"Det vil langt de fleste steder være sådan, at valgfagene ikke bliver gennemført i den nuværende situation", lød det fra Pernille Rosenkrantz-Theil på pressemødet i tirsdags.

Stor forvirring om restriktionerne for valgfag efter tirsdagens pressemøde

Undervisning skal foregå i stamklasser "i det omfang, det er foreneligt med den almindelige undervisning", står der i retningslinjerne, og ministeriet har præciseret, at skoler ikke må overgå til nødundervisning. Alligevel holder ministeren fast i, at undervisning skal foregå i stamklasser.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Skoleleder på Mølleskolen i Ry Kristian Toft blev noget frustreret, da han tirsdag formiddag på skolens store skærm nøje fulgte med i børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theils (S) svar på Folkeskolens journalists spørgsmål om, hvorvidt skolerne må lave undervisning i elevernes valgfag på tværs af klasser.  

Inden pressemødet havde Kristian Toft planlagt, at skolens praktisk-musiske valghold fortsat skulle undervises på tværs af stamklasser. Men det valgte han at lave om efter pressemødet.

"Udmeldingen er anderledes end det skriv, de har sendt ud. Der står, at vi ikke er under nødundervisningsparagraffen, og at undervisningen foregår i stamklasser, når det er foreneligt med undervisningen. Det er ikke foreneligt med undervisningen på eksempelvis et musikhold, hvor der sidder elever fra seks forskellige klasser, men ministeren siger noget andet, så derfor laver vi vores plan om nu", fortalte Kristian Toft til folkeskolen.dk i kølvandet på pressemødet.

Minister: "Vi kommer ikke til at eksaminere eleverne på urimelige vilkår" 

Modstrid mellem ministerudtalelse og retningslinjer

I retningslinjerne fra ministeriet, der blev udsendt kort før jul står der:

"Det anbefales, at undervisning foregår i stamklasser i det omfang, det er foreneligt med den almindelige undervisning", og på ministeriet side med spørgsmål/svar om corona står:

"Kan grundskoler overgå til nødundervisning for at overholde anbefalingen om at undervisning foregår i stamklassen?

Nej, skolen kan ikke overgå til nødundervisning. Tilrettelæggelse af undervisningen i stamklasser skal ske inden for de almindelige bestemmelser i lovgivningen".

Musiklærer får aflyst afgangsprøve: Standpunktskarakterer bliver mere retvisende

Men på pressemødet var udlægningen af reglerne umiddelbart  anderledes fra undervisningsministeren:

"Det vil langt de fleste steder være sådan, at valgfagene ikke bliver gennemført i den nuværende situation", kom det fra Pernille Rosenkrantz-Theil.

"Når jeg ikke siger det mere hug- og stikfast, så er det, fordi det kommer an på, hvilken lærer man har, og om man er inddelt på tværs af klasser - eller om valgholdet er inden for samme stamklasse. Det kan jo være tilfældigt, at alle kommer fra samme stamklasse i billedkunst. Så derfor er jeg ikke meget for at sige 'nej, det kan man ikke'. For det kommer an på den lokale situation", lød det videre fra ministeren.

Forskellige udmeldinger skaber frustration blandt lærere og ledere 

Pernille Rosenkrantz-Theils udmelding på pressemødet har skabt en del frustrationer i facebookgrupper for de praktisk-musiske valgfag.

Formand for Musiklærerforeningen Karen Johannesen fortæller, at både lærere og ledere er frustreret over ministerens udmelding.

"Det giver konflikt, fordi der bliver lavet lokale løsninger. Der kommer en mathed og et ønske om, at man får nogle helt klare udmeldinger. Jeg ved godt, at vi snakker om valgfag, men det handler også om fransk og tysk. Det er formuleret meget vagt i retningslinjerne, og det er fordi, man kan beslutte det lokalt. Men det var ikke det, ministeren sagde", siger Karen Johannesen.

Skoleledere: Det bliver en så normal skoledag som muligt

Hun håber, at Børne- og Undervisningsministeriet udsender opdaterede retningslinjer efter ministerens udmelding.

På hendes skole - KonTiki Skolen i Hillerød - har man valgt at udskyde valgfaget til efter vinterferien.  

"Vi har lagt skemaet om. Men vi har også et højt smittetryk i Hillerød, så vi må sørge for, at det ikke stiger. Jeg håber, vi får valgfagsdage, når vi kan få faget igen, så vi kan blive klar til afgangsprøven. Det kræver det", siger hun.

Svært at sige, hvilken vej der er bedst at gå

Formand for Foreningen for Madkundskab Lone Carlson oplever samme frustrationer.

"Det bliver ikke mindre kompliceret. Man kommer til at følge forskellige fremgangsmåder og procedurer. Man kan se, at nogle gør én ting, mens andre gør noget andet. Problemet er bare, at man løser det her og nu agtigt, og det er de færreste, der får rettet op på det, når ministeren kommer med en ny melding", siger Lone Carlson.  

Hun har svært ved at pege på, hvad den rigtige løsning er:

"Det er jo det, der er akilleshælen i det. Vi vil helst ikke udsætte hverken elever eller undervisere for unødig risiko på den ene side, men på den anden side vil vi rigtig gerne give optimale vilkår for faget. Det er pest eller kolera", siger hun.  

Folkeskolen.dk har bedt undervisningsministeriet præcisere, hvilke regler der gælder. Redaktionen afventer stadig svar. 

Undervisningsministeren: Det er forsvarligt at sende børn tilbage i skolen

Læs mere

Se alle retningslinjerne her