Specialpædagogiknetværket er for alle, der interesserer sig for eller arbejder med undervisning af børn og voksne med særlige behov. I samarbejde med Tidsskriftet specialpædagogik

 

Læs mere om de faglige netværk
8.579 andre er allerede tilmeldt

For at du kan oprette indlæg i Specialpædagogik kræver det at du har en profil og er logget ind.

OPRET PROFIL
0   0

Prisbelønnet film viser spændvidden i digitale medier til autister

Mennesker med autisme kan få stor glæde af digital teknologi. Det dokumenterer filmen ’Det Digitale Tilbud’, som er kulminationen på et projekt, hvor Autismecenter Storstrøm har bestræbt sig på at finde digitale medier til den enkelte elev eller bruger.

1   14

Udsigt til virtuel hjemmeundervisning bekymrer autismeforeningen

Landsforeningen Autisme hører ofte fra blandt andre forældre, lærere og psykologer, som vil udvikle virtuel undervisning til autistiske elever med skolevægring. Formanden frygter, at det vil føre til besparelser, som vil isolere eleverne derhjemme.

0   4

DLF om ny forberedende uddannelse: UU’erne skal fastholdes

Danmarks Lærerforening støtter sammenlægningen af uddannelser, så der fremover kun vil være ét samlet uddannelsestilbud til de unge under 25 år, som står uden job eller en ungdomsuddannelse. Men UU-centrene skal bestå, lyder det fra DLF.

0   0

UU-Danmark tilfreds med ny forberedende grunduddannelse

Den nye samlede grunduddannelse til unge, som ikke har hverken en ungdomsuddannelse eller job, er en god løsning, lyder det fra formanden for UU-centrene. Han er dog bekymret for, at det nu er op til kommunerne, om de fremover vil have et UU-center.

0   1

Som ordblind kan det være svært ang uddannelse

For et par år siden begik jeg en kæmpe fejl men jeg har i dag fundet en metode, som de fleste, som jeg har snakket med, synes at nogen af de ideer som kan være med til, at hjælpe dig i gang med det helt rigtige uddannelse. Hvordan kan det være?

0   3

Forberedende grunduddannelse som statslige selvejende skoler

Til aften har regeringen, Dansk Folkeparti, SF, Socialdemokratiet og Radikale aftalt en ny Forberedende Grunduddannelse (FGU) på op til to år for unge under 25 år, der ikke er klar til en ungdomsuddannelse. FGU skal foregå på selvejende skoler i statsligt regi. Samtidig omlægges bl.a. Ungdommens Uddannelsesvejledning, UU, til en sammenhængende koordineret, kommunal ungeindsats, hvor den unge tildeles én kontaktperson..

0   0

Nordfynsk testcenter for velfærdsteknologi blev ingen succes

Et stort anlagt testcenter for velfærdsteknologi i Særslev på Nordfyn blev ingen succes og er nu lukket, skriver fyens.dk. Centret åbnede i 2015 og skulle også komme skolerne til gavn. "Stadig flere af vores børn med funktionsnedsættelser får et specialtilbud på den lokale skole, og på Living Lab kan skolerne se, hvad der findes af velfærdsteknologiske tilbud", sagde børn- og familiechef Henrik Jacobsen til folkeskolen.dk. Men borgerne udeblev, og opgaven med at bemande centret i åbningstiden blev for stor for de frivillige fra Danske Handicaporganisationer Nordfyn.

0   10

OK18: Mere i løn – også til de mindre medlemsgrupper

Lærernes kongres har i dag besluttet sine overenskomstkrav. De rummer bl.a. lønforbedringer til mindre medlemsgrupper - børnehaveklasseledere, tale-hørelærere, der ikke har læreruddannelse, konsulenter, skolepsykologer og professionsbachelorer i ernæring og sundhed.

0   14

Når lærerens dårlige arbejdsforhold går ud over Frida

Arbejdspres og lærernes arbejdsmiljø har fyldt meget i debatten på DLF-kongres 2017. Flere fortalte om ikke at have tid til en grædende elev og om lærere, der er stoppet med at arbejde som lærer på grund af stress og arbejdspres.

