Som barn synes Alexander von Oettengen at det var 'pisseirriterende' at få gode karakterer for af være en fin fyr, mens han klarede sig dårligt rent fagligt.
Som barn synes Alexander von Oettengen at det var 'pisseirriterende' at få gode karakterer for af være en fin fyr, mens han klarede sig dårligt rent fagligt.

von Oettingen gik i tysk skole med flidskarakter: Nej tak til en 'god karakter til idioterne'

Undervisningsministeren har ladet sig inspirere af bl.a. Tyskland til sit forslag om karakterer for arbejdsindsats. Men den tyskfødte dr. pæd. Alexander von Oettingen mener ikke, det hører hjemme i dansk skole, fortæller han i dette interview. Og så alligevel...

Publiceret

Kopfnoten - karakter forpersonlighed?

Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil har foreslåetat give elever karakterfor deres arbejdsindsats som forsøg.

Inspirationen kommer, ifølge ministeriet selv, blandt andet fraen tradition i tysktalende lande for at give såkaldteKopfnoten. Kopfnoten er bedømmelser, som elevernefår for for eksempel flid, orden, selvstændighed oglærevillighed.

Der er stor forskel på, om og hvordan de forskellige tyskedelstater giver eleverne Kopfnoten. De fleste gør ikke. IBrandenburg får elever fra 3. klasse og op karakterer i'arbejdsadfærd' (Arbeitsverhalten) og 'social adfærd'(Sozialverhalten). Skalaen går fra 1 til 4.

Østrig har et lignede system, hvor der gives karakterer for'Elevens selvkontrol og selvkritik' (Selbstkontrolle undSelbstkritik des Schüler).

Skalaen går her fra meget tilfredstillende til ikketilfredsstillende'. Hvis sidstnævnte karaktergives, skal elevensforældre eller værge informeres og eleven indkaldes til opfølgendesamtale.

Brugen af Kopfnoten i de tyske og østrigskeskolesystemer er omdiskuteret, og mange tyske delstater har somnævnt fravalgt brugen af dem.

Den tidligere østrigske forkvinde for organisationen AktionKritischer Schule, Sophie Lojka, har beskrevet dem som'middelalderlige' og 'unødvendige' og talt for,  at unge skalstøttes i stedet for at blive straffet med dårlige karakterer forderes opførsel.

I den tyske delstat Nordrhein-Westfalen har kristne skolerprotesteret mod at give deres elever Kopfnoten, fordi det,efter deres opfattelse ,er uforeneligt med det kristne menneskesynat 'måle personlighed i skoleklasser'.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Folkeskolen.dk har bedt Undervisningsministeriet om at fortælle, hvor Pernille Rosenkrantz-Theil har fundet inspiration til sit nyligt fremsatte forslag om forsøg med karakterer for elevens arbejdsindsats i den danske folkeskole.

I en mail fortæller ministeriet, at man blandt andet har kigget på den tyske tradition med at give såkaldte Kopfnoten.

"Alexander, du er ikke så klog"

Indtil nu har Alexander von Oettingen egentlig lydt, som om han taler rimeligt neutralt om et fænomen fra den tyske skoletradition, som ikke har fundet vej til Danmark. Men så kommer erindringen fra den unge Alexanders skoletid: 

"Det er bare.... hvordan skal jeg udtrykke det? Nogle gange bliver det sådan, at man kommer til at sige 'Alexander, du er ikke så klog. Du scorer ikke så højt. Men du er en fin fyr. Og du er dejlig at have i klassefællesskabet'. Og det var jeg. Men jeg var ikke en ørn til hverken tysk eller matematik. Så Kopfnoten var en slags… 'jamen, du kan så noget andet'", siger han eftertænktsomt.

Hvordan det skal gøres, og hvad det skal hedde, vil Alexander von Oettingen dog ikke komme med endelige bud på.

"Kopfnoten kan man i hvert fald ikke kalde det på dansk. 'Flidskarakter' er ikke rigtig dækkende og 'opdragelseskarakter' lyder også være lidt mærkeligt", griner han. "Men tankegangen om, at lærere sætter sig sammen og taler om deres elevers udvikling - hele deres udvikling - kan godt understøttes, uden at der skal komme et tal, der bare er en lunken trøstepræmie til de dumme elever, ud i den anden ende".

Egentlig ringede vi mest til den dansk-tyske rektor for at få baggrundsopslysninger om tysk karaktergivning. Så for god ordens skyld spørger folkeskolen.dk's journalist om, vi må citere fra samtalen.

"Alt!", lyder svaret. "Også det med at Alexander var lidt dum, men så fik han at vide, at han var en god kammerat, og det synes han var pisseirriterende".

Rettelse: Af artiklen fremgik det oprindeligt at 6 er den bedste karakter i det tyske skolesystem. Det er imidlertid forkert. 6 er den dårligste karakter.

Powered by Labrador CMS