Forskning

Flere lærere har oplevet at måtte møde uforberedt op til undervisningen, eller de forbereder sig videre efter arbejdstid, viser den undersøgelse, som Undervisningsministeriet i dag præsenterer.
Flere lærere har oplevet at måtte møde uforberedt op til undervisningen, eller de forbereder sig videre efter arbejdstid, viser den undersøgelse, som Undervisningsministeriet i dag præsenterer.

Ministeriets undersøgelse: Lærerne presses af for lidt forberedelsestid

Den helt store udfordring for lærerne efter reform og lov 409 er at finde tid til at forberede undervisningen og rette opgaver, efter at de har fået flere undervisningstimer. Det betyder, at nogle lærere ind i mellem må møde uforberedt op til deres undervisning. Det er en af hovedkonklusionernes i Koras undersøgelse af personalets oplevelse af den nye folkeskole.

Publiceret

FØLGEFORSKNING OM REFORM

 

I dag tirsdag offentliggør Undervisningsministeriet de førsterapporter i det omfattende evaluerings- og følgeforskningsprogram,som skal følge folkeskolereformen frem til 2020. Det drejer sig omfire rapporter:

  • Folkeskolereformen - Beskrivelse af 2. dataindsamling blandtelever (SFI)
  • Kortlægningsrapport - En længere og mere varieret skoledag(Kora)
  • Pædagogiske medarbejderes oplevelser og erfaringer i den nyefolkeskole (Kora)
  • Skoleledelse i folkeskolereformens første år (SFI).

På et møde sidst på dagen i dag inviterer undervisningsministerEllen Trane Nørby politikere, parter, forskere,professionshøjskoler og kommuner til at høre mere om og diskutereresultaterne fra rapporten.  Læs om alle rapporterne ogmodtagelsen af dem på folkeskolen.dk

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Forskningsinstituttet Kora har som en del af Undervisningsministeriets følgeforskning til folkeskolereformen undersøgt de pædagogiske medarbejderes oplevelser og erfaringer i den nye folkeskole. Det har de gjort ved hjælp af spørgeskemaer og interview på 21 skoler i seks kommuner. Lærerne er blandt andet blevet spurgt om, de er enige i, at "folkeskolereformen forbedrer din mulighed for at levere undervisning af høj kvalitet". Hele to tredjedele af lærerne erklærer sig uenige eller meget uenige i, at folkeskolereformen har gavnet kvaliteten. Og forklaringen er i høj grad, at det går ud over kvaliteten, at de ikke har tid til at forberede sig ordentligt.

 

 

Går ud over det, man brænder for

Går ud over det, man brænder for

Der er skåret ned i elevernes skriftlige afleveringer, og alligevel fortæller lærerne, at der kan gå meget lang tid fra eleverne afleverer, til lærerne får tid til at rette opgaverne og give eleverne kommentarer. Nogle lærere vælger i stedet at gennemgå opgaverne i klassen og få eleverne til at rette hinandens eller egne afleveringer. På nogle af skolerne prøver lærerne at arbejde med nye og mere tidsbesparende måder at forberede undervisningen på, hvor de enten overtager hinandens undervisningsforløb, eller én lærer forbereder et forløb, som vedkommende så gennemfører i flere klasser. Men rapporten siger også, at lærerne oplever, at det går ud over deres mulighed for at være kreative og gennemføre den varierede og differentierede undervisning, de gerne vil. En lærer siger i rapporten:

"Man kan ikke simpelthen ikke nå at forberede ti forløb, så nu forbereder man noget og overtager andres. Det kan der siges rigtig meget godt om, men klasser er også utrolig forskellige, så det at overtage nogle andres… (…) Man måtte bare konstatere: vi når overhovedet ikke det, vi skal. Kan vi masseproducere for at lette… hvordan kan vi sørge for, at tingene er klippet ud, lamineret og ligger der… (…) Og det fungerer rigtig godt, det letter os. Men selvfølgelig, den kreativitet du snakker om, det med at sidde og at være høj, bogstaveligt talt høj over at lave en årsplan… det er man ikke længere. Så det jeg brænder for, det jeg synes rykker, det jeg kan komme ind og sælge - det er ikke sikkert, at det kommer med. Så der ryger noget individualitet på en eller anden måde".

Læs mere

Rapporten "Pædagogiske medarbejderes oplevelser ogerfaringer i den nye folkeskole" (pdf)

Powered by Labrador CMS