Danske lærere mere stressramt end de nordiske kolleger

Danske lærere ligger højt både i Norden og internationalt, når det gælder arbejdsrelateret stress. Det viser en dansk rapport om den internationale lærerundersøgelse Talis, som Undervisningsministeriet netop har offentliggjort.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

54 procent af de danske grundskolelærere oplever i høj eller nogen grad stress i deres arbejde. Det er en højere andel end OECD-gennemsnittet (5 procentpoint over).

Resultatet er 9-11 procentpoint over lærerne i de øvrige nordiske lande med undtagelse af Island, hvor lige så mange lærere er ramt af stress som i Danmark.

Det skriver Danmarks Evalueringsinstitut i sin rapport på baggrund af den internationale Talis-undersøgelse blandt lærere og skoleledere.

Det især er for meget undervisning at forberede og for mange undervisningstimer, der stresser de danske lærere, skriver evalueringsinstituttet.

For lærerne i 0.-6. klasse er opretholdelse af ro og orden i klasselokalet i højere grad en kilde til stress i arbejdet sammenlignet med lærere på 7.-10. klassetrin.

International undersøgelse: Danske lærere er tilfredse med lønnen - men alt andet kniber det med 

43 procent overvejer andet job

31 procent af de danske lærere oplever i høj eller nogen grad, at deres job har en negativ indvirkning på deres mentale helbred. Til sammenligning gør det sig kun gældende for 24 procent af de svenske lærere, 23 procent af de islandske, 13 procent af de finske og 10 procent af de norske lærere.

Men samtidig er størstedelen af de danske lærere enige eller meget enige i, at fordelene ved lærerjobbet opvejer ulemperne, og at de alt i alt er godt tilfredse med deres arbejde.

Jobtilfredsheden er dog faldet siden den tilsvarende undersøgelse i 2013, ligesom andelen af lærere, der spekulerer på, om det ville have været bedre at have valgt en anden profession, er steget fra 34 til 43 procent.

Stor international undersøgelse: Danske lærere har styr på klassen 

Kun 18 procent af de danske lærere er meget enige eller enige i, at lærerjobbet er respekteret i samfundet.

Derved adskiller de sig markant fra Norge (35 procent) og især Finland (58 procent) - men det er faktisk flere danske lærere, der føler sig respekteret som profession, end blandt deres kollegaer i Sverige og Island.

Rapportens forfattere understreger, at der kan være kulturelle forskelle i lærernes besvarelser fra land til land.

Desuden tager de det forbehold, at 'stress' ikke er defineret i spørgeskemaet, så der kan være betydelige forskelle i forståelsen af stress blandt lærerne både nationalt og internationalt.

Talis 2018-resultaterne offentliggøres i flere tempi. Sidst på året forventes en rapport, der sammenstiller resultater fra Pisa-undersøgelsen med Talis-data om de pågældende elevers lærere.

Ny international lærermåling kan samkøres med Pisa-besvarelser 

Læs mere

Talis 2018, 2.rapport (pdf)