Forsker: Byg bro til de nye sprog

»Vi tænker sprogfagene sammen«, siger lektor Petra Daryai-Hansen, 
der leder projektet med ny begynderdidaktik med fokus på flersprogethed.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

At tilegne sig fremmedsprog handler om at bygge bro mellem det sprog, man gerne vil lære, og de sprog, man kender i forvejen, for eksempel gennem opmærksomhed på sproglige ligheder og forskelle. Normalt tænker man sprogfagene isoleret. Når man kigger på et skema, så står der engelsk, dansk og fransk og tysk.

Alle sprog er i spil i tysktimen

»Vi tænker sprogfagene sammen og tager udgangspunkt i flersprogsdidaktik. Både de sprogfag, som udbydes i den danske folkeskole, og de sproglige resurser, som eleverne kommer med. Derfor bliver det et projekt, hvor vi arbejder med en anerkendelse af, at andre sprog er repræsenteret både i klasseværelset og i det danske samfund, hvilket er noget, vi ikke normalt tager højde for i folkeskoleregi«, siger Petra Daryai-Hansen.

Hun og hendes kolleger forsker inden for feltet flersprogsdidaktik. I Danmark tales over 100 forskellige sprog, og denne sproglige rigdom kan ifølge Petra Daryai-Hansen udnyttes langt bedre til at styrke ­sprogindlæringen i uddannelserne. Københavns Universitet og professionshøjskolerne Metropol og UCC har i samarbejde igangsat udviklingsprojektet »Tidligere sprogstart - ny begynderdidaktik med fokus på flersprogethed«. Projektet skal styrke didaktikken i små børns sproglæring for at få det fulde udbytte af den tidlige sprogstart i folkeskolen.

Fra forskningen: Flersprogethed 
- en fordel eller en ulempe, 
når man skal lære sprog? 

Petra Daryai-Hansen er lektor i fremmedsprogsdidaktik ved Institut for Engelsk, Germansk og Romansk på Københavns Universitet og docent i fremmedsprogsdidaktik på læreruddannelsen på UCC. Projektet er støttet af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal og Københavns Kommune.

Du kan tilmelde dig projektets afsluttende tema-
dage til foråret om tidlig sprogstart i engelsk, fransk, tysk og flersprogsdidaktik på adressen tidligeresprogstart.ku.dk.