Kun i fire procent af kommunerne er der udsigt til, a der bliver oprettet flere lærerjob næste år, vurderes det i Lærerforeningen.

Lærerkredse: Udsigt til færre lærerjob i 44 procent af kommunerne

Der er ikke meget optimisme at spore i Lærerforeningens lokale kredse, når de følger de lokale budgetforhandlinger. I 44 procent af kommunerne forventer kredsen, at der bliver færre lærerjob næste år.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Danmarks Lærerforening har bedt sine lokalkredse om at give deres vurdering af udsigten til kommunernes folkeskole-budgetter i 2020.

I 44 procent af kommunerne vurderer kredsen, at der er udsigt til til økonomiske forringelser. 30 procent svarer, at de ser ud til at forsætte som i 2019, og kun i 6 pct. af kommunerne, svarende til fem kommuner, svarer kredsene, at der er udsigt til økonomiske forbedringer. 19 procent svarer 'ved ikke'.

Især i Nordjylland er forventningen om forringelser markant. Her svarer kredsen i 8 ud af 11 kommuner, at de mener, der er udsigt til forringelser.

Forstå de  kommunale  sparetricks

Færre lærerjob og færre skolesammenlægninger

Kredsene har også tilkendegivet deres forventning til antallet af lærerstillinger i skoleåret 2020/2021 i forhold til dette skoleår. Igen svarer 44,3 procent, at de forventer, at antallet af lærerstillinger vil falde i næste skoleår. 38 pct. Svarer, at de ikke forventer forandring i antallet af lærerstillinger, mens kun 2,5 procent svarer, at de forventer, at antallet af lærerstillinger vil stige.

Der er, ikke overraskende, et stor sammenfald mellem de kommuner, som forventer økonomiske forringelser i 2020-budgettet, og dem som forventer antallet af lærerstillinger vil falde. Men også en tredjedel af de kredse, som svarer, at der hverken er udsigt til økonomiske forringelser eller forbedringer i 2020, svarer alligevel, at de forventer, at antallet af lærerstillinger vil falde i næste skoleår.

Folkeskolernes økonomi skal forbedres

Til gengæld er der ikke i Danmarks Lærerforenings lokalkredse stor forventning om skolesammenlægninger. I 80 procent af kommunerne svarer kredsene, at de ikke forventer nedlæggelser eller sammenlægninger. Her er der ret stor regional spredning, for eksempel forventer kredsene i Midtjylland, at der vil blive lagt skoler sammen i 28 procent af regionens kommuner. Til sammenligning er tallet i naboregionen Syddanmark et rundt 0.

Ny økonomiaftale: Ingen ekstra milliard til lærerne

Undersøgelsen er baseret på besvarelser dækkende 79 ud af landets 98 kommuner, hvilket giver en svarprocent på 82. Kredsenes vurderinger baserer sig blandt andet på kommunale budgetudspil eller -forslag. Der er ingen besvarelser, der baserer sig på et vedtaget budget.