SPECIALPÆDAGOGIK-NETVÆRKET er for alle, der interesserer og arbejder med undervisning af børn og voksne med særlige behov.

I samarbejde med Tidsskriftet Specialpædagogik

(8.180 følger) Se alle medlemmer

For at du kan oprette indlæg i Specialpædagogik kræver det at du har en profil og er logget ind.

OPRET PROFIL
0   0

Esbjergakademiet - nyt turboforløb for unge på kanten

Esbjerg sætter gang i nyt kommunalt turboforløb for unge på kanten i uge 11-12. Der er tale om inspiration og hjælp fra folk fra Drengeakademiet og Københavnerakademiet, men det handler også om udviklingsarbejde, hvor kommunen selv lægger nye lag ind i forløbet.

ANMELDELSE
0   0

God håndbog, der holder, hvad den lover

Som lærer for børn eller unge med autisme og alle deres klassekammerater er her en mængde helt konkrete råd, aktiviteter og værktøjer til umiddelbar brug i klassen.

0   19

PD: Alle elever, der har vanskeligheder med læseforståelsen, kan hjælpes

Udskolingslever, der har vanskeligheder med læseforståelse, kan hjælpes ved at tilbyde dem korte intensive forløb i små grupper. Men inden det sker, er vigtigt at teste typen og omfanget af deres vanskeligheder, siger Stine Eliasson i sit pædagogiske diplomprojekt.

4   1

Peer Learning og elever med særlige forudsætninger.

Mit fokus, i denne artikel, vil være på hvordan Peer Learning kan styrke læringsudbyttet for børn, der møder folkeskole og ungdomsuddannelse med særlige forudsætninger, som beskrevet ovenfor.

0   5

STU-elever kan komme i klemme i KL’s erhvervsmålrettede 10. klasse

STU præger næppe billedet, når regeringens ekspertgruppe på tirsdag præsenterer sine anbefalinger om, hvordan færre unge bliver tabt i uddannelsessystemet. Alligevel frygter DLF, at STU-eleverne kan blive ramt af en ny model for overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse.

1   14

Undervisningsdifferentiering: En god undervisningsramme for alle – og med ro

Lærer og inklusionsvejleder har sammen skabt et arbejdsskema, der fungerer i 6. klasse. Der er plads til undervisningsdifferentiering, forudsigelighed og glæde ved at lære.

1   1

Børn og voksne med ADHD har mindre hjerner

Børn med ADHD har mindre hjerner end andre. Det samme ses hos voksne med ADHD, men der er tendensen mindre. Det viser en stor international undersøgelse med dansk deltagelse, skriver videnskab.dk. Forskellen passer med, at ADHD-symptomer forsvinder eller bliver mindre med alderen hos mange med ADHD. ”Selve måden, hvorpå hjernen udvikles, er den samme hos folk med ADHD og andre. Udviklingen går bare langsommere for folk med ADHD”, siger professor, forskningsleder og medforfatter til undersøgelsen Kerstin Jessica Plessen fra Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center.

1   10

Det skal undersøges

Ministeriet har sammen med Skolelederforeningen og DLF igangsat et projekt ”Bedre kvalitet i matematik og dansk”. Stort anlagt med mange (i matematik) 4. - 5. klasses elever rundt om i Danmark som skal deltage på forskellig vis. Projektet omtales med forkortelsen KIDM og forløber i perioden 2016 - 2018. Projektgruppen består af folk fra fire UC’er (UCN, UCSyd, UCL og UCSJ) og to universiteter ( Ålborg og Syddanske).

0   3

Ejer- og navneskifte skal gøre ordblindenetværk mere attraktivt for lærere

Det ikke særligt mundrette Tekstnetværket hedder nu Ordblindenetværket. Ændringen skal gøre netværkets formål tydeligere. Det er både for læsekonsulenter og -vejledere og for lærere, som har elever, der bruger læse- og skriveteknologi i den almindelige undervisning.

0   0

Selvindsigt øger chancen for at få handicappede i job

Med den rette hjælp kan mange med et handicap sagtens passe et arbejde, viser erfaringer fra et projekt med over 200 deltagere, som Danske Handicaporganisationer har kørt i to år sammen med fire kommuner. ”Vi har kunnet hjælpe folk med et handicap med at forstå, hvordan de bedre kan passe ind på en arbejdsplads. Det kan for eksempel være ved at give folk et indblik i, at de måske ikke kan huske så meget, som de tror, eller at de måske ikke fungerer så godt socialt, som de tror”, siger Thorkild Olesen, formand for DH, til dr.dk.

