Anmeldelse

Tænk højt med dine elever

Tænk højt med omtanke

Ny bog om filosofi med børn kan måske redde verden fra mudderkast og hurtige holdninger. "Tænk højt med dine elever" opfordrer kraftigt, vedholdende og velargumenteret til, at filosofi får en betydelig plads i skolen.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Bogen henviser til forskning, som viser, at der er evidens for, at regelmæssig filosofisk dialog øger problemløsningsfærdigheder, kognitive færdigheder, kritisk argumentation, tillid, kommunikation, udvikling af alternative løsninger og beslutningstagning - nå ja - og så stiger elevernes IQ angiveligt også.

Fakta:

Titel: Tænk højt med dine elever

Forfatter: Peter Worley

Pris: 300

Sider: 208

Forlag: Akademisk Forlag

Der er altså ikke så meget at betænke sig på. Filosofi er interessant og gavnligt, så det er bare at komme i gang.

"Tænk højt med dine elever" lover, at den har taget hensyn til lærernes begrænsede forberedelsestid og begrænset metodebeskrivelserne i bogen. Det holder den ikke. Det er forholdsvis omstændeligt at læse sig igennem alle bogens anvisninger på den gode filosofiundervisning - i hvert fald hvis man regner med en hurtigt overstået introduktion.

Introduktionen og anvisningerne er forholdsvis enkle, men der er mange af dem, og derfor tager læsningen tid. Hvis det lille løfte om begrænsede mængder af metodebeskrivelser ikke havde budt sig til i bogens forord, ville det måske slet ikke være noget problem.

Når metodebeskrivelserne fylder i bogen - faktisk er det kun 57 sider - så er det, fordi det er vigtigt at sætte sig grundigt ind i, hvad det vil sige at filosofere, og hvad det vil sige at facilitere filosofisk dialog med børn. Bogen forklarer det grundigt og enkelt og let forståeligt. Den gentager sine pointer flere gange, og efterhånden danner der sig et meningsfuldt grundlag, som den faciliterende lærer kan stå på. Filosofisk samtale er noget andet og mere end en åben dialog om de emner, som optager os. Det tager bogen alvorligt - og det er dens raison d’être.

"Tænk højt med dine elever" er delt i to dele: en metodedel og en del med undervisningsmateriale. Bogens insisteren på at holde metodeafsnittet adskilt fra afsnittet med det egentlige undervisningsmateriale gør læsningen af metodeafsnittet tung. Der er gode grunde til opdelingen. Det er bestemt vigtigt at sætte sig ind i principperne og metoderne, men læsningen glider meget lettere, når man har en mere konkret fornemmelse af, hvad det er, man egentlig skal tale med eleverne om.

Undervisningsmaterialet eller de filosofiske dialogsessioner, som de kaldes i "Tænk højt med dine elever", er interessant og bidrager med stof til om- og eftertanke. Materialet lægger op til filosofiske diskussioner af den helt grundlæggende slags, det vil sige om definitioner, begrebsdannelse og argumentation. Oplæggene er fængende, og rådene til lærerens facilitatorrolle er gode. Nogle af oplæggene er ganske korte, andre er ganske lange.

"Tænk højt med dine elever" bygger på traditionelle filosofiske dilemmaer, som de præsenterer sig i græske myter og hos de gamle græske filosoffer. Der er også oplæg, som tager diskussionerne om kunstig intelligens alvorligt og sætter Alan Turings berømte test i spil. Børnene skal lege med begreberne og de klassiske dilemmaer fra filosofihistorien, samtidig med at arbejdet med filosofien skal hjælpe dem til at forholde sig til dilemmaer, de møder i deres egen hverdag. De klassiske udgangspunkter er tonet med nutidige, relevante temaer, som giver mening i børnenes liv.

"Tænk højt med dine elever" sætter en ny samtaleform i spil. Den filosofiske samtale kan styrke samtalen og træne eleverne i at holde fokus på det aftalte og i at være åbne over for andres input. Filosofien kan styrke empatien og åbenheden, og det er ganske vigtigt i en tid med hurtige meninger og uigennemtænkte ytringer.