Med den nye test bliver det muligt hurtigt at klarlægge, om det skyldes ordblindhed, når en elev har svært ved at læse og skrive korrekt.
Med den nye test bliver det muligt hurtigt at klarlægge, om det skyldes ordblindhed, når en elev har svært ved at læse og skrive korrekt.

Ordblindetest klar til at blive præsenteret på gratis møder

Undervisningsministeriet lancerer i slutningen af januar en længe ventet test, som kan identificere ordblinde fra 3. klasse til universiteterne. Testen skal sikre en ensartet dokumentation af ordblindes vanskeligheder, uanset hvor i landet de bor, og præsenteres for læsevejledere og -konsulenter på tre regionale møder.

Publiceret

Her foregår møderne

  • Mandag den 26. januar på University College Sjælland i Roskildemed plads til 220 deltagere.
  • Mandag den 2. februar på University College Nordjylland iAalborg med plads til 180 deltagere.
  • Torsdag den 5. februar på VIA University College i Horsens medplads til 200 deltagere.

Alle tre møder begynder kl. 15 og varer til 17.30. Det er gratisat deltage, og tilmelding foregår efter princippet om først tilmølle via linket til højre for artiklen.

Ekstra infomøde om ordblindetesten i Søborg

Undervisningsministeriet har arrangeret tre informationsmøder omden kommende ordblindetest - et på Sjælland og to i Jylland.Interessen er så stor, at de 220 pladser til informationsmødet iRoskilde på mandag den 26. januar blev revet væk på få dage.Undervisningsministeriet har derfor oprettet et ekstrainformationsmøde dagen efter i Søborg ved København:

  • Tirsdag den 27. januar på Professionshøjskolen UCC i Søborg medplads til 300 deltagere. Mødet begynder kl 15 og varer til 17.30.Det er gratis at deltage og tilmelding foregår efter princippet omførst til mølle via linket til højre for artiklen. Linket til mødeti Søborg bliver dog først åbnet i løbet af i morgen ellerovermorgen.
Faktaboks tilføjet mandag den 19. januar kl. 9.12

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Der har manglet en fælles praksis for, hvordan man identificerer elever med ordblindhed, både på tværs af kommunegrænser og i uddannelserne. Blandt andet har der været kritik af, at nogle skoler og kommuner ikke anerkender begrebet ordblindhed og derfor heller ikke tester elever for det.

Der er endnu ikke sat dato på, hvornår testen bliver offentliggjort, men ministeriet inviterer læsevejledere i grundskolen og på ungdomsuddannelser samt kommunale læsekonsulenter til tre regionale møder om testen.

Møderne foregår i dagene omkring månedsskiftet. Læringskonsulent Trine Nobelius fra Center for Udvikling af Folkeskolen og fuldmægtig Stina Kjær Madsen fra Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen fortæller om baggrunden for den nye test og intentionerne med den. Derefter holder en medarbejder fra Center for Læseforskning oplæg om indhold og testresultater. Der bliver også mulighed for at stille spørgsmål.

Opgaver med forskellige sværhedsgrader

Opgaver med forskellige sværhedsgrader

Center for Læseforskning på Københavns Universitet vandt for to år siden opgaven med at udvikle "Ordblindetest på tværs af uddannelser". Dengang sagde lektor og tovholder Mads Poulsen:

"Der er vist ingen andre, som har prøvet at udvikle en test, der skal kunne bruges fra 3. klasse til universitetsniveau, så det bliver en stor udfordring. Vi vil lave en række opgaver med underliggende delopgaver, der får forskellige sværhedsgrader, så både eleven i 3. klasse og den studerende på universitetet bliver udfordret. Hvis de altså er ordblinde".

Du kan tilmelde dig informationsmøderne via linket til højre for artiklen.

Powered by Labrador CMS