0   1

Undervisning har gjort ung mand glad for sine taleblokeringer

I folkeskolen blev Emil Fredeløkke gjort til grin med sine taleblokeringer - nu kan han ikke være foruden dem. Efter 9. klasse fik han undervisning af talepædagoger på Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi i Odense og kom senere med i en stammegruppe. “Jeg er gået fra at hade min stammen til at være glad for den. Hver gang jeg skal formulere en sætning, tænker jeg mere over den end andre, så jeg vil nok mene, at jeg ofte er mere velformuleret” siger 28-årige Emil Fredeløkke til Lokalavisen.

1   96

De tavse børn

Jeg er vokset op med angstlidelsen "selektiv mutisme", som kommer til udtryk ved at barnet har angst for at tale i bestemte situationer. Ofte i skole og børnehaven. Jeg er nu kommet ud af den, og har uddannet mig til lærer og arbejder også som dette. Jeg vil gerne gøre opmærksom på at der sidder flere børn derude, som skal have rette hjælp og forståelse.

0   5

Lærerhyldest-rap: ”Gertrud var den eneste der forstod”

Gruppen Gigis, der startede som det, de selv kalder ’en udansk animationsserie om Danmark’, er allerede kendte for deres satiriske videoer på Youtube. Nu er de ude med en ny single, der priser den inkluderende folkeskolelærer.

0   3

Nyborg vil fusionere sine specialskoler

Ingen på Nyborgs to specialskoler Rævebakkeskolen og Nyborg Heldagsskole havde set det komme, da Skole- og Dagtilbudsudvalget i sidste uge sendte planen om at fusionere de to specialskoler i høring, skriver Fyens Stiftstidende. De to skoler er specialiseret i henholdsivs indlæringsvanskeligheder og sociale vanskeligheder, og ifølge avisen tror skolebestyrelserne ikke på en fusion af to så forskellige opgaver.

0   9

En positiv fortælling er det vigtigste

Arbejder man bevidst på at give elever med dysleksi en positiv selvforståelse, skabes der meget bedre betingelser for at lære. Og her spiller læreren en afgørende rolle, viser nyt bachelorprojekt. Kristiane Hauer fra Nationalt Videncenter for Læsning har interviewet Maria Dybdahl Damsgaard, der står bag bachelorprojektet.

0   4

En Nest-klasse kræver hårdt arbejde

Med fire elever med autisme i klassen skal der være to voksne til stede hele tiden. Og de skal være fast besluttet på alt, hvad de gør, understreger Katrinebjergskolens ledelse.

3   12

Den amerikanske model Nest: Inklusion vendt på hovedet

I 0.a på Katrinebjergskolen i Aarhus lægges undervisningen til rette efter, at fire af klassens 16 elever har autisme. Normalt ville de gå i specialklasse, men skolen afprøver det amerikanske program Nest, hvor de to lærere er ekstremt tydelige i sprog og handlinger og udviser anerkendende adfærd.

0   5

Unge med særlige behov får mod på at lære mere ved at bryde

Det kan være en overvindelse for elever med særlige behov at stille op til en brydekamp. Til gengæld styrker dysten deres selvtillid og giver dem mere mod på den øvrige undervisning. ASV Horsens bruger bevidst kropslig kontakt til eleverne på STU.

0   2

Nu skal det være ulovligt at diskriminere mennesker med handicap

Som det sidste land i Norden vil Danmark nu også gøre det strafbart at udelukke mennesker med handicap fra for eksempel et diskotek, en restaurant eller en dagsinstitution alene på grund af deres handicap. Det oplyste socialminister Mai Mercado (K) i går, skriver Politiken. De berørte organisationer er glade for den ændring, som FN længe har presset Danmark for at indføre. ”Hvis socialministeren havde været her, havde hun fået et bjørnekram”, siger Thorkild Olesen, formand for Danske Handicaporganisationer. De berørte parter skal nu høres, hvorefter ministeren fremsætter et lovforslag i Folketinget.

0   4

Dykning giver seks drenge styrke til specialklassens undervisning

Seks elever i en specialklasse i koncentrerer sig i længere tid ad gangen, efter at de har taget dykkercertifikat. De river heller ikke længere hæftet i stykker, når en opgave driller. Overskuddet skyldes, at de kunne se en mening med undervisningen i dykning, mener deres lærer.