SPECIALPÆDAGOGIK-NETVÆRKET er for alle, der interesserer og arbejder med undervisning af børn og voksne med særlige behov.

I samarbejde med Tidsskriftet Specialpædagogik

(8.425 følger) Se alle medlemmer

For at du kan oprette indlæg i Specialpædagogik kræver det at du har en profil og er logget ind.

OPRET PROFIL
1   0

Psykiatere skal rykke ud på skoler og hjælpe børn i mistrivsel

Langt flere af de tusindvis af børn og unge, som mistrives og har psykiske problemer, skal have hurtig, kvalificeret hjælp ude på for eksempel deres skoler. Sådan lyder en central anbefaling fra et ekspertudvalg, skriver Berlingske. ”I dag skal børnene være rigtigt meget syge, før der for alvor sættes ind med hjælp og behandling. Det må vi vende, så der investeres mere i en indsats ude på skolerne og i kommunerne”, siger formanden for psykiatri- og socialudvalget i Danske Regioner Charlotte Fischer (R). Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) bebuder, at regeringen til efteråret vil komme med et udspil til forbedringer.

0   2

Med fagbegreberne i orden er special-eleverne klædt bedre på til afgangsprøve

Elever med udfordringer kan sagtens lære begreber som sagprosa, teaser, nyhedskriterier og byline – og det hjælper dem til deres afgangsprøve.

0   2

Organisatorisk læring i forbindelse med inklusion

Denne artikel er en del af en artikelserie bestående af i alt 21 korte artikler. Artiklerne formidler tilsammen resultaterne fra den forskningsoversigt, som jeg udarbejdede i forbindelse med min Ph.d. afhandling med titlen ”Læreres og pædagogers oplevede læringsudbytte af et pædagogisk kompetenceudviklingsforløb – med inklusion som eksempel”. Forskningsoversigten er omfattende og indebærer analyse af 316 forskningsrapporter, ud af i alt 7886 kvalitetsvurderede rapporter. Dette betyder, at kun 316 fund blev vurderet relevante og af tilstrækkelig høj kvalitet til at blive medtaget i denne del af studiets analyse. De overordnede og gennemgående temaer for artikelserien er kompetenceudvikling, professionelles læring og inklusion. Du kan finde den samlede forskningsoversigt i afhandlingens kapitel 2, side 32 til 79. Her finder du i øvrigt også beskrivelser af fremgangsmåder og metoder, ligesom du også her finder alle studiets referencer.

0   0

Forskere afviser påstand om, at autisme kan kureres med diæt

Det har vakt debat i en række medier, at forfatter og blogger Ninka-Bernadette Mauritson for nylig skrev i et debatindlæg på politiken.dk, at man kan kurere autisme ved at ægge kosten om. Det har blandt andre forældre til børn med autisme, voksne med autisme og Landsforeningen Autisme taget afstand fra. Videnskab.dk har forsøgt at finde den forskning, der ligger til grund for mirakelkuren mod et uhelbredeligt handicap, men tre danske forskere afviser, at den findes.

2   5

Efterlysning: 
Send flere mandlige læseeksperter

Kvinderne sidder på jobbene som læsevejleder og læsekonsulent. Et par af de få undtagelser undrer sig over, hvorfor mænd ikke finder stillingerne attraktive.

2   1

Elever med særlige behov mistrives i skolen

Flere elever får støttende undervisning, men alligevel har mange stadig store vanskeligheder fagligt og socialt, viser rapport fra DPU. Især drenge trives dårligt og er i overtal når det gælder ADHD, adfærdsproblemer og autismespektrumforstyrrelser.

ANMELDELSE
0   0

Når tilknytningen bliver forstyrret - af autisme

Hønen eller ægget? Er det autismen, der giver tilknytningsskader, eller giver tilknytningsskader autisme? Denne fine udgivelse peger på, at det tidlige samspil er så komplekst, at spørgsmålet ikke dur. Det intense samspil mellem forældre og barn er en fintunet proces, hvor selv små forstyrrelser påvirker begge parter.

ANMELDELSE
0   18

Gennemarbejdet og grundig introduktion til Mediated Learning Experience

Alle kan lære – og Mediated Learning Experience handler overordnet om, hvordan den voksne via det relationelle kan understøtte barnets tænkefærdigheder.

