Undervisningsminister Merete Riisager holder i morgen kl. 13 åbningstalen for Sorø-mødet på Sorø Akademi. Formand for DLF Anders Bondo Christensen glæder sig til debatten om dannelse i et globalt perspektiv, som er temaet for mødet.

Bondo før årets Sorø-møde: Tiltrængt fokus på dannelse

'Dannelse i en global verden' er temaet, skolefolk, forskere og politikere samles om, når undervisningsminister Merete Riisager i morgen byder velkommen til ministeriets årlige 'Sorø-møde'. Anders Bondo mener, at temaet er "uhyre vigtigt".

Publiceret

Sorø-mødet

Det første Sorø-møde fandt sted i 1983. Siden har den siddendeundervisningsminister hvert år inviteret skolefolk, eksperter,praktikere og politikere til at mødes og debattere et emne frit oguforpligtende på Sorø Akademi, hvor den til enhver tid siddendeundervisningsminister også har rådighed over villaen"Villereden" med udsigt til Sorø Sø. Siden indførslen afskolereformen i 2013 har emnerne været:

2013: Forandringsledelse

2014: Fremtidens ungdomsuddannelse

2015: Samarbejde og dialog om uddannelsesreformer

2016: Dagtilbud

2017: Dannelse i en global verden

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

"Verden forandrer sig i stor hast og skaber nye udfordringer, som uddannelse skal være med til at ruste eleverne til. Dannelse er her et anker hos den enkelte elev, så de kan begå sig, navigere, trives og udfolde deres potentiale". Sådan lyder præsentationen af temaet for årets Sorø-møde, som finder sted på Sorø Akademi fra den 1. til den 3. august.

På Sorø-mødet 2017 skal deltagerne drøfte skolens dannelsesrolle i både grundskolen og på ungdomsuddannelserne.

I 2013, da skolereformen stod for døren, var det forandringsledelse, som var på dagsordenen på Sorø-mødet. Siden har temaerne heddet fremtidens ungdomsuddannelser, samarbejde om uddannelsesreformer og dagtilbud. Men i år har ministeriet valgt et kernetema for folkeskolen, mener formand for Danmarks Lærerforening Anders Bondo Christensen. Han sætter stor pris på, at også politikerne ønsker at tage fat på diskussionerne om dannelse i skolen.

"Jeg var tidligere på sommeren med på lærermødet på Ryslinge Højskole, hvor vi brugte fem dage på at snakke om begrebet dannelse - hvad er skolens opgave og skolens rolle. Jeg har i mange år efterlyst, at vi får den mere grundlæggende debat om, hvad det er, vi vil med skolen", siger Anders Bondo Christensen og henviser til, at politikerne har gennemført den ene reform efter den anden, uden at tage sig tid til at se på, hvad skolens opgave er.

Lærer: Her på Ryslinge Højskole går det op for mig, hvor voldsomt det maskinelle fokus på læring er 

"Det er uhyre vigtigt at se på, hvad dannelse er - også i internationalt perspektiv", siger han.

 Ny politisk erkendelse

I mange år har Danmarks placering i internationale skoleundersøgelser fået de danske politikere til at fokusere på faglighed, samtidig med, at udviklingen af uddannelse har været benhårdt styret af økonomi, mener Anders Bondo. Han håber, at dannelsesdebatten betyder, at det er tid til at se på flere perspektiver af uddannelse.

"Der er en stigende erkendelse af, at man ikke bare kan sige faglighed uden at sige, hvad man forstår ved faglighed. Der er ingen, der har noget imod at styrke fagligheden. Men det der er kendetegnende ved det danske skolesystem er, at vi har tænkt faglighed ind i elevernes dannelse", siger Anders Bondo, som mener, at debatten i et godt stykke tid har været forfejlet.

"I lang tid tænkte man social kompetence og faglig kompetence som to adskilte ting. For mig er det noget værre vrøvl", siger han og fortæller, at han netop derfor igen og igen hiver formålsparagraffen fra Folkeskoleloven frem:

"Her står, at vi skal fremme elevernes tilegnelse af kundskaber og færdigheder og arbejdsmetoder, der medvirker til den enkelte elevs personlige, alsidige udvikling. Det er benhård faglighed, men det skal bruges til noget - det skal bruges til at skabe kloge mennesker", siger han og understreger, at det er det, som gør, at skolefolk fra hele verdenen søger inspiration i det danske skolesystem.

Ny oversættelse af "education" gjorde uddannelse til overbegreb for dannelse

"Men det har vi kastet over bord. Derfor er det så vigtigt, at vi får diskuteret, hvorfor vi holder skole, hvad vi forstår ved faglighed. Og det er det, som jeg håber, kan blive en del af debatten på Sorø-mødet", siger Anders Bondo, som mener temavalget på årets møde peger på, at der er en stigende erkendelse blandt skolefolk og politikere af, at området har været meget økonomisk styret.

Bondo: Ikke flere lovændringer

På 'Lærermødet' på Ryslinge Højskole i begyndelsen af juli åbnede KL's udviklingsdirektør Arne Eggert op for debatten om, hvorvidt det er tid til at revidere skolens formålsparagraf. Rektor på professionshøjskolen Metropol Stefan Hermann støttede ham. Stefan Hermann holder også oplæg på Sorø-mødet i år. Men Anders Bondo Christensen advarer mod at ændre på paragrafferne for skolen:  

"Lad os holde op med alle de lovændringer. Lad os diskutere hvorfor holder vi skole - den debat skal vi først", siger han.

KL åbner debat: Er skolens formålsparagraf tidsvarende? 

Sorø-mødet begynder i morgen. Foruden Stefan Hermann holder en lang række forskere og skolefolk oplæg. Blandt andre er professor ved Aalborg Universitet Lene Tanggaard, forskningschef ved University College Lillebælt Thomas Illum Hansen, lærer og blogger på folkeskolen.dk/matematik Lis Zacho at finde på programmet. Mødet slutter torsdag morgen.