Øster Farimagsgade Skole på Østerbro i København er en af de skoler, der skal til at skære ned, hvis en ny budgetmodel vedtages. Pengene skal fordeles til andre af kommunens skoler.
Øster Farimagsgade Skole på Østerbro i København er en af de skoler, der skal til at skære ned, hvis en ny budgetmodel vedtages. Pengene skal fordeles til andre af kommunens skoler.

København: Tosprogethed skal ikke udløse penge til skolen

Københavns Kommune er ved at udarbejde en budgetmodel, hvor skoler tildeles penge efter deres forældres socio-økonomiske status, og ikke efter om der tales dansk i hjemmet eller ej. Ændringen kan blive problematisk, siger Københavns Lærerforening.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Tosprogede børn med bopæl i Københavns Kommune vil fremover ikke udløse en ekstra pose penge til den folkeskole, de går på. I hvert fald ikke hvis en ny budgetmodel, som lige nu er i høring, bliver vedtaget i Københavns Borgerrepræsentation.

Omvendt er Københavns Skolelederforening meget positive over for, at tosprogede elever ikke automatisk udløser ressourcer. Skolelederforeningen skriver i et høringssvar, at tosprogethed kan være en styrke, og hvis det er udfordring, mener Skolelederforeningen, at det vil udløse penge efter de socioøkonomiske kriterier. 

Tre skoler skal spare mere en fem procent

Budgetmodellen er også sendt til høring hos kommunens skoleledere, som har fået tilsendt beregninger for, hvordan den nye budgetmodel påvirker deres skoles økonomi. Den nye budgetmodel er samlet set udgiftsneutral, men kommer til at flytte nogle penge rundt mellem skolerne.

Tre skoler mister med de nye beregningsmetoder mere end fem procent af deres nuværende budget. Værst går det ud over Højdevangens Skole på Amager, som mister syv procent af budgettet. Selv der er lagt op til, at de skoler, der mister mest, bliver delvist kompenseret de første år, mener skolens bestyrelse, at den nye model straffer skolen for at have mange elever i hver klasse og for at have omkostningstung linjeopdeling i udskolingen, fremgår det af bestyrelsens høringssvar til kommunens forvaltning.

Bellahøj Skole, som står til at skulle skære seks procent af sit budget, udtrykker også stor bekymring i sit høringssvar: "Langt de fleste af vores to-sprogede elever møder skolen med svære forudsætninger, hvilket tydeligt ses i data, hvor vi kan konstatere, at vores elever generelt i sprogscreeningen i børnehaven ligger under både by- og områdeniveau. Det betyder, at der er et efterslæb, som i skolen skal indhentes, hvilket kræver ressourcer afsat til dette. Den nye budgetmodel vil uundgåeligt få betydning for arbejdet med disse elever".

Til gengæld er forældreforeningen Skole og Forældre positive overfor den nye model og beskriver den "som udgangspunkt (som) en forbedring fordi den er mere gennemskuelig og anvender objektive kriterier til at vurdere socioøkonomiske forhold frem for subjektive vurderinger af om ens barn er tosproget".

På baggrund af høringssvarene fremlægger forvaltningen et endeligt forslag til ny budgetmodel for kommunalpolitikerne den 25. november 2020.

Læs mere

Se alle høringssvar

Baggrundsmateriale om ny budgetmodel

Powered by Labrador CMS