Specialskoler presses hårdt af nedskæringer

I takt med inklusionen mister mange specialskoler elever, men to fynske skoler har været nødt til at fyre flere lærere, end nedgangen i elevtallet berettiger. 
Lærerne og deres ekspertise forsvinder ud i det blå.

Publiceret

Fagligtnetværk Specialpædagogik

Netværket Specialpædagogik handler omspecialundervisning for både børn og voksne. Blandt netværketsbloggere er redaktøren af tidsskriftet »Specialpædagogik« MetteFriedrichsen, DLF-hovedstyrelsesmedlem Jens Skovmand, underviser påUC Sjælland Brian Degn Mårtensson og PPR-konsulent StineClasen.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Elevtallet falder på både Rævebakkeskolen i Nyborg og Enghaveskolen i Odense, og det har kostet lærerstillinger. Men begge specialskoler har været nødt til at fyre flere lærere, end der kan henføres til elevnedgangen. Det skyldes, at politikerne har pålagt dem yderligere besparelser, og det går ud over undervisningens kvalitet.

»Før valget havde vi børne- og ungeudvalget på besøg, og det var en positiv oplevelse. Men det ændrer ikke på, at vi skal spare. Nu vil politikerne beskære os igen. Vi håber at undgå fyringer på grund af naturlig afgang, men vi har nået grænsen for, hvor mange besparelser vi kan magte. Hver gang vi tager afsked med en kollega, siger vi også farvel til spidskompetencer, som så skal fordeles ud på færre mennesker«, siger Kaj Damgaard Nielsen, tillidsrepræsentant for lærerne på Rævebakkeskolen.

Skolen underviser elever med generelle og vidtgående indlæringsvanskeligheder, og begge afdelinger har mistet elever. Den ene er gået fra 80 til 65 elever og den anden fra 116 til 85. Nedgangen skyldes dels øget inklusion, dels at nabokommuner har oprettet egne tilbud. På tre år har Rævebakkeskolen mistet 25-26 medarbejdere, heraf omkring 20 lærere, så der i dag er 38 lærere tilbage.

»Vores medarbejdere kan noget særligt, som vi skal have sat i spil. Børnene og deres særlige behov forsvinder ikke, fordi man rykker dem over i almenområdet. Men kommunen har ikke tænkt ind, hvordan skolerne kan bruge de medarbejdere, vi reduceres med, til at løse inklusionsopgaven. Det tror jeg ikke, ret mange kommuner har en plan for«, siger Annie Nielsen.

Heller ikke i Odense kan Simone Lægteskov få øje på en strategi for, hvordan kommunen vil bringe Enghaveskolens viden i spil i normalområdet.

»Politikerne siger, at pengene fra specialskolerne skal følge med over i normalområdet, men de kolleger, som er blevet forflyttet, arbejder som helt almindelige lærere. Det kan godt være, skolerne bringer deres specialpædagogiske kompetencer i spil senere, men det er svært at komme til en ny skole og sige, at man kan noget særligt, når man har det nederlag med sig, at man er blevet prikket«, siger Simone Lægteskov.

Powered by Labrador CMS