Medarbejderne hos PPR i både Holstebro, Tønder og Odsherred bruger en del af deres tid på hjemmearbejdspladsen på at komme tll bunds i bunkerne med skriftligt arbejde.

Nedlukning giver PPR tid til at få styr på journalbunkerne

Det skriftlige arbejde prioriteres højt rundt om på PPR-kontorernes hjemmearbejdspladser. I hvert fald bedømt ud fra tre tilfældigt udvalgte rådgivninger. De tre PPR’er løser også andre opgaver under nedlukningen, og to af dem tilbyder desuden telefonrådgivning.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Selv om de fleste børn er sendt hjem fra skole og dagtilbud, ligger landets PPR-kontorer ikke stille. Eller rettere sagt: Der er nok tomt på kontorerne, for medarbejderne arbejder hjemmefra, men her er der til gengæld tryk på.

Det viser en rundringning til tre tilfældigt udvalgte rådgivninger. Den viser også, at det skriftlige arbejde får en høj prioritet under nedlukningen af Danmark på grund af coronavirus.

"Vi rydder op i bunkerne og skriver rapporter og journaler. Det løber et stykke tid endnu. Vi har også enkelte krisesamtaler, når et barn er meget udsat i familien. Det kan være på grund af vold i ægteskabet eller misbrug. Altså familier med store vanskeligheder. Det har vi et beredskab til", siger Torben Kjeldsen, afdelingsleder i PPR Odsherred.

Løsningen af skriftlige opgaver kan lette presset fremover

Nogenlunde samme melding lyder fra Karina Sejrup, som er tillidsrepræsentant for tale-hørekonsulenterne og læringskonsulenterne i PPR Tønder.

"Vi har fokus på vores skriftlige arbejde og skriver vurderinger på børn, som vi sender til forældre, skoler og daginstitutioner. I min faggruppe har vi også udarbejdet nye materialer og opdateret os fagligt på gratis onlinekurser. Vi holder også interne videomøder. Vi løser de opgaver, vi kan, når vi ikke må køre ud og møde folk fysisk", siger Karina Sejrup, som selv er tale-hørekonsulent.

I Holstebro indgår PPR i et videnscenter, der har Morten Kristensen som leder. Også her arbejder de cirka 60 medarbejdere hjemmefra.

"Det er et vilkår på vores felt, at der ofte ligger skriftligt arbejde og venter, og derfor får det en vis prioritet i denne tid. Det er tidstungt arbejde, som kan lette opgaveporteføljen fremover. Samtidig er jeg optaget af, at der er indhold i det arbejde, medarbejderne løser hjemmefra, og i ledelsen vurderer vi, at der er opgaver nok på kort sigt", siger Morten Kristensen.

Forældre spørger, hvordan de motiverer børnene til skolearbejdet

Både PPR Odsherred og Videnscentret i Holstebro har etableret en åben, anonym rådgivning, som forældre, børn, unge, skoler og daginstitutioner kan ringe til.

Aarhus åbner forældrerådgivning under coronakrisen

"Vi åbnede rådgivningen tidligere på ugen, og vi får flere henvendelser fra dag til dag. Det kan være forældre, som har beder om gode råd til, hvordan de motiverer deres børn til skolearbejdet, eller som er bekymret for barnets trivsel", siger Morten Kristensen.

I Odsherred har Torben Kjeldsen sat tre psykologer af til at passe en tilsvarende rådgivning.

"Vi åbnede for et par dage siden for, at forældre med børn derhjemme kan ringe til os. Vi har ikke hørt fra nogen endnu, men vi giver det en chance", siger afdelingslederen.

Ud over den åbne rådgivning får PPR i Holstebro også henvendelser fra forældre, som har brug for råd og vejledning i igangværende sager.

"Vi har også en medarbejder, som på eget initiativ ringer rundt til sine familier for at høre, hvordan det går", fortæller Morten Kristensen.

Lige nu fylder børns udtalevanskeligheder ikke hos forældrene

I Tønder er PPR-medarbejderne tilgængelige via telefon og e-mail. Karina Sejrup får dog ikke mange henvendelser.

"Forældrene har nok at se til med hjemmeundervisning, så det er ikke barnets udtale, som fylder lige nu", siger tale-hørekonsulenten.

Hun hører dog fra nogle forældre.

"Jeg plejer at gennemgå rapporten om en sproglig undersøgelse på et møde med forældre og daginstitution, men nu opfordrer jeg dem til at ringe til mig for at få rapporten uddybet, og det har nogle har gjort. Jeg har også hørt fra pædagoger. De sidder hjemme og har tid til at fordybe sig i det sproglige område. Så spørger de: 'Hvordan er det nu lige med…?' eller giver besked om, at de har et barn, de vil tale med mig om, når corona ikke længere fylder".

