Når man politisk ønsker, at flest muligt børn skal deltage i fællesskabet, dvs. almenundervisningen, fordrer det, at inklusionen bliver mere realistisk, mener Sanne Vilstrup, der stiller op til DLF's hovedstyrelse.

Repræsentant for dem, der arbejder uden for folkeskolen, klar til hovedstyrelsen

De specialpædagogiske foreninger står i fællesskab bag, at (Su)sanne Weisbjerg Vilstrup stiller op til Danmarks Lærerforenings hovedstyrelse, når der er valg sidst i november. Her vil hun give de grupper, der arbejder uden for folkeskolen, en stemme.

Publiceret

Hovedstyrelseskandidat

Susanne Weisbjerg Vilstrup 52, bor på Vesterbro i København ogarbejder som logopæd på Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) iBallerup, hvor hun er tillidsrepræsentant. Medlem af kredsstyrelseni Ballerup Lærerforening, kongresdelegeret og formand forLogopædisk Forum. (tidligere Foreningen af Tale-Høre-Lærere iFolkeskolen)

Facebook: facebook.com/susanneweisbjergvilstrup

Blog: HovedstyrelseskandidatSusanne Weisbjerg Vilstrup

Danmarks Lærerforening skal vælge ny hovedstyrelse for 2020-24sidst på året i år. Man kan stille op som kandidat frem til den 15.november. Folkeskolen.dk interviewer alle de opstillede kandidaterog tilbyder dem en blog på folkeskolen.dk/hovedstyrelsesvalg

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Hvorfor stiller du op?

"Der er behov for, at de mindre medlemsgrupper, også dem der ikke arbejder i folkeskolen, er med til at sætte den fagpolitiske dagsorden", siger Sanne Vilstrup. "Det er til gavn for sammenhængskraften i foreningen".

Opfatter du dig som repræsentant for en bestemt gruppe?

"Jeg har opbakning til mit kandidatur fra Samrådet for de specialpædagogiske foreninger", siger Sanne Vilstrup, der selv er formand for Logopædisk Forum, den tidligere Forening af Tale-Høre-lærere i Folkeskolen. Hun forklarer, at samrådet også arbejder for at sikre, at de specialpædagogiske områder har en repræsentant i hovedstyrelsen.

I Ballerup Kommune, hvor hun sidder i kredsstyrelsen, har hun desuden opbakning fra de tillidsvalgte fra de specialiserede tilbud.

Hvad er det vigtigste budskab fra dig, når det gælder spørgsmålet om lærernes arbejdstid?

"Som jeg også sagde i min beretning i Logopædisk Forum, så er der ingen tvivl om, at lærerne ønsker en central resursebindende arbejdstidsaftale. Det nemmeste er jo at være vedholdende, men jeg tror, at hvis vi vil have indflydelse på arbejdsbetingelser i fremtiden, er vi også nødt til at gøre os tanker om nogle andre tilgange", siger Sanne Vilstrup. Selv var hun ansat på lærervilkår og lockoutet i 2013, men i dag er hun ligesom mange andre PPR-medarbejdere ansat på konsulentvilkår.

Tale-hørelærernes forening skifter navn til Logopædisk Forum 

"Vi har som fagforening en opgave i at hjælpe flere kommuner med at se gevinsten ved at ansætte PPR-medarbejdere på konsulentvilkår", siger Sanne Vilstrup og peger på, at opgaver som vejledning, rådgivning og supervision ikke passer ind i en opgaveoversigt. 

"Men når det er sagt, er det også væsentligt for mig at sige, at vi bliver nødt til at se på vilkårene for medlemmer der er ansat som konsulent, for det at være selvtilrettelæggende kan være omkostningsfuldt".       

Ønsker du en fem-årig læreruddannelse?

"Samfundsudviklingen går i en retning, hvor professionerne bliver bedre og bedre uddannet, og på fx PPR og UU-centrene har de ansatte som regel mindst en diplomuddannelse oven i professionsuddannelsen, hvis de ikke har en kandidatuddannelse, så jeg synes, det er absurd, hvis ikke også læreruddannelsen bliver omlagt til en kandidatuddannelse. Det vil jo også gøre det muligt for lærerne at forske i egen praksis", siger Sanne Vilstrup og tilføjer, at det er vigtigt, at læreruddannelse forbliver forankret i praksis.

Er folkeskolen blevet talt for meget ned, og skal DLF gøre noget for at tale folkeskolen mere op?

"Når tendensen er, at flere vælger folkeskolen fra, så er det et signal om, at man politisk skal styrke folkeskolen", siger Sanne Vilstrup og tilføjer: "Når man politisk ønsker, at flest muligt børn skal deltage i fællesskabet, dvs. almenundervisningen, så fordrer det, at inklusionen bliver mere realistisk, og det betyder fx, at der er brug for mere specialsupport fra PPR helt ude i klasserne".

Børnehaveklasseleder stiller op for at tale dannelsens sag