31   4

Mange ordblinde elever anvender ikke it-støtte på trods af effekt

Selv om it-støtte har en positiv effekt på ordblinde elevers læsning og stavning, anvender rigtig mange ordblinde elever ikke deres it-hjælpemidler. Det viser en ny undersøgelse af elever på mellemtrinet. Projektet efterlyser en it-didaktisk vejledning til lærerne.

0   1

Busselskabers afvisning af blindt ægtepar får politikere til at reagere

Venstre vil indføre forbud mod diskrimination af handicappede i det offentlige rum. Lovændringen har været på tale siden foråret, da et enstemmigt Folketing blev enige om, at der skal indføres et forbud mod diskrimination af handicappede i det offentlige rum. "Vi vil ikke acceptere diskrimination af handicappede«, siger socialordfører Carl Holst til Politiken efter, at et nordjysk ægtepar, hvor begge er blinde, for nylig blev afvist af to private busselskaber i forbindelse med en bryllupsrejse. Busselskaberne ville ikke have deres førerhunde med. Sagen har også fået Dansk Folkepartis handicapordfører, Karina Adsbøl, op af stolen.

0   6

Motiver dine elever til det gentagende træningsarbejde (2)

Kampen imod den manglende motivation til det kedelige træningsarbejde kan vindes med spillet RIGET

0   5

Forsker: Nyborg-projekt viser lærere en vej ud af presset

I en travl og presset hverdag bliver lærere let trætte af besværlige elever. Men der skal ikke ret meget til at hjælpe lærerne med at ændre syn på eleverne. Ofte handler det om lavpraktiske værktøjer, siger forsker, som har fulgt videnscenter 2.0 i Nyborg.

0   6

Interessen for Nest programmet

Der har siden introduktionen af Nest programmet været en massiv interesse. Hvorfor er der så stor interesse for Nest programmet? Hvad er det, der gør, at lige netop det program får så stor medie, professionel og forældreinteresse?

0   0

Festival for udviklingshæmmede igen på rette økonomiske kurs

Den netop overståede Sølund Musik-Festival i Skanderborg ser for første gang i fire år ud til at få et overskud, skriver Århus Stiftstidende. Siden politikerne strammede reglerne for handicappedes brug af ledsagere, har festivalen haft underskud eller kun lige netop fået økonomien til at balancere. Trods årets resultat vil festivalchef Lasse Mortensen ikke sige, at festivalens økonomiske krise er et overstået stadie, men han håber, at det kan bringe antallet af overnattende gæste markant op, når reglerne for at få ledsagere med bliver lempet til næste år.

0   15

Carl med autisme: YES! Jeg fik 12

Carl fik 12 i kristendom, han fik lov til at vise, at han kan

0   2

Projekt: Elever lærer mere, hvis de får indflydelse på undervisningen

Elevernes medindflydelse, ordentlig stemning i undervisningen og aktive opgaver har vist sig som effektive nøgler til god undervisning for elever i læringsvanskeligheder.

0   0

Veluddannede håndterer et opstået handicap bedre end mennesker med højst otte års skolegang

Mennesker med en længere uddannelse bag sig er bedre til at håndtere et opstået handicap og enten vende tilbage til arbejdsmarkedet eller begynde i et nyt job end mennesker, som højest har otte års skolegang. Det viser et nyt studie fra SFI. Samtidig evner de veluddannede bedre at deltage i sociale aktiviteter og arrangementer. ”Vi kan påvise ikke bare en sammenhæng, men en direkte årsagssammenhæng mellem det at have en uddannelse og evnen til positivt at kunne håndtere et handicap i forhold til ens job og sociale liv,” siger seniorforsker Steen Bengtsson til sfi.dk.

0   6

Fem kvaliteter ved den rigtig gode praktiker

Her har jeg forsøgt at samle mine erfaringer for hvilke fem kvaliteter der gør en virkelig god pædagogisk praktiker.

0   2

Børn gør det, vi gør, og ikke det, vi siger de skal gøre

Det handler ikke om at fortælle barnet, at det skal tale pænt, men om at skabe et miljø i hjemmet, hvor der tales pænt og høfligt til hinanden

0   5

Foregangsprojekt mellem specialskoler og almenlærere lægges ned efter blot et år

Specialskolerne i Nyborg driver et videnscenter, som rykker ud til akutte problemer med inklusion. I dette skoleår har centret desuden fået midler fra inklusionspuljen til en forebyggende indsats, men støtten bliver ikke forlænget. Det ærgrer centrets leder.