Planen er, at de københavnske elever skal gå to dage om ugen på bl.a. Hotel- og Restaurantskolen i Valby. Billedet er fra et tidligere brobygningsforløb på skolen.

Nu skal folkeskoleelever gå på erhvervsskole

I et nyt udskolingsforløb i 8. og 9. klasse kan eleverne fremover nøjes med fire fag i folkeskolen. Til gengæld skal de undervises i praksisfag på en erhvervsskole to dage om ugen. Foreløbig er kommunernes interesse for den nye ordning dog begrænset.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

For at øge søgningen til landets erhvervsskoler får særligt udfordrede folkeskoleelever i 8. og 9. klasse nu mulighed for at gå i en ny slags udskolingsforløb med færre fag og timer i folkeskolen. Men til gengæld skal eleverne to dage om ugen undervises i forskellige praksisfag på en lokal erhvervsskole.

Forsøget er en udløber af den politiske aftale fra 22. november sidste år, hvor den daværende regering blev enig med S, R og SF om en række nye initiativer, som alle skulle gøre det mere attraktivt at vælge en erhvervsuddannelse.

Forlig med obligatorisk praktisk prøve og præmie for 10. klasse på erhvervsskole

Ordningen indebærer, at udskolingseleverne fremover kan nøjes med undervisning i fagene dansk, matematik, engelsk og fysik/kemi i folkeskolen. I stedet skal eleverne fx to dage om ugen undervises i praksisfaglige valgfag på en erhvervsskole.

Unge med særligt behov

Ifølge Undervisningsministeriet er målgruppen for det nye forsøg "unge med særligt behov", der er i risiko for ikke at påbegynde eller gennemføre en ungdomsuddannelse, fx praktisk orienterede elever, som mangler motivation i undervisningen.

Nu viser en opgørelse, at fem kommuner har søgt ministeriet om adgang til at komme med i forsøget. Det drejer sig om Tønder, Faxe, København, Viborg og Billund. Om den begrænsede interesse så skyldes den relativt korte svarfrist på cirka en måned fra ministeriets side eller reel mangel på interesse, vil formentlig vise sig, når anden runde af forsøget iværksættes næste år.

I Københavns Kommune er det Tove Ditlevsens Skole, der ønsker at deltage i forsøget. Skolen anslår selv, at forsøget kan være relevant for omkring 20 elever, som er "udfordret af boglige fag eller mangler motivation i undervisningen". Hvis ansøgningen fra København imødekommes af Undervisningsministeriet, er det planen, at den københavnske folkeskole vil forsøge at indgå aftaler med Hotel- og Restaurantskolen og Social- og Sundhedsskolen om undervisningen i de praksisrettede fag.

Praksisfaglighed: Ikke nok med praktiske fag i udskolingen

For få vælger erhvervsuddannelse

Børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen (S) håber, at forsøget kan være med til at bane vejen for, at langt flere københavnske unge vælger en erhvervsuddannelse. I dag vælger kun 11 procent af hovedstadskommunens elever den vej. Den kommunale målsætning er 20 procent.

"Vi har brug for, at flere af vores elever får en ungdomsuddannelse på erhvervsområdet med de kompetencer, der efterspørges på arbejdsmarkedet. Folkeskolerne skal blive bedre til at vise de muligheder, en erhvervsuddannelse giver, og ruste eleverne til at gennemføre uddannelsen. Ved at kombinere valgfag på erhvervsuddannelserne med færre timer i folkeskolen håber vi, at forsøget kan få flere elever til at gå den vej," siger borgmester Jesper Christensen.