Læreren har ikke på samme måde tilsynsforpligtelse, når eleverne er derhjemme og undervises via skærm. I stedet må læreren i stedet instruere eleverne om, hvordan de skal gøre, svarer ministeriet.
Læreren har ikke på samme måde tilsynsforpligtelse, når eleverne er derhjemme og undervises via skærm. I stedet må læreren i stedet instruere eleverne om, hvordan de skal gøre, svarer ministeriet.

Ministeriet: Lærerne har ikke samme tilsynsforpligtelse i fjernundervisning

Skolens normale forpligtelse til at føre opsyn med eleverne, mens de er i skole, gælder ikke i onlineundervisningen, lyder det i dag i et svar fra Børne- og Undervisningsministeriet. Artiklen er opdateret 11.45 om, hvilken forsikring der dækker skader.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

De seneste uger har det været diskuteret kraftigt særligt blandt håndværk og designlærere og madkundskabslærere, hvor langt deres tilsyn strækker sig ud i de små hjem, når de sætter eleverne i gang med praktiske opgaver i onlineundervisningen.

I dag kom svaret så fra Børne- og Undervisningsministeriet:

"Den forpligtelse, som folkeskolerne normalt har til at føre tilsyn/opsyn med eleverne, mens de er i skole, gælder ikke på samme måde, når eleverne fysisk ikke er til stede på skolen. Det samme gælder for den tilsvarende forpligtelse, som fri- og privatskoler, efterskoler og frie fagskoler har over for deres elever, herunder som følge af direkte eller indirekte aftale med forældrene".

Folkeskolen.dk/h&d har stillet spørgsmål til ministeriet, og Danmarks Lærerforening har også henvendt sig. Spørgsmålet er ikke direkte reguleret i den særlige lovgivning på Børne- og Undervisningsministeriets område, som gælder for nødundervisning uden fysisk tilstedeværelse på skolen. Men ministeriet oplyser, at skolens tilsynsforpligtigelse også under normale omstændigheder kan ske ved instruktion af eleverne om, hvad de skal lave og hvordan, for eksempel når eleverne sendes ud på en løbetur i idræt.

"Det gælder også under nedlukningen, hvor tilsynet kan gennemføres virtuelt ved instruktion. For elever, hvor tilsynet ikke kan varetages ved instruktion, for eksempel på grund af elevernes alder, giver reglerne om nødpasning mulighed for, at de elever, der ikke er er under opsyn i hjemmet for eksempel af forældrene, i stedet kan møde frem i nødpasning".

Hvilken forsikring skal dække skader (opdateres)

Folkeskolen.dk har også spurgt til, om det er skolens forsikring, der skal dække, hvis eleverne kommer til skade, eller hvis de får ødelagt ting i hjemmet, når de skal løse praktiske skoleopgaver. Det er som udgangspunkt familiens praivate indbo- og ulykkesforsikring, med mindre skolen har handlet ansvarspådragende ved fx at give mangelfuld eller skadelig instruks, lød svaret fra Børne- og Undervisningsministeriet i går. Siden er de kommet i tvivl, og der arbejdes pt på højtryk på det rigtige svar. I mellemtiden lyder svaret fra Ministeriet sådan her kl 11.45: 

"Vi har fjernet et svar vedr. forsikring, som kortvarigt var tilgængeligt på uvm.dk den 20/1, da svaret ved en beklagelig fejl ikke var endeligt konsolideret. Der arbejdes på et konsolideret svar til uvm.dk hurtigst muligt. Vi kan dog oplyse følgende:

1) BUVM kan ikke udtale sig om dækningsgraden af private forsikringer, da de ikke er reguleret af os.

2) BUVM kan heller ikke udtale sig om, hvorvidt kommunerne erstatningsretligt kan gøres ansvarlige, hvis der opstår skader i hjemmet i forbindelse med nødundervisningen på de kommunale skoler. Det er et erstatningsretligt spørgsmål, som KL må være nærmest til at udtale sig om på kommunernes vegne.

3) I forhold til BUVMs egne selvejende institutioner kan vi udtale os om, hvorvidt et eventuelt erstatningsansvar for dem vil være dækket af statens selvforsikringsordning. Det vil det. "

Artiklen opdateres, når der kommer et konsolideret svar. 

Læs mere

Spørgsmål/svar på uvm.dk/corona

Powered by Labrador CMS