SPECIALPÆDAGOGIK-NETVÆRKET er for alle, der interesserer og arbejder med undervisning af børn og voksne med særlige behov.

I samarbejde med Tidsskriftet Specialpædagogik

(8.418 følger) Se alle medlemmer

For at du kan oprette indlæg i Specialpædagogik kræver det at du har en profil og er logget ind.

OPRET PROFIL
0   0

Forskere afviser påstand om, at autisme kan kureres med diæt

Det har vakt debat i en række medier, at forfatter og blogger Ninka-Bernadette Mauritson for nylig skrev i et debatindlæg på politiken.dk, at man kan kurere autisme ved at ægge kosten om. Det har blandt andre forældre til børn med autisme, voksne med autisme og Landsforeningen Autisme taget afstand fra. Videnskab.dk har forsøgt at finde den forskning, der ligger til grund for mirakelkuren mod et uhelbredeligt handicap, men tre danske forskere afviser, at den findes.

1   1

Elever med særlige behov mistrives i skolen

Flere elever får støttende undervisning, men alligevel har mange stadig store vanskeligheder fagligt og socialt, viser rapport fra DPU. Især drenge trives dårligt og er i overtal når det gælder ADHD, adfærdsproblemer og autismespektrumforstyrrelser.

ANMELDELSE
0   0

Når tilknytningen bliver forstyrret - af autisme

Hønen eller ægget? Er det autismen, der giver tilknytningsskader, eller giver tilknytningsskader autisme? Denne fine udgivelse peger på, at det tidlige samspil er så komplekst, at spørgsmålet ikke dur. Det intense samspil mellem forældre og barn er en fintunet proces, hvor selv små forstyrrelser påvirker begge parter.

ANMELDELSE
0   14

Gennemarbejdet og grundig introduktion til Mediated Learning Experience

Alle kan lære – og Mediated Learning Experience handler overordnet om, hvordan den voksne via det relationelle kan understøtte barnets tænkefærdigheder.

31   3

Mange ordblinde elever anvender ikke it-støtte på trods af effekt

Selv om it-støtte har en positiv effekt på ordblinde elevers læsning og stavning, anvender rigtig mange ordblinde elever ikke deres it-hjælpemidler. Det viser en ny undersøgelse af elever på mellemtrinet. Projektet efterlyser en it-didaktisk vejledning til lærerne.

0   1

Busselskabers afvisning af blindt ægtepar får politikere til at reagere

Venstre vil indføre forbud mod diskrimination af handicappede i det offentlige rum. Lovændringen har været på tale siden foråret, da et enstemmigt Folketing blev enige om, at der skal indføres et forbud mod diskrimination af handicappede i det offentlige rum. "Vi vil ikke acceptere diskrimination af handicappede«, siger socialordfører Carl Holst til Politiken efter, at et nordjysk ægtepar, hvor begge er blinde, for nylig blev afvist af to private busselskaber i forbindelse med en bryllupsrejse. Busselskaberne ville ikke have deres førerhunde med. Sagen har også fået Dansk Folkepartis handicapordfører, Karina Adsbøl, op af stolen.

0   6

Motiver dine elever til det gentagende træningsarbejde (2)

Kampen imod den manglende motivation til det kedelige træningsarbejde kan vindes med spillet RIGET

0   3

Forsker: Nyborg-projekt viser lærere en vej ud af presset

I en travl og presset hverdag bliver lærere let trætte af besværlige elever. Men der skal ikke ret meget til at hjælpe lærerne med at ændre syn på eleverne. Ofte handler det om lavpraktiske værktøjer, siger forsker, som har fulgt videnscenter 2.0 i Nyborg.

0   6

Interessen for Nest programmet

Der har siden introduktionen af Nest programmet været en massiv interesse. Hvorfor er der så stor interesse for Nest programmet? Hvad er det, der gør, at lige netop det program får så stor medie, professionel og forældreinteresse?

0   0

Festival for udviklingshæmmede igen på rette økonomiske kurs

Den netop overståede Sølund Musik-Festival i Skanderborg ser for første gang i fire år ud til at få et overskud, skriver Århus Stiftstidende. Siden politikerne strammede reglerne for handicappedes brug af ledsagere, har festivalen haft underskud eller kun lige netop fået økonomien til at balancere. Trods årets resultat vil festivalchef Lasse Mortensen ikke sige, at festivalens økonomiske krise er et overstået stadie, men han håber, at det kan bringe antallet af overnattende gæste markant op, når reglerne for at få ledsagere med bliver lempet til næste år.