1   5

Virtuel skole vil hjælpe langtidssyge elever med at følge klassens undervisning

En ny virtuel skole vil gøre langtidssyge elever i stand til at følge undervisningen i deres klasse og samtidig give kronisk syge et fortrin på arbejdsmarkedet. Redskabet kan også afhjælpe skolevægring blandt elever med autisme, mener initiativtagerne.

0   0

Positiv Afvigelse hjælper anbragte børn til gode skoleoplevelser

I et toårigt projekt har 14 døgninstitutioner arbejdet med metoden Positiv Afvigelse, hvor de har fundet frem til positive historier og skjulte løsninger, der kan hjælpe de anbragte børn og unge til at passe deres skolegang. De enkelte institutioner har for eksempel forbedret samarbejdet med skolen, fokuseret mere på succeserne eller bygget videre på de anbragte børn og unges relationer til bestemte voksne for at få skolegangen på skinner. Det har umiddelbart hjulpet de anbragte børn og unge, viser evalueringen fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE.

0   0

England: Elever med dårlige resultater går glip af fag og viden

Udfordrede børn går glip af et stort udbud af viden, fordi skolerne afskærer dem fra fag som historie, sprog og geografi og sætter dem til at jagte 'klistermærker' med henblik på bedre eksamensresultater. "Lavtpræsterende elever har brug for basisfærdigheder, som alle elever har, men de skal ikke som konsekvens lukkes ude fra dele af den essentielle kerneviden for en skoleelev", siger Amanda Spielman fra inspektionsmyndigheden Ofsted i The Guardian.

0   1

Svensk forskning: Skolekulturen afgørende for synet på diagnoser

"De professionelles syn på diagnoser og kulturen på den enkelte skole spiller en central rolle i forhold til, hvordan diagnoser bruges eller ikke bruges som forklaringsmodeller på børns udadreagerende adfærd", fortæller den svenske forsker Ylva Odenbring i dag i Information, der også har besøg Anvorskov Skole i Slagelse, hvor man ikke har specialtilbud og ikke taler meget om diagnoser, men til gengæld har knyttet ekstra inklusionsresurser til klasserne og ekskluderer meget få børn.

0   5

Handicap kan ikke klares med en sprøjte!

I Tadsjikistan blev børn med handicap før behandlet med medicin. I dag sender lægen dem til genoptræning. Det er et resultat af dansk hjælpeindsats.

0   3

Se, høre, røre og gøre kan være vejen frem for elever med læsevanskeligheder

Lærere i de yngste klasser efterspørger ofte materialer til elever, som er i risiko for at udvikle ordblindhed. Under sidste uges internationale ordblindeuge gav læsekonsulenten i Holstebro en prøve på læseundervisning, som kan hjælpe eleverne på vej.

0   13

Jagten på den komplette motivation i undervisningen

Motivation er noget af det vigtigste at have med i den interessante undervisning. Her er mit bud på hvordan du kan motiverer alle slags elever.

1   12

Kunsten at give uden at få i konkurrencestaten

I en uddannelsessammenhæng har man de seneste år efterstræbt kompetenceudvikling og selvoptimering. Uddannelsespolitisk er det i tidens ånd at ville styre og evaluere med henblik på at kunne opnå målbare resultater. Men har vi glemt dannelsen og "mennesket" i denne udviklingen?

0   1

Det Centrale Handicapråd skal have ny formand

Formand for Det Centrale Handicapråd Anette Laigaard træder tilbage fra posten, når indeværende rådsperiode slutter ved årsskiftet. Den snart 65-årige formand vil have tid til at se mere af verden sammen med sin mand, mens fysikken er til det, skriver rådet på sin hjemmeside. Anette Laigaard har stået i spidsen for rådet siden 1. marts 2016. Børne- og socialminister Mai Mercado (K) vil udpege en ny formand, så vedkommende kan påtage sig formandshvervet fra januar 2018.

1   5

Meningsfuld uddannelse

Lad os få muligheden, for at lave særlige og meningsfulde uddannelsesforløb for udskolingseleverne med særlige behov i folkeskolen. Hvorfor skal disse unge igennem en folkeskole, der knækker deres selvværd?

0   5

Når eleven bliver valgt fra til prøven

Jeg skal have elever op til prøve hvert år. Dansk skriftlig fremstilling, retstavning, læseprøve og den mundtlige del. Samtidig får jeg hvert år elever ind af døren, som har et bundniveau, der er meget lavt.