Hovedstadsområdet skiller sig ud fra resten af Danmark ved, at færre lever har gennemført den nationale ordblindetest. Det viser dette kort fra Undervisningsministeriets notat.

National ordblindetest: To ud af tre elever boner ud som ordblinde

Otte procent af folkeskolens elever har taget den nationale ordblindetest, siden den blev indført i februar 2015, og to ud af tre har vist sig at være ordblinde. Det viser en ny analyse. Alle kommuner bruger testen, men der er stor forskel på omfanget.

Publiceret

Hvad måler ordblindetesten

Ordblindetesten er it-baseret og selvscorende og indeholder etspørgeskema om læsefærdigheder og tre test:

  • En test undersøger elevens færdigheder i at koble bogstav oglyd.
  • En test undersøger elevens færdigheder i at koble lyd ogbogstav.
  • En test undersøger elevens basale ordforråd.

Ordblindetesten udregner en samlet ordblindetestscore for hverelev. Testresultatet er korrigeret for gættesandsynlighed og forenkelte særligt langsomme svar. På basis af resultatet inddeles detestede elever i tre kategorier:

  • Rød = ordblind
  • Gul = usikker fonologisk kodning
  • Grøn = ikke-ordblind

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

I konkrete tal har 28.056 elever i folkeskolen gennemført den nationale ordblindetest, siden den blev præsenteret for to et halvt år siden og frem til august i år.

Drengene er i flertal med 59 procent af de testede elever. Der er dog stor variation på tværs af landet. Således er andelen af drenge 39 procent i Høje-Taastrup Kommune, men på hele 79 procent i Samsø Kommune. Det viser en analyse af testens resultater fra Styrelsen for It og Læring, som Undervisningsministeriet har offentliggjort i dag.

Testen anvendes langt mere i 10. end i 3. klasse

Når en læsevejleder tester tre elever, boner de to ud som ordblinde. I gennemsnit. Det betyder, at 18.236 af de testede elever er ordblinde.

Hver fjerde elev er testet usikker i fonologisk kodning, mens hver tiende ikke er ordblind.

Nu bruger alle kommuner den nationale ordblindetest

Testen kan bruges fra slutningen af 3. klasse, men den bruges langt flittigere i 10. klasse. Her er 11 procent af eleverne blevet testet, mens det kun gælder tre procent i 3. klasse. I 4. klasse stiger det til syv procent og svinger herefter mellem syv og ni procent på de resterende klassetrin.

Den høje andel i 10. klasse hænger formentlig sammen med, at elevtallet falder drastisk fra 9. til 10. klasse, da mange fagligt stærke elever fortsætter på en ungdomsuddannelse eller tager på efterskole for at blive mere moden.

Hovedstadsområdet tester langt færre end resten af landet

Ordblindetesten blev udviklet, fordi der manglede en fælles praksis for, hvordan man identificerer elever med ordblindhed. Det betød blandt andet, at det var svært for mange studerende at få anerkendt deres ordblindhed, så de kunne få hjælpemidler.

Over 9.000 elever har taget den nationale ordblindetest

I dag bruger alle 98 kommuner ordblindetesten. Der er dog stor forskel på, hvor mange elever de tester. Mens 16 procent af eleverne i Herning Kommune har taget testen, drejer det sig kun om én procent i Herlev.

Det bliver ikke obligatorisk for skolerne at bruge den nye ordblindetest

Hovedstadsområdet adskiller sig i det hele taget ved, at færre elever har gennemført testen i disse kommuner end i resten af landet. Også på kønsforskellen er der forskel, idet kommunerne i Hovedstadsområdet tester flere piger end drenge.

Ministeriet finder ikke anledning til at slå alarm

Selv om den nationale ordblindetest skal hjælpe til med at skabe en ensartet praksis for identifikation, får den store forskel i kommunernes brug af testen ikke Undervisningsministeriet til at slå alarm.

Ordblindelærer: Skoler bør kunne blive certificerede som dysleksi-venlige

"Kommunerne bestemmer selv, hvordan de udreder elevene for ordblindhed og kan derfor have valgt andre test end den nationale", hedder det i notatet, som tilføjer, at da analysen alene handler om den nationale test, kan den ikke sige noget om udbredelsen af ordblindetest i folkeskolen generelt.

Du kan læse notatet via dette link:

Læs mere

Notat om udbredelsen af den nationaleordblindetest