”Det her bliver ikke en syltekrukke. Jeg er helt overbevist om, at ministerens ambition er at få skabt forandringer, og også nogle af dem vi ønsker
”Det her bliver ikke en syltekrukke. Jeg er helt overbevist om, at ministerens ambition er at få skabt forandringer, og også nogle af dem vi ønsker", siger Gordon Ørskov Madsen.

Lærerne tror på, at partnerskabet bliver starten på fremtidens skole

Lærernes liste med ønsker til en bedre skole er lang, når de går ind i det nye samarbejde ’Sammen om Skolen’. Her vil lærerne arbejde for, at alt i skolen understøtter den gode undervisning.

Publiceret

PROBLEMER SKAL TAGES BID FOR BID

Folkeskolen har problemer i elefantstørrelsen, og de skal løsesbid for bid, mener undervisningsministeren. Til det harPernille Rosenkrantz-Theil etablereret partnerskabet 'Sammen omSkolen'. Her kan parterne hver især byde ind med de problemer ogløsninger, de mener er vigtigst at tage fat om. I en artikelseriespørger folkeskolen.dk partnerne enkeltvis, hvad de menervigtigst.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Det nye partnerskab bliver ikke bare en snakkeklub. Faktisk er partnerskabet selve forudsætningen for, at vi kan skabe en skole, der i langt højere grad understøtter god undervisning.  

Sådan lyder det fra lærernes formand Gordon Ørskov Madsen, der har store forventninger til børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theils (S) nye partnerskab 'Sammen om Skolen'.

"Titlen på partnerskabet siger det hele. Sammen skal vi skabe forandringer, og formig er det ikke bare en snakkeklub. Der skal ske konkrete forandringer", siger han.

Bliver ikke en syltekrukke

Lærernes formand fortæller, at han meget tydeligt har tilkendegivet overfor både ministeren, de øvrige organisationer i partnerskabet og partierne i forligskredsen, at det er en præmis for lærernes deltagelse, at partnerskab fører til mærkbare forbedringer.

"Det her bliver ikke en syltekrukke. Jeg er helt overbevist om, at ministerens ambition er at få skabt forandringer, og også nogle af dem vi ønsker. Jeg har tydeligt tilkendegivet, det er vores betingelse for at være med, at det kommer til at føre til konkrete forandringer, der kan mærkes på skolerne ude i klasseværelserne".

Ligesom blandt andet Skolelederforeningen og KL mener lærerne også, at der er lagt alt for mange styringsmekanismer ned over folkeskolen, som ikke fører til en bedre undervisning.

"Det drejer sig blandt andet om elevplaner, kvalitetsrapporter, uddannelsesparathedsvurderingen og de nationale test", siger Gordon Ørskov Madsen.

Folketinget har vedtaget, at de nationale test skal erstattes med et nyt evaluerings- og bedømmelsessystem. Danmarks Lærerforening afleverede sammen med KL og Skolelederforeningen tidligere på foråret fælles anbefalinger til et nyt system.

"Et nyt system skal skabe en bedre og mere sammenhængende evalueringskultur, så vi både giver eleverne feedback i dagligdagen, men så der også bliver skabt et overblik over, hvordan det går i skolen, uden det generer skolens undervisning og dagligdagen".

Politisk aftale er vigtig start

Et bredt flertal på Christiansborg blev for nylig enige om at give skolerne ekstra frihed til næste skoleår.

Aftalen giver skolerne lov til at droppe elevplaner og kvalitetsrapporten, og så gør den det også muligt at afskaffe de lange skoledage, fordi skolerne for første gang får lov til helt at fjerne den understøttende undervisning.

Hvor meget ligner aftalen noget, I gerne ser som en permanent løsning for skolen? 

"Det giver den fleksibilitet ude på skolerne, som jeg efterlyser, så det er et vigtigt skridt på vejen. Men nu er det jo sådan, at det ligger i aftalen, at den kun gælder for næste skoleår. Vores rolle er nu at tænke langsigtet. Men det er i hvert fald en begyndelse på vejen mod det, som vi ser som fremtidens skole".

Powered by Labrador CMS