Hvis nedlukningen af skoler og daginstitutioner fortsætter i lang tid endnu, bliver PPR nødt til at finde en måde at mødes med børn, forældre og fagprofessionelle på, mener Karina Sejrup.

"Det kan være, vi skal holde videomøder. Det kan måske være en løsning på lang sigt, for normalt er vi meget i marken, især på tale-høreområdet, hvor vi underviser børn", siger hun.

Tale-hørekonsulenter prøver kræfter med virtuel taleundervisning

I Holstebro er tale-hørekonsulenterne begyndt at se på, om de kan lave virtuel taleundervisning. Det er dog i sin spæde start.

"Indtil nu har vi kun brugt virtuelt samarbejde i begrænset omfang, men den aktuelle situationen inspirerer til at se, om vi kan gribe noget an på andre måder. Det er medarbejderne indstillede på, og tale-hørekonsulenterne har selv taget initiativ til at se på virtuel taleundervisning", siger Morten Kristensen.

Også de interne møder i videnscentret foregår virtuelt.

"I går havde vi møde i med-udvalget, og i dag fortsætter vi med et personalemøde. Vi prøver at afvikle de planlagte ting, så vi ikke skubber dem foran os", siger lederen.

Ud over PPR består videnscentret af inklusionsmedarbejdere. De bruger en del tid på at sparre med daginstitutioner og skoler. Det kan være en pædagog, som vil have råd om, hvad hun kan gøre for, at Carl Anton fortsætter sin gode udvikling. Andre medarbejdere planlægger kompetenceforløb og underviser virtuelt i problemløsningsguiden De Utrolige År, og andre igen arbejder med elevfravær, og de holder gang i deres sager og er i dialog med børn, unge og forældre.

"Vi har også en task force i autisme, som koordinerer indsatser og holder visitationsmøder. Og så har alle inklusionsmedarbejdere også skriftligt arbejde", siger Morten Kristensen.

PPR vil holde møder efter samme princip som i supermarkedet

I går holdt Torben Kjeldsen Skype-møde med sine 15 medarbejdere i PPR Odsherred. Dels for at høre, hvordan det står til, dels for at diskutere, om formen kan bruges til onlinekommunikation med børn og forældre, hvis skolerne bliver ved med at holde lukket.

"Det er positivt, at vi får chancen for at nå i bund med vores skriftlige opgaver, men vi er nødt til at skabe kontakt til børn, forældre og skoler igen, for ellers får mange børn vanskeliggjort deres situation. Derfor skal vi udvikle en metode til at kommunikere med dem", siger afdelingslederen.

Han er også begyndt at tænke på, hvordan PPR kan planlægge arbejdet, hvis skolerne begynder at åbne efter påske.

"Vi kan for eksempel invitere til møder hos os under særlige forholdsregler fremfor på skolen. Det kan være, som når vi står i kø i supermarkedet. At vi sætter borde op imellem os for at skabe afstand, og at vi holder en halv times pause efter hvert møde og lufter grundigt ud. Men det afhænger af sundhedsmyndighedernes retningslinjer", siger Torben Kjeldsen.

Det glider let med at få aftaler om ferie og afspadsering på plads

Regeringen opfordrer offentligt ansatte til at afspadsere og afvikle op til fem dages ferie under nedlukningen af landet. Det er nu ikke derfor, Torben Kjeldsen har gennemgået, hvad hans 15 medarbejdere har af restferie i indeværende ferieår.

"Det gør jeg altid på denne årstid. Men hvis vi fortsat skal være lukket ned, kan det være, at kommunen strammer op og pålægger medarbejderne at holde ferie", siger han.

I Tønder følger PPR de anvisninger, kommunens direktion har meldt ud. De læner sig op ad regeringens anbefalinger.

"De fleste havde i forvejen planlagt at holde ferie i de tre dage op til påske i næste uge. Det har jeg også selv. Men ellers har vores leder lavet aftaler med hver enkelt medarbejder. Det har ikke været noget problem", siger tillidsrepræsentant Karina Sejrup.

Også videnscentret i Holstebro følger den centrale udmelding fra kommunen om, at medarbejderne som udgangspunkt skal afvikle op til fem dages ferie.

"Folk har selv budt ind med, hvordan de kunne tænke sig at afvikle deres optjente frihed, så det har ikke været nødvendigt for mig at udstikke direktiver. Det er dejligt at mærke, at medarbejderne har en positiv indstilling til at få tingene til at glide", siger Morten Kristensen.