'Vi vil prøve at udvikle på inklusionsbegrebet, for vi synes, at vi har børn med psykiske vanskeligheder, som ikke får den hjælp, de bør have', siger skoleleder Per Midtgaard fra Nordagerskolen i Ringe.
"Vi vil prøve at udvikle på inklusionsbegrebet, for vi synes, at vi har børn med psykiske vanskeligheder, som ikke får den hjælp, de bør have", siger skoleleder Per Midtgaard fra Nordagerskolen i Ringe.

17 kommuner får ekstra støtte til arbejdet med inklusion

Der er otte gengangere og ni nye blandt de 17 kommuner, der er valgt ud til at få støtte fra puljen til inklusion i år. Puljen er på 25 millioner kroner, og kommunerne kan blandt andet bruge pengene til at frikøbe speciallærere, så de kan understøtte undervisningen i almenklasser, som har elever med særlige behov.

Publiceret

Overskrift

De 17 udvalgte kommuner

 

Der er på finansloven afsat en pulje på 25 millioner kronerårligt i 2015 til 2017, som skal styrke indsatsen for øgetinklusion i folkeskolen. Midlerne kan bruges til frikøb af lærere,pædagoger og andre resursepersoner i specialklasser ogspecialskoler.

Gengangere fra 2015:

 • Bornholm
 • Brøndby
 • Haderslev
 • Horsens
 • Høje-Taastrup
 • Norddjurs
 • Slagelse
 • Vordingborg

Nyvalgte:

 • Ballerup
 • Faaborg-Midtfyn
 • Halsnæs
 • Herlev
 • Mariagerfjord
 • Middelfart
 • Nyborg
 • Ringsted
 • Sønderborg

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

De 17 kommuner er primært valgt, fordi de har mange elever i specialskoler og specialklasser, en høj andel af forældre med en svag uddannelsesmæssig baggrund og en høj andel af elever med dårlige faglige resultater.

De udvalgte kommuner kan blandt andet bruge midlerne til at frikøbe lærere, pædagoger og andre resursepersoner fra specialskoler og specialklasser til at blive inklusionsvejledere eller medarbejdere i kompetencecentre, der kommer ud på skolerne og er med til at planlægge og støtte undervisningen i klasserne.

Samarbejde kan forbedre indsatsen

Det er vigtigt, at lærere og speciallærere samarbejder, pointerer undervisningsminister Ellen Trane Nørby (V).

"Vi vil prøve at udvikle på inklusionsbegrebet, for vi synes, at vi har børn med psykiske vanskeligheder, som ikke får den hjælp, de bør have. Opholdsstedet har en mere terapeutisk tilgang til børn, som vi måske kan finde noget brugbart i", siger skoleleder Per Midtgaard.

Han håber, at samarbejdet kan hjælpe skolen til bedre inklusion.

"Undersøgelser viser, at opholdssteder med interne skoler har tendens til at være for langt fra folkeskolens virkelighed, og de bliver kritiseret for at have for lave ambitioner på børnenes vegne, så børnene aldrig når på niveau med vores elever. Det er den ene side. Den anden side er, at de kan have tilgange, som vi kan lære af. Vi vil se, hvilke erfaringer vi kan hente ind fra opholdsstedet, så vi kan løfte vores lærere og inklusionsvejledere", siger Per Midtgaard.

Ministeriets inklusionsteam bakker kommunerne op

Kommunernes indsatser vil blive understøttet og suppleret af ministeriets inklusionsteam. Teamet samarbejder allerede med flere af de udvalgte kommuner og vil støtte kommunerne i at opbygge og sprede de mange kompetencer og den store viden, som de professionelle flerfaglige samarbejder og den mere direkte inddragelse af ressourcepersonerne i undervisningen bringer med sig.

De understøttende aktiviteter består af sparring med kommunerne og tematiske forløb, hvor kommunerne mødes og drøfter muligheder og udfordringer. Sideløbende eller efterfølgende kan kommunerne danne netværk og udbrede deres egne erfaringer og få glæde af de andres.

Aktiviter tilrettelægges sammen med en referencegruppe

De endelige aktiviteter tilrettelægges i samarbejde med de deltagende kommuner ud fra deres individuelle behov, muligheder og ønsker. Desuden medvirke ren referencegruppe med repræsentanter fra Danmarks Lærerforening, Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund, KL, Børne- og Kulturchefforeningen, Skolelederne, Samrådet af specialskoleledere i Danmark og Samrådet af PPR-chefer.

Powered by Labrador CMS