Fransklