Forskningsprojekt vil undersøge elevers sproglige opmærksomhed op gennem skolen

Er der forskel på den sproglige opmærksomhed for etnisk danske børn og børn med en anden baggrund? Og hvordan udvikler den sproglige opmærksomhed sig med alderen? Det vil et nyt stort forskningsprojekt undersøge.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Hvordan udvikler elever evner til at bruge, forstå og udvikle sprog op gennem deres tid i folkeskolen?

Det vil lektor i fremmedsprogsdidaktik ved Institut for Engelsk, Germansk og Romansk på Københavns Universitet Petra Daryai-Hansen og ph.d.-stipendiat Natascha Drachmann undersøge over de næste tre år i et samarbejde med andre danske og internationale forskere.

Projektet vil følge en 1.-, en 5.- og en 7.-klasse samt to 9.-klasser på to forskellige folkeskoler. Derudover  vil projektet også følge 1.g'ere på to gymnasier i faget almen sprogforståelse.

"Vi vil bygge bro mellem dansk og de fremmedsprog, som eleverne lærer i skolen - ligesom vi også interesserer os for de sprog, som nogle af eleverne har med hjemmefra: Hvad sker der i forhold til deres sproglige opmærksomhed gennem årene, og er der forskel mellem minoritets- og majoritetsbørn?", fortæller Petra Daryai-Hansen.

Lærere: Eleverne vælger fransk, fordi de synes, det er flot 

Har udvalgt fire klassetrin

Hun forklarer, at de pågældende klassetrin er udvalgt, fordi eleverne dér møder nye sprog i skolen.

"I 1. klasse får eleverne engelsk. I 5. skal de vælge deres andet fremmedsprog, og så ser vi, hvordan elevernes sproglige opmærksomhed udvikler sig op gennem skolen", siger hun.

De to forskere vil følge klasser via observationer og interview, fortæller Natascha Drachmann.

"Vi vil besøge folkeskolerne i projektuger i starten af skoleåret og til sidst på skoleåret. I projektugerne skal eleverne bygge bro mellem sprog. Her vil vi observere undervisningen og se, hvordan den sproglige opmærksomhed kommer til udtryk. Hvad siger eleverne, hvad taler de om og hvad skriver de? Og herefter vil vi også udvælge nogle af eleverne til gruppeinterview", siger hun.

Undersøgelse: Kommende tysk-lærere vil gerne give deres kærlighed til sproget videre

Startede som et speciale

Forskningsprojektet er en overbygning af Natascha Drachmanns speciale, hvor hun undersøgte elevernes sproglige opmærksomhed i den tidlige tyskundervisning. Specialet var sådan en succes, at Natascha Drachmann fik en pris for specialet og siden modtog en bevilling til at lave en ph.d. om samme emne.

"I specialet har jeg haft Petra Daryai-Hansen som vejleder. Hun mente, at der var et potentiale til at gøre projektet til et større forskningsprojekt, og derfor er hun selv gået med i projektet, og vi har fået tildelt seks millioner fra Danmarks Frie Forskningsfond".

Sprog-uddannelse skaber større forståelse af sprogundervisning på tværs af uddannelsessystemet

Powered by Labrador CMS