Debat

Bachelorprojekt om lærerens arbejdsvilkår

"Gør en god skole bedre" - sådan lyder folkeskolereformens slogan. Mine snart fire år på læreruddannelsen har dog vist, at dette ikke altid er tilfældet og derfor har jeg valgt, at undersøge sammenhængskraften mellem lærerens arbejdsvilkår og de skolepolitiske visioner.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Min uddannelse til lærer i folkeskolen startede i 2014 og har således fundet sted sideløbende med implementeringen af folkeskolereformen. I denne tid har jeg undret mig over flere skolepolitiske tiltag, som for mig at se, er i uoverensstemmelse med regeringens visioner om at skabe en bedre skole. 

Gennem flere år med stigende klassekvotienter og tiltagende elevdiversitet er kompleksiteten i lærerens arbejde utvivlsomt forøget. I den brogede elevsammensætning skal læreren udfodre alle, så de bliver så dygtige, de kan, styrke den generelle trivsel og mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige forudsætninger.

På trods af tunge arbejdsbyrder er antallet af lærere i folkeskolen faldet markant og blandt de resterende lærere hører man ofte, at forberedelsestiden er ganske utilstrækkelig. Dette hænger antageligvis sammen med, at antallet af undervisningstimer i den danske folkeskole, er blandt de absolut højeste i OECD-sammenslutningen.

Vær med i samtalen

Klik her for at indsende dit indlæg til folkeskolen.dk - medsend gerne et portrætfoto, som kan bringes sammen med indlægget

Jeg er bevidst om, at jeg træder ind i et felt og i en diskussion, hvor der allerede siges, forskes og vides meget om det fænomen, jeg vil undersøge. Ikke desto mindre ønsker jeg at biddrage til debatten ved, at undersøge hvordan lærerens arbejdsvilkår påvirker kvaliteten af undervisningen. 

Jeg håber at du, som lærer i folkeskolen, vil hjælpe mig ved at svare på nogle få spørgsmål angående dine arbejdsvilkår og din undervisning. Spørgsmålene er formuleret i et spørgeskema der kan tilgås via nedenstående link. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXGKni49sPIvuxv1yBQBLDuHH8lzjYwSSZiiO5FdkLEykY7g/viewform?usp=sf_link

Skemaet taget ca. 5 minutter at udfylde og din deltagelse er anonym. 

Jeg ser frem til at høre fra dig, og takker på forhånd for din tid og opmærksomhed. 

Med venlig hilsen

Lærerstuderende, Daniel Schjødt Hansen

Powered by Labrador CMS