Specialpædagogiknetværket er for alle, der interesserer sig for eller arbejder med undervisning af børn og voksne med særlige behov. I samarbejde med Tidsskriftet specialpædagogik

 

(8.437 følger) Se alle medlemmer

For at du kan oprette indlæg i Specialpædagogik kræver det at du har en profil og er logget ind.

OPRET PROFIL
ANMELDELSE
0   25

Når samarbejdet skal fungere

Husker vi at trække på hinandens forskellige kompetencer i hverdagen? Kunne der gøres mere for, at alles kompetencer kommer i spil? Det er fokuspunktet for begrebet co-teaching, som følgende anmeldelse handler om.

1   28

Vi skal være stolte af vores danske folkeskole

Jeg vil gerne fortælle om mine 2 års erfaringer som skolelærer i USA. Jeg har lavet det som et aktuelt læserbrev.

0   1

Kompetenceudvikling som løsning og nødvendighed

Denne artikel er nummer 2 i en artikelserie bestående af i alt 21 korte artikler. Artiklerne formidler tilsammen resultaterne fra den forskningsoversigt, som jeg udarbejdede i forbindelse med min Ph.d. afhandling med titlen ”Læreres og pædagogers oplevede læringsudbytte af et pædagogisk kompetenceudviklingsforløb – med inklusion som eksempel”. Forskningsoversigten er omfattende og indebærer analyse af 316 forskningsrapporter, ud af i alt 7886 kvalitetsvurderede rapporter. Dette betyder, at kun 316 fund blev vurderet relevante og af tilstrækkelig høj kvalitet til at blive medtaget i denne del af studiets analyse. De overordnede og gennemgående temaer for artikelserien er kompetenceudvikling, professionelles læring og inklusion. Du kan finde den samlede forskningsoversigt i afhandlingens kapitel 2, side 32 til 79. Her finder du i øvrigt også beskrivelser af fremgangsmåder og metoder, ligesom du også her finder alle studiets referencer.

0   5

Organisatorisk læring som konsekvens

Denne artikel er den første i en artikelserie bestående af i alt 21 korte artikler. Artiklerne formidler tilsammen resultaterne fra den forskningsoversigt, som jeg udarbejdede i forbindelse med min Ph.d. afhandling med titlen ”Læreres og pædagogers oplevede læringsudbytte af et pædagogisk kompetenceudviklingsforløb – med inklusion som eksempel”. Forskningsoversigten er omfattende og indebærer analyse af 316 forskningsrapporter, ud af i alt 7886 kvalitetsvurderede rapporter. Dette betyder, at kun 316 fund blev vurderet relevante og af tilstrækkelig høj kvalitet til at blive medtaget i denne del af studiets analyse. De overordnede og gennemgående temaer for artikelserien er kompetenceudvikling, professionelles læring og inklusion. Du kan finde den samlede forskningsoversigt i afhandlingens kapitel 2, side 32 til 79. Her finder du i øvrigt også beskrivelser af fremgangsmåder og metoder, ligesom du også her finder alle studiets referencer.

0   10

Ny bog skal hjælpe elever til at tale om deres ordblindhed

Ordblinde har ikke kun problemer med bogstaver. Mange tror, de er ene om at have svært ved at læse, og at de ikke dur til noget. Det vil ordblinde Jesper Sehested ændre på. Han har skrevet en bog, der skal hjælpe ordblinde børn med at få selvtillid.

0   0

2.000 handicappede får nej til at stemme til folketingsvalg

Sammen med Institut for Menneskerettigheder har fire personer med en økonomisk værge sagsøgt staten, fordi de og godt 1.900 andre i samme situation ikke må stemme til folketingsvalgene. I går frifandt Østre Landsret staten, for ifølge grundloven af 1953 har umyndiggjorte ikke har valgret, skriver Jyllands-Posten. Instituttets ligebehandlingschef, Maria Ventegodt Liisberg, er skuffet og henviser til, at fruentimmere, fjolser, folkehold, fattiglemmer, forbrydere og fallenter har fået stemmeret i det moderne Danmark. ”På nær fjolserne, og det er ikke i orden. Det er diskrimination, at folk med handicap som den eneste gruppe skal bevise, at de er særligt egnede til at stemme”, siger hun. Afgørelen ventes at blive anket til Højesteret.

0   1

SFI uddeler sin sidste pris på 25.000 kroner til ADHD-foreningen

Når SFI’s jubilæumspris på 25.000 kroner uddeles for sidste gang i slutningen af juli, går den til ADHD-foreningen. Det skyldes, at foreningen har modet og viljen til at arbejde ud fra den bedst eksisterende viden, skriver sfi.dk. I begrundelsen fremhæves især forældretræningsprogrammet Kærlighed i Kaos, der bygger på udenlandske forskningsresultater og dernæst er udviklet målrettet den danske kontekst. Det er fjerde og sidste gang, SFI’s jubilæumspris uddeles, idet SFI fusionerer med KORA og bliver til Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

1   6

Frikommune får lov til at udvikle særligt måleredskab til elever med funktionsnedsættelser

De to foregående undervisningsministre sagde begge nej til at udvikle særlige mål for elever med funktionsnedsættelser, men nu opstår der alligevel en åbning. Som frikommune får Guldborgsund lov til at erstatte de nationale test med en individuel vurdering.

