med til at sikre”, siger han til Folkeskolen og tilføjer,

”Vi skal i arbejdstøjet og se på, hvordan man sikrer, at idræt fortsat er et fag med høj status”.

Sproglærere er uenige i spørgsmål om skriftlige eksaminer

Hos sproglærerne er der delte meninger om den nye aftale.

”At fjerne den skriftlige prøve i engelsk, fransk og tysk vil gøre det meget svært at motivere ikke bare eleverne, men også lærerne til at investere tid og energi i det skriftlige arbejde, som er mere krævende end det mundtlige, men lige så nødvendigt”, udtaler formand for Sproglærerforeningens engelsk fagudvalg Frank Lacey til Folkeskolen.

Hos forkvinde i Sproglærerforeningens franskudvalg Kristina Silla er stemningen derimod positiv overfor beslutningen om at fjerne den skriftlige udtræksprøve i fransk.

”Skriftlighed er vigtig, men jeg er egentlig glad for, at der nu bliver plads til at skabe et større fokus på mundtlighed, fordi der ikke længere bliver en skriftlig prøve, man skal træne til. Det står jo en frit for at bruge skriftlighed i undervisningen, og der skal jo være en balance. Men det er fint, at vi kan beslutte det selv”, siger hun.

Tine Lund fra Tysklærerforening for Grundskolen er enig og påpeger samtidig, at man uden den skriftlige udtræksprøve undgår en masse komplicerede dilemmaer omkring snyd.

”Den skriftlige prøve har været lidt af en farce. Det er blevet så nemt at snyde og bruge oversætningsværktøjer, som har gjort det svært for lærerne at rette opgaver. Det er fint, at vi nu slipper for det og kan koncentrere os mere om at øve det mundtlige”.

En afsked med skriftlige prøver betyder dog ikke farvel til standpunktskarakterer, fremgår det af den nye aftaletekst.

”Der skal fortsat gives standpunktskarakter i skriftlig engelsk, skriftlig tysk/fransk, idræt, biologi, geografi og fysik/kemi”, står der.

Flere ændringer er på vej

Alt det ovenstående er kun de indledende ændringer af eksamenssystemet i den danske folkeskole, fremgår det.

Politikerne i forligskredsen er nemlig blevet enige om at nedsætte en ekspertgruppe, der i den kommende tid skal ”bidrage til mere konsolideret viden om, hvordan prøverne virker i dag og komme med deres anbefalinger til, hvordan prøverne kan videreudvikles, og prøvetrykket justeres yderligere på lang sigt”, som der står.

Ekspertgruppens skal kigge nærmere på prøvernes rammer, indhold og udformning, herunder mulighederne for øget fordybelse og bedre feedback, fremgår det at teksten. Og så skal ekspertgruppen også komme med anbefalinger til, om den fællesfaglige naturfagsprøve skal videreføres, eller om de tre naturfaglige fag skal have selvstændige prøver.

Gruppens anbefalinger skal fremlægges for politikerne i forligskredsen, og det hele skal drøftes sammen med parterne fra Sammen om skolen.