0   14

Carl med autisme: YES! Jeg fik 12

Carl fik 12 i kristendom, han fik lov til at vise, at han kan

0   2

Projekt: Elever lærer mere, hvis de får indflydelse på undervisningen

Elevernes medindflydelse, ordentlig stemning i undervisningen og aktive opgaver har vist sig som effektive nøgler til god undervisning for elever i læringsvanskeligheder.

0   0

Veluddannede håndterer et opstået handicap bedre end mennesker med højst otte års skolegang

Mennesker med en længere uddannelse bag sig er bedre til at håndtere et opstået handicap og enten vende tilbage til arbejdsmarkedet eller begynde i et nyt job end mennesker, som højest har otte års skolegang. Det viser et nyt studie fra SFI. Samtidig evner de veluddannede bedre at deltage i sociale aktiviteter og arrangementer. ”Vi kan påvise ikke bare en sammenhæng, men en direkte årsagssammenhæng mellem det at have en uddannelse og evnen til positivt at kunne håndtere et handicap i forhold til ens job og sociale liv,” siger seniorforsker Steen Bengtsson til sfi.dk.

0   6

Fem kvaliteter ved den rigtig gode praktiker

Her har jeg forsøgt at samle mine erfaringer for hvilke fem kvaliteter der gør en virkelig god pædagogisk praktiker.

0   2

Børn gør det, vi gør, og ikke det, vi siger de skal gøre

Det handler ikke om at fortælle barnet, at det skal tale pænt, men om at skabe et miljø i hjemmet, hvor der tales pænt og høfligt til hinanden

0   5

Foregangsprojekt mellem specialskoler og almenlærere lægges ned efter blot et år

Specialskolerne i Nyborg driver et videnscenter, som rykker ud til akutte problemer med inklusion. I dette skoleår har centret desuden fået midler fra inklusionspuljen til en forebyggende indsats, men støtten bliver ikke forlænget. Det ærgrer centrets leder.

0   0

International opbakning til dansk træning af forældre til børn med ADHD

ADHD-foreningens forældretræningsprogram Kærlighed i Kaos kan være med til at imødekomme samfundets stigende behov for at hjælpe familier med ADHD. Det fremgår af en netop publiceret forskningsartikel i Journal of Abnormal Child Psychology, skriver ADHD-foreningen. Forskning dokumenterer, at programmet får forældre til børn fra tre til ni år til at opleve øgede forældrekompetencer, mere overskud i hverdagen, færre konflikter og en større optimisme omkring barnets fremtid. Siden 2011 har ADHD-foreningen haft 592 forældre i træningsforløb 27 steder i Danmark, og foreningen oplever stadig stor efterspørgsel.

0   1

Vækst i specialskoles elevtal åbner for mangfoldighed

Det er ikke sikkert, at to børn med autisme bliver bedste venner. Det kan være, at de har det bedre sammen med en elev med en anden funktionsnedsættelse. Derfor er skoleleder Knud Nordentoft glad for, at Søgårdsskolen i Gentofte har en bred målgruppe.

0   0

Efter halvandet år på pinebænken får foreninger deres satspuljemillioner

Efter halvandet år i uvished kan omkring 20 foreninger ånde lettet op: De satspuljemillioner, som Socialstyrelsen har holdt tilbage på grund af en finanslovsteknisk fodfejl, bliver nu udbetalt, og trods en ny ansøgningsrunde får langt de fleste de penge, de blev lovet i 2014. "Jeg er så utrolig glad for, at den her sag er forbi, og at vi nu kan holde fokus på at hjælpe målgruppen", siger Camilla Lydiksen fra ADHD-foreningen til altinget.dk. Foreningen skal bruge sine 681.000 kroner til at bekæmpe ensomhed blandt børn med ADHD. Også Center for Døve og Dansk Blindesamfund er blandt modtagerne.

0   3

DLF's lærertræf: Bliv klogere på undervisning for alle

For tredje gang indbyder Danmarks Lærerforening lærere til træf efter først-til-mølle-princippet. Det sker den 16. november med masser af oplæg under temaet 'Undervisning for alle' til en pris a 400 kr.

SOMMERKONKURRENCE

Tilmeld dig Folkeskolens nyhedsbrev og deltag i lodtrækningen om et ophold for to med ALT betalt. 

Sinatur -konkurrence .1png

Tilmeld dig her