Hver dag begynder 40 unge danskere at ryge. De røgfri skoledage skal sætte en stopper for det. Dog er det ikke alle skoler, der har været klar med et forbud mod rygning ved skoleårets start.

Det er ikke alle skoler, som fik ringet ind til røgfri skoletid

Fra i mandags var det ikke længere tilladt at ryge i skoletiden på langt de fleste af landets skoler. Flere skoler åbnede op til et nyt skoleår med røgfri skoletid for både elever og lærere, mens nogle skoler må vente.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

De nye regler træder egentlig først i kraft ved årsskiftet. Alligevel har rigtigt mange af landets skoler valgt allerede nu at gøre skoledagen totalt røgfri.  

Dermed lever skolerne op til politikernes ønske. Politikerne nåede nemlig ikke at stemme lovgivningen igennem, fordi corona-pandemien pludseligt krævede politikernes fulde opmærksomhed. Røgfri skoletid vil derfor først være påkrævet den 1. januar 2021.

Røgfri skoletid er en del af regeringen handleplan mod børn og unges rygning og betyder, at det ikke er tilladt at ryge i skoletiden, heller ikke uden for skolens område. Dette gælder både de ansatte og eleverne

Lærerne må følge trop

Også lærerne skal holde sig fra smøgerne i løbet af deres arbejdsdag. Det er dog ikke en nyhed på flere af lærerværelserne, da det allerede har været forbudt for de offentligt ansatte i de fleste af landets kommuner at ryge i arbejdstiden. Campusskolen i Ringsted er en af dem, der har valgt at vente til nytår:

"Foråret har været fyldt med andre ting, som på det tidspunkt var vigtigere. Vi havde en corona-krise, som vi i stedet måtte sørge for, at vores elever kom godt igennem", siger viceskoleleder og ledelsesansvarlig for Campus+ og 10. klasses-centeret Christie Beckmann.

Ny lov: Nu bliver det forbudt for elever at ryge i skoletiden

Christie Beckmann og resten af Campusskolen tager hul på dialogen, om hvordan deres skole bliver røgfri nu efter skolestart, og Christie Beckmann pointerer, at det er vigtigt at tage drøftelserne på tværs af lærer-, forældre- og elevgruppen for at finde frem til de bedst mulige løsninger. Det kommer nemlig ikke til at være nemt.

"De ansatte, der ryger, vil have en markant ændring i hverdagen. Det skal vi være klar til at hjælpe dem med", siger Christie Beckmann. 

Forbud som kur

I en undersøgelse af rygevaner blandt udskolingselever i 7., 8. og 9. klasse i København, fremgik det, at de københavnske elever hyppigt ser lærerne snige sig ud til en rygepause. Hele 83 procent af udskolingseleverne havde i 2019 været vidne til undervisernes rygning, selvom det allerede på daværende tidpunkt var forbudt som lærer i Københavns Kommune at ryge, hvor eleverne kunne se det.

Københavnske lærere ryger for øjnene af elever 

Man kan altså ikke nødvendigvis konkludere, at et forbud er den bedste kur, men ifølge lederen for projektet Røgfri Skoletid ved Kræftens Bekæmpelse, Tenna Børsting Christiansen, er det blot et spørgsmål om tid før den røgfri kultur på skolerne bliver accepteret. Indtil nu har skoledagen i 28 af landets 98 kommuner ifølge Kræftens Bekæmpelses opgørelse været røgfri, og erfaringerne fra de skoler er ifølge Kræftens Bekæmpelse entydig positiv.

"Langt de fleste lærere kan godt se pointen i røgfri skoletid og ønsker ikke, at deres elever begynder at ryge. Der er måske nogle stykker, som synes det er svært i starten, hvis de selv ryger, men for de fleste er det et spørgsmål om tid, før det bliver en normal del af arbejdsdagen," siger Tenna Børsting Christiansen.

Og ifølge post doc og strategisk leder af tobaksforebyggelse hos Statens Institut for Folkesundhed på Syddansk Universitet Lotus Sofie Bast er netop lærernes rygestop vigtigt, hvis man vil undgå, at de unge begynder at ryge.

"Man er meget påvirkelig overfor ældre elever og lærere i en tidelig alder. Derfor handler det om at 'denormalisere' rygningen," siger Lotus Sofie Bast.

Hun har i sin forskning blandt andet beskæftiget sig med såkaldte flertalsmisforståelser som forklaring på, hvorfor unge begynder at ryge. Ifølge Lotus Sofie Bast tror unge nemlig, at der er flere der ryger end det reelle antal rygere. For at denne misforståelse forsvinder, er det vigtigt, at skolelever eksempelvis ikke ser deres lærere ryge, fortæller Lotus Sofie Bast.

Den nye røgfrie generation

Handleplanen mod børn og unges rygning er søsat, fordi der fortsat er mange unge, som begynder at ryge allerede i folkeskolen. Sundheds- og Ældreministeriets tal viser, at 40 unge danskere hver dag begynder at ryge, og fire ud af fem rygere begynder, før de fylder 18 år.

Ifølge Lotus Sofie Bast er den røgfri skoledag derfor et vigtigt led i regeringens handleplan.

"Vi ved, at vi skal sætte ind flere steder samtidig. Og så ved vi med erfaringen fra de allerede røgfri kommuner, at røgfri skoletid virker", siger Lotus Sofie Bast. 

De unge topper statistikken i både rygning, snus og e-cigaretter

Af en undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse og Trygfonden fremgår det, at hele 82 procent danske børn og unge mener, at det er en god ide med røgfri skoletid. Og ifølge Tenna Børsting Christiansen har det i de allerede røgfri kommuner også vist sig, at indførelsen af de røgfri skoledage falder i god jord hos de unge.

"Erfaringen er, at der godt kan blive stillet spørgsmål fra eleverne i starten. Der er nogle, som lige skal teste grænserne. Men det er et spørgsmål om tid, før kulturen ændrer sig, og eleverne vænner sig til en kultur, hvor skoletiden er røgfri", siger Tenna Børsting Christiansen.

"Vi må hjælpe"

Hos Campusskolen tror man på, at fællesskabet på skolen også kan være med til at hjælpe de elever, som har problemer med rygning. På skolen har man taget hul på det forebyggende projekt X:IT, der er et forløb udviklet af Kræftens Bekæmpelse, som man håber på kan være med til at gøre overgangen for de elever, der er mest afhængige, lettere.

"Der vil selvfølgelig være elever, der falder i, og det skal selvfølgelig have en konsekvens, men det er jo unge, som har et forbrug, som vi også må hjælpe dem ud af", siger Christie Beckmann.

Elever tager snus i de røgfri skoler