Selvom de nationale test ikke er obligatoriske i år, er over halvdelen af skolerne omfattet af obligatoriske test. Trods coronalukningen.
Selvom de nationale test ikke er obligatoriske i år, er over halvdelen af skolerne omfattet af obligatoriske test. Trods coronalukningen.

Trods corona: Over halvdelen af skolerne skal holde nationale test i år

Mens Sverige og USA helt har aflyst kravet om nationale test for i år, får over halvdelen af de danske folkeskoler i løbet af i dag eller i morgen besked om, at de skal gennemføre nationale test. Det anbefales dog, at testene først gennemføres, når skolerne åbner igen.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Folkeskolen.dk kunne mandag fortælle, at der er gennemført 351 obligatoriske nationale test efter den 16. marts, hvor skolerne blev lukket ned for at begrænse corona-smitten, og de nationale test er da også nævnt i bemærkningerne til nødloven som noget, der kan gennemføres som fjernundervisning. Men pt. lyder meldingen fra Børne- og Undervisningsministeriet:

"Det anbefales, at skolerne venter med at gennemføre de obligatoriske nationale test, indtil den midlertidige lukning af skolerne er slut, således at eleverne kan aflægge testene på skolen enten i indeværende testperiode, der slutter den 30. april 2020, eller i fraværsperioden. Fraværsperioden er aktuelt fastsat fra den 18. maj til og med den 4. juni 2020, men kan forlænges.  

Børne- og Undervisningsministeriet vurderer løbende situationen i forhold til den midlertidige lukning af skolerne og melder nærmere ud til skolerne, hvis der sker ændringer i anbefalingerne vedrørende testafholdelse".

Med kun fungerende formand Karen Ellemann og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil til stede i salen vedtog Folketinget tirsdag formiddag en lovændring om de nationale test. Ændringen har intet med corona-situationen at gøre, men handler om den evaluering af de nationale test, som påviste, at testene ikke giver en sikker vurdering af den enkelte elevs faglige niveau. Mens man arbejder på et nyt system, er testene i år ikke obligatoriske, og forældrene skal ikke have besked om elevernes resultat. Dog skal de 20 procent ringest præsterende skoler plus en stikprøve af klasser gennemføre testene. Og til sammen betyder det, at over halvdelen af skolerne skal gennemføre test dette forår.

De 223 ringeste og 504 stikprøve-skoler

De 223 ringeste og 504 stikprøve-skoler

Til folkeskolen.dk oplyser ministeriet, at man har udtrukket de 20 procent ringest præsterende skoler på to forskellige måder. De 167 skoler med det laveste karaktergennemsnit i de bundne 9. klasseprøver i dansk og matematik + 56 skoler uden overbygning, der har de relativt dårligste resultater i de nationale test i dansk (læsning) og matematik i 6. klasse. På de skoler skal alle de almindelige obligatoriske test gennemføres. Derudover skal testene gennemføres som stikprøver. Her har ministeriet udtrukket klassetrin som en del af et repræsentativt udsnit, og denne stikprøve kommer til at berøre 504 skoler i 96 kommuner, hvor skolen skal gennemføre test på det eller de klassetrin, der er udtrukket. Der vil være et vist sammenfald mellem skoler, der er udtrukket i de to kategorier, men samlet set vil op mod 600 skoler skulle gennemføre nationale test i år.

Hjortdal: Vil test efter en måneds skolelukning give mening?

Formand for Skolelederforeningen Claus Hjortdal synes bestemt ikke, gennemførelsen af de nationale test er det vigtigste for lærere, skoleledere og elever at beskæftige sig med lige nu.

"Men hvis jeg sætter mig over i politikernes sted, kan jeg godt forstå, at når man lige har fået et forlig igennem, så kan man ikke bagefter pludselig sige, at nu er det ligegyldigt at have sådan en baseline", siger han til folkeskolen.dk

Han er enig med Undervisningsministeriet i, at det ikke er hensigtsmæssigt at forsøge at gennemføre testene, mens eleverne sidder hver for sig derhjemme - og samtidig frygter han, at der kan gå rigtig lang tid, før skolerne åbner igen. Men hvis det ender med en model, hvor skolerne åbner i flere tempi med mindre grupper af elever, kunne man måske gennemføre testene i dén periode, funderer han.

Under alle omstændigheder er han bekymret for elevernes præstationer i en national test gennemført i halen på mindst en måned uden skolegang:

"Spørgsmålet er, hvad sådan en baseline kan bruges til rent statistik. Vil den være valid nok?"

Powered by Labrador CMS