KL
21   19

KL: Vi skal udvikle folkeskolen sammen med skoleledere og lærere

Folkeskolereformen slog fejl, og det skyldtes forhastede politiske beslutninger og manglende inddragelse af dem, det hele handler om. Derfor skal skoleudvikling ske på en anden måde fremover, siger formand for KL's børne- og undervisningsudvalg Thomas Gyldal.

"Folkeskolen udvikler vi sammen - stående på viden om, hvad der virker. Stående på inddragelse af dem, der arbejder med det her i hverdagen og naturligvis også eleverne, som vi laver folkeskole for. Væk fra snuptag og enkeltsager", siger Thomas Gyldal Petersen, der er formand for KL's børne- og undervisningsudvalg.

KL lancerer et helt nyt folkeskoleoplæg i dag med 16 forslag til styrkelse af folkeskolen. Blandt forslagene er afskaffelse af krav et om 45 minutters daglig bevægelse og afskaffelse af de nuværende krav til praktisk-musiske valgfag samt forenkling af læreplanerne for fagene. Sidstnævnte er et af de forslag, KL har udviklet sammen med Lærerforeningen og Skolelederforeningen.

16 forslag fra KL

1. Nytænk læreplanerne for fagene

Indhold af og mål for undervisningen i folkeskolens fag bør forenkles og nytænkes, så de afspejler det samfund, vi lever i og bevæger os henimod. Udviklingen af nye læreplaner skal ske på baggrund af en grundig og inddragende proces med alle centrale aktører omkring folkeskolen. KL, Danmarks Lærerforening og Skolelederforeningen har i fællesskab beskrevet et forslag til, hvordan denne proces bør tilrettelægges.

2. Indfør nyt evaluerings- og bedømmelsessystem

Nye obligatoriske test bør kun teste læsning og matematiske færdigheder og understøtte en stærkere evalueringskultur i folkeskolen. KL, Danmarks Lærerforening og Skolelederforeningen er kommet med fælles anbefalinger til et nyt evalueringsog bedømmelsessystem.

3. Erstat elevplanen med en ramme for dialog mellem skole, elev og forældre

Skolerne bør forpligtes til at lave en ny ramme for dialog mellem skole, elev og hjem med afsæt i få fokuspunkter for elevernes udvikling. Forslaget er i tråd med anbefalingerne fra den rådgivningsgruppe, der har givet anbefalinger til Børne- og Undervisningsministeriet om forenkling af elevplanen.

4. Erstat kvalitetsrapporten med en ramme for lokal kvalitetsdialog

Kvalitetsrapporten bør erstattes af en ramme for lokal dialog om, hvordan skole, forvaltning og kommunalbestyrelse i samarbejde følger og udvikler kvaliteten på folkeskolerne. KL, Danmarks Lærerforening og Skolelederforeningen har i fællesskab beskrevet et forslag til pejlemærker for en ny ramme for den lokale kvalitetsdialog.

5. Erstat nationale måltal med systematisk kvalitetsopfølgning

De nationale måltal bør afskaffes og erstattes af en forpligtende ramme mellem skolens parter om at drøfte kvaliteten i folkeskolen.

6. Nytænk statens tilsyn med folkeskolen

Statens kvalitetstilsyn med folkeskolen bør ændres, så det bygger på tillid, dialog og samarbejde mellem stat og kommune om langsigtede kvalitetsløft af skolerne.

7. Afskaf krav til timetal for fagene

Kravene til, hvor mange timer de enkelte fag skal fylde, bør erstattes af vejledende timetal for humanistiske fag, naturfag og praktisk/musiske fag.

8. Afskaf bindingerne på de obligatoriske praktisk/musiske valgfag i folkeskolen

De nuværende bindinger på praktisk/musiske valgfag bør afskaffes og erstattes af gode muligheder for at lave lokale profil og udskolingslinjer.

9. Styrk den motiverende undervisning og skolernes arbejde med de unges udvikling og uddannelsesparathed i udskolingen

Det indebærer bl.a. en styrkelse af udskolingslærernes didaktiske kompetencer, at der bliver set på sammenhængen mellem fag og prøver, en opmærksomhed på balancen mellem boglig og mere anvendelsesorienteret og praktisk undervisning og en ny ramme for skolernes arbejde med de unges udvikling og uddannelsesparathed.

10. Styrk teknologiforståelse i folkeskolen

Teknologiforståelse bør både oprettes som et selvstændigt fag og indgå som en del af eksisterende fag.

11. Giv kommunerne bedre mulighed for at styrke elevsammensætningen i folkeskolen

Kommunerne bør have bedre mulighed for at fordele børn mellem de lokale folkeskoler for at modvirke en social eller etnisk skæv elevsammensætning.

12. Forebyg mistrivsel ved at styrke børnefællesskaberne

Der bør ske en bedre og mere koordineret indsats for at mindske mistrivsel blandt børn og unge og styrke stærke børnefællesskaber.

13. Styrk indsatsen til ordblinde børn og unge

Gør ordblinde-risiko-test obligatorisk for alle elever i 1. klasse, så vi sikrer, at børn, som har risiko for at udvikle ordblindhed, får hjælp så tidligt som muligt.

14. Afskaf kravet om 45 minutters bevægelse dagligt

Lovkravet om gennemsnitligt 45 minutters bevægelse dagligt i folkeskolen bør afskaffes.

15. Afskaf målet om at 95 procent af undervisningen skal varetages af lærere, der er uddannet i faget

Målsætningen bør erstattes af mere fleksible rammer, som giver skoleledelsen mulighed for at prioritere kompetencer og ressourcer lokalt

16. Præciser lovgivningen for SFO'er og styrk kvaliteten i fritidstilbud

Formålet med og indholdet i SFO-tilbud bør beskrives bedre i lovgivningen, så alle børn og unge oplever tilbud efter skole af høj kvalitet.

"Sammen med lærerne og lederne har vi bl.a. foreslået en ny model for et evaluerings- og bedømmelsessystem og en anderledes ramme for læreplanerne. Og det er netop de forslag, som Folketingets forligskreds sidder og forhandler om nu. Dét er lige præcis sådan, vi skal udvikle skolen",  siger KL-udvalgsformanden og fremhæver, hvad han kalder ministerens "samtale- og udviklingsprogram", Sammen om skolen.

Men vigtigst for KL er, at de skoletiltag, der sættes i søen, bygger på det kommunale fællesskab:

Artiklen fortsætter under banneret

"Der er ingen tvivl om, at der skal lægges mere frihed og ansvar ud lokalt, men folkeskoler er ikke isolerede øer. Den enkelte folkeskole skal profitere af at være en del af et sammenhængende skolevæsen og et kommunalt fællesskab, hvor forvaltningen understøtter ledere og medarbejdere og skaber sammenhæng og overgange til de øvrige tilbud i kommunen. Dét er til gavn for forældre og elever".


Kommentarer

Man skal være registreret bruger for at skrive kommentarer på folkeskolen.dk. Som registreret bruger får du også mulighed for at tilmelde dig nyhedsbreve m.m.

OPRET PROFIL
{{ comment.author.name }} {{ '(' + comment.author.jobTitle + ')' }}
{{ comment.likeCount }}

{{ comment.title }}

Gem Annuler
Gemmer, vent venligst...
Klag
Kommentaren er slettet

MERE OM EMNET

Når du er logget ind, kan du vælge de emner du ønsker at abonnere på, og få nyt direkte på email. Login

LÆS OGSÅ