Lærere: Derfor skal teknologiforståelse både have eget fag og integreres i fagene

Hvis teknologiforståelse integreres i eksisterende fag, kan alles ansvar ende med at blive ingens. Til gengæld kan et selvstændigt teknologiforståelsesfag blive for løsrevet og få for få timer til at gøre en forskel. Sådan lyder bekymringen fra flere lærere, der ligesom KL anbefaler et både-og.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Teknologiforståelse er de seneste tre år blevet afprøvet på i alt 46 skoler, hvoraf 22 underviste i teknologiforståelse som selvstændigt fag, mens resten integrerede forsøgsfagligheden i eksisterende fag.

I den endelige evaluering af forsøget er lærerne blevet spurgt, om teknologiforståelse bør komme på skemaet som selvstændigt fag eller integreret i andre fag.

Og her svarer 37 procent af lærerne, at teknologiforståelse både skal have sit eget fag og samtidig integreres i eksisterende fag. 41 procent mener, teknologiforståelse bør have sit eget fag.

Forsøgslærere: Ikke nok at implementere teknologiforståelse i fagene

Samme toner lyder fra KL, der i denne uge lancerede et oplæg med 16 punkter, hvor folkeskolen kan forbedres. Et af dem lyder, at teknologiforståelse skal ind i skolen både som fag og i fag.

KL: Vi skal udvikle folkeskolen sammen med skoleledere og lærere

En af de lærere, der har undervist i teknologiforståelse i det treårige forsøg, og som nu mener, at fagligheden fremadrettet skal på skemaet med eget fag og i eksisterende fag, er Maria Damlund fra Hornbæk Skole i Nordsjælland.

"Jeg er nervøs for, at alles opgave ender med at blive ingens opgave, hvis det kun integreres i eksisterende fag og skal berøres et par gange om året. Man vil heller ikke kunne komme nok i dybden på mange af områderne i fagligheden", siger hun og tilføjer:

"På den anden side rækker det ikke, hvis man kun har få timer om ugen til teknologiforståelse som eget fag. Det kan godt blive lidt løsrevet, hvis ikke man får skabt koblingen til de eksisterende fag".

Samme toner lyder fra Lis Zacho, lærer på Lindevangskolen i Frederiksberg Kommune, som også har været en af forsøgsskolerne.

"Det skal starte med at være et selvstændigt fag. Ellers forsvinder det. Der er nogen, der skal have ansvaret for det. Men faget må ikke være isoleret fra resten af skolen. Det skal også integreres i de fag, hvor det giver mening", siger hun.

De tekniske kompetencer skal læres i selvstændigt fag

I evalueringen af forsøget med teknologiforståelse er det særligt de lærere, der har undervist i teknologiforståelse som integreret i natur/teknologi, matematik, fysik/kemi og samfundsfag, der har fundet det meningsfuldt.

Billedet er noget mere varieret, hvad angår billedkunst, dansk og håndværk og design.

»Det kan godt drukne lidt i teknologi«

Maria Damlund er selv dansklærer og kan se mange oplagte koblinger mellem dansk og teknologiforståelse.

"Hvis man for eksempel skal udvikle en hjemmeside, er der masser af overlap mellem de to fagligheder. Dansklærere er dygtige til at analysere, så det vil være oplagt, at de tager den del", siger hun.

Til gengæld er der nogle andre kompetencer, der ligger langt fra danskfagligheden, og som bør ligge i et selvstændigt teknologiforståelsesfag, mener Maria Damlund:

"For eksempel det mere hardcore programmeringsmæssige bag hjemmesiden. Så hvis man har begge dele, kan man tilrettelægge det, sådan så den lærer, der underviser i faget teknologiforståelse, kan undervise i det, som dansklæreren har svært ved".

Lis Zacho er enig:

"De tekniske færdigheder i forhold til at lave digitale produktioner skal nok starte i teknologiforståelsestimerne. Sådan at eleverne får programkendskab", siger hun og tilføjer:

"Men det giver supergod mening, at man så kan tage de tekniske færdigheder med over i de andre fag og arbejde videre med de ting, der passer ind der. For eksempel digital myndiggørelse i dansk".

På den måde håber Lis Zacho også, at det vil give mening for flere lærere, at teknologiforståelse gradvist bliver en del af de fag, de i forvejen underviser i.

"Vi har i forvejen for mange fag, og vi har i virkeligheden ikke plads til teknologiforståelse. Men den er vi nødt til at finde, fordi teknologi fylder så meget i børn og unges liv i dag. Så man skal gøre sig umage til at finde pladsen der, hvor det giver mening. Hvis alle lærere bare får at vide, at de skal undervise i teknologiforståelse i deres fag, fordi det skal de, løber de skrigende væk".

Resursepersoner er afgørende

Men hvis man integrerer i flere fag, er der vel alt andet lige flere lærere, der har brug for kompetenceløft, end hvis man giver teknologiforståelse sit eget fag?

"Ja, og vi skal i det her huske på, at der fortsat er 1000 skoler, der endnu ikke har nogen erfaringer med teknologiforståelse overhovedet. Derfor er det simpelthen så vigtigt, at man starter med at få uddannet nogle resursepersoner, der kan have en vejlederfuktion", siger Lis Zacho.

Også Maria Damlund peger på uddannelse af resursepersoner på skoler og kommuner som afgørende for fagets fremtid.

"Og de skal have tid til at gå med ind i undervisningen i starten. Vores erfaring på Hornbæk Skole er helt klart, at når jeg er med på sidelinjen som vejleder, giver det meget mere, og gør at den pågældende lærer er meget mere tryg i det - særligt i starten", siger hun.

Men det bliver også nødvendigt med formelt kompetenceløft af flere lærere, hvis de skal opleve det som meningsfuldt at integrere teknologiforståelse i deres fag, understreger Maria Damlund:

"Man skal ikke give alle linjefagskompetence. Men ligesom man kan få kurser i faglig læsning som matematiklærer, kan man også få kurser i teknologiforståelse som dansklærer".