Sprogfag

Sprogforening om skoleaftale: Nu mister elever og lærere motivationen til det skriftlige 

Det vil ramme sprogundervisningen alvorligt, at der ikke længere skal være skriftlige prøver i skolens fremmedsprog, mener repræsentant for Sproglærerforeningen.

Publiceret Senest opdateret

”Den tidlige start på engelskundervisningen afskaffes, og faget mister sin status som kernefag og bliver blot et udtræksfag”.

Sådan opsummerer formand for Sproglærerforeningens engelsk-fagudvalg Frank Lacey ændringerne for engelskfaget i den nye skoleaftale.

Konkret er politikerne blevet enige om, at eleverne fremover først skal møde engelsk i 2. klasse, at faget ikke længere skal være et obligatorisk prøvefag, og at eleverne ikke længere skal kunne komme til en skriftlig afgangsprøve.

Folkeskolen har spurgt Frank Lacey, hvordan han ser på de ændringerne for engelskfaget. Men han påpeger, at den nye aftale ikke kun ændrer ved elevernes 2. fremmedsprog, men også deres 3. fremmedsprog i form af tysk og fransk. Og han er langt fra tilhænger af ændringerne.

Det sker med engelsk

- Engelsk starter først i 2. klasse i stedet for 1. klasse

- Der tilføres én ekstra ugentlig lektion i 5. og 6. klasse

- Der fjernes én ugentlig lektion i 8. og 9. klasse

- Den mundtlige engelsk prøver bliver til udtræksprøve i stedet for at være obligatorisk

- Den skriftlige engelskprøver udgår helt som prøve

Det skriftlige er mere krævende

Udover at eleverne i fremtiden skal have deres sprogfag senere i skoleforløbet, skal der ikke længere være nogen skriftlige prøver i sprogfagene. Det vil få meget store konsekvenser, mener Frank Lacey.

”At fjerne den skriftlige prøve i engelsk, fransk og tysk vil gøre det meget svært at motivere ikke bare eleverne, men også lærerne til at investere tid og energi i det skriftlige arbejde, som er mere krævende end det mundtlige, men lige så nødvendigt”, skriver han i en skriftlig kommentar til redaktionen.

Kan blive for meget hygge-engelsk

Ifølge Frank Lacey vil det også forringe elevernes mundtlige evner, hvis de fremover kommer til at arbejde mindre skriftligt med sprogene.

”Uden fokus på det skriftlige påvirkes elevernes sproglige præcision i negativ retning, og deres evner til at bruge sproget nuanceret vil forringes betydeligt. Dette er almenkendt; det kan ikke komme bag på nogen”.

Konsekvensen ved et for stort mundtligt fokus er ifølge Frank Lacey, at eleverne kun vil opnå Conversational English.

”Så bliver det mest et hyggehold i engelsk. Hygge er rart, men nu taler vi altså om Danmarks ungdom og Danmarks fremtid. Hygge er et sørgeligt ringe afkast af investeringerne”, skriver han.