Endelig: Her er de nye faghæfter, der giver lærerne øget frihed

I 2017 besluttede et flertal i Folketinget at slække på bindingerne i Fælles Mål for folkeskolens fag. Men først nu, en uge efter at lærerne mødte på arbejde for at planlægge skoleåret, er de nye faghæfter klar. De afspejler et større professionelt råderum for lærerne.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

"Det har været svære arbejdsbetingelser for lærerne, men jeg håber, at man på alle skoler har haft de pædagogiske og didaktiske diskussioner, som gør, at lærerne har tilrettelagt deres undervisning med de øgede frihedsgrader, som har været hensigten", siger formand for undervisningsudvalget i Danmarks Lærerforening Jeanette Sjøberg, som har siddet i rådgivningsgruppen i forbindelse med arbejdet med at reducere bindingerne i Fælles Mål.

"Jeg er så spændt på at se de nye faghæfter, som gerne skulle være mere forankrede i folkeskolens formålsparagraf og fagenes formål og vise en ny tillid til de fagprofessionelles dømmekraft".

Og nu er faghæfterne altså offentliggjort på emu.dk med folkeskolelovens formålsparagraf på side 4 i alle hæfter og hvert enkelt fags formål på side 7, før Fælles mål for faget, læseplan og undervisningsvejledning.

I Danmark er det i princippet kommunalbestyrelsen, der fastlægger folkeskolens læseplaner for fagene. De enkelte kommuner kan vælge at skrive en lokal læseplan for et eller flere fag, men i realiteten vedtager langt de fleste kommunalbestyrelser ministeriets læseplan, som den er, hvorefter den er bindende for lærerne at følge.

Undervisningsvejledningen er derimod, som navnet siger, vejledende og kan altså bruges af lærerne som inspiration til, hvordan de vil opnå de bindende mål for fagene.

De praktisk-musiske valgfag

De faggrupper, som har forfattet planerne, afleverede deres arbejde i april, men offentliggørelsen har været forsinket af valg og ministerskift. Særlig lærerne i de praktisk-musiske fag har ventet i spænding på læseplanerne for de nye valgfag i udskolingen. I sommerferien, den 5. juli offentliggjorde ministeriet mål, planer og vejledninger for valgfagene billedkunst og musik på emu.dk. men fordi der i forvejen fandtes toårige valgfag i håndværk og design samt madkundskab, har man ikke skrevet nye mål og planer for disse fag. Det betyder, at de nuværende Fælles Mål og læseplaner for håndværk og design og madkundskab fortsat gælder i skoleåret 2019/2020, oplyser Undervisningsministeriet. 

De nye læseplaner og undervisningsvejledninger bygger blandt andet på anbefalingerne fra Rådgivningsgruppen for Fælles Mål. Rådgivningsgruppen blev nedsat i oktober 2017 og bestod af lærere, ledere, videnspersoner og repræsentanter fra Danmarks Lærerforening, KL, Børne- og Kulturchefforeningen samt Skolelederforeningen. Rådgivningsgruppen havde til opgave at udarbejde anbefalinger til implementeringen af de nye rammer for Fælles Mål. Anbefalingerne blev offentliggjort den 20. juni 2018.

Powered by Labrador CMS