0   0

Bedstemor roser specialskole til skyerne

Det hører til sjældenheder, at specialskoler får ros i medierne. Men Karen Stetting fra Dyssegaard har et barnebarn, som netop er gået ud af Søgårdsskolen i Gentofte, og hun beskriver i lokalavisen, hvordan skolen har udviklet pigen siden 1. klasse: ”Søgårdsskolens ansatte og leder har sørget for god trivsel og udvikling. Skolen, kommunen og hospitalet (hvor eleverne har været i praktik, red.) skal have en kæmpe tak for, at vores barnebarn og så mange andre børn fik en tryg, lærerig og glad skoletid”.

ANMELDELSE
1   24

Børnedressur, der virker

Social tænkning er et begreb, der handler om, at vi må have et fælles sprog om det, vi tænker, fordi det er det, der former vores adfærd.

0   1

Sommerskole for synshandicappede børn fejrer 50 års jubilæum

I 50 år har Synscenter Refsnæs i Kalundborg holdt sommerskole for børn med synsnedsættelse og blindhed. Det begyndte i 1967 med en lejrskol, hvor børnene som tidens spejdergrupper skulle hente vand og mælk på nærmeste bondegård og lave mad på bål, skriver Region Sjælland i en pressemeddelelse. Dengang lærte børnene om dyrenes anatomi ved at mærke, kæle og klappe. På jubilæumslejren i denne uge dyster 80 børn fra hele landet i løb, laver mad på bål og leger med kommunikation med stemmen.

0   109

PD: Lærerne skal arbejde bevidst med lærer-elevrelationen

Som inklusionsvejleder får Kristine Mygind henvist mange elever, der føler, at de ikke kan leve op til omgivelsernes krav. Når deres selvopfattelse skal opbygges, er relationsarbejdet vigtigt, siger hun i sit diplomprojekt

0   4

At sende børn til genopdragelse

Jeg er glad for, at politikerne tager emnet op, da vi skal passe godt på børnene, men jeg er ikke enig i løsningsforslaget. Derfor giver jeg her mine bud på, hvorfor forældre sender deres børn af sted og konsekvenserne for børnene samt kigge på politikernes forslag om straf.

0   0

Frikommuneforsøg med alternativer til klassen og til nationale test

De kreative fag som driver for øget trivsel og læring, Fleksible læringsmiljøer – udvikling af klassebegrebet i folkeskolen, Fra nationale test og prøver til særlig individuel vurdering for børn med multiple funktionsnedsættelser og særlig tilrettelagt uddannelsesforløb med praktik fra 7. klasse. Disse fire frikommuneforsøg på skoleområdet er netop godkendt af økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll (LA).

0   4

Større og bedre rammer har givet specialskole flere elever

Ellebækskolen har fået flere elever, siden den i 2015 flyttede fra trange lokale i Køge til en nedlagt folkeskole i en landsby halvvejs mod Ringsted. Det giver skolen bedre mulighed for at skabe klasser med dynamik og understøtter samtidig inklusionen.

1   0

Psykiatere skal rykke ud på skoler og hjælpe børn i mistrivsel

Langt flere af de tusindvis af børn og unge, som mistrives og har psykiske problemer, skal have hurtig, kvalificeret hjælp ude på for eksempel deres skoler. Sådan lyder en central anbefaling fra et ekspertudvalg, skriver Berlingske. ”I dag skal børnene være rigtigt meget syge, før der for alvor sættes ind med hjælp og behandling. Det må vi vende, så der investeres mere i en indsats ude på skolerne og i kommunerne”, siger formanden for psykiatri- og socialudvalget i Danske Regioner Charlotte Fischer (R). Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) bebuder, at regeringen til efteråret vil komme med et udspil til forbedringer.

0   4

Med fagbegreberne i orden er special-eleverne klædt bedre på til afgangsprøve

Elever med udfordringer kan sagtens lære begreber som sagprosa, teaser, nyhedskriterier og byline – og det hjælper dem til deres afgangsprøve.

0   3

Organisatorisk læring i forbindelse med inklusion

Denne artikel er en del af en artikelserie bestående af i alt 21 korte artikler. Artiklerne formidler tilsammen resultaterne fra den forskningsoversigt, som jeg udarbejdede i forbindelse med min Ph.d. afhandling med titlen ”Læreres og pædagogers oplevede læringsudbytte af et pædagogisk kompetenceudviklingsforløb – med inklusion som eksempel”. Forskningsoversigten er omfattende og indebærer analyse af 316 forskningsrapporter, ud af i alt 7886 kvalitetsvurderede rapporter. Dette betyder, at kun 316 fund blev vurderet relevante og af tilstrækkelig høj kvalitet til at blive medtaget i denne del af studiets analyse. De overordnede og gennemgående temaer for artikelserien er kompetenceudvikling, professionelles læring og inklusion. Du kan finde den samlede forskningsoversigt i afhandlingens kapitel 2, side 32 til 79. Her finder du i øvrigt også beskrivelser af fremgangsmåder og metoder, ligesom du også her finder alle studiets referencer.

0   0

Forskere afviser påstand om, at autisme kan kureres med diæt

Det har vakt debat i en række medier, at forfatter og blogger Ninka-Bernadette Mauritson for nylig skrev i et debatindlæg på politiken.dk, at man kan kurere autisme ved at ægge kosten om. Det har blandt andre forældre til børn med autisme, voksne med autisme og Landsforeningen Autisme taget afstand fra. Videnskab.dk har forsøgt at finde den forskning, der ligger til grund for mirakelkuren mod et uhelbredeligt handicap, men tre danske forskere afviser, at den findes.

2   5

Efterlysning: 
Send flere mandlige læseeksperter

Kvinderne sidder på jobbene som læsevejleder og læsekonsulent. Et par af de få undtagelser undrer sig over, hvorfor mænd ikke finder stillingerne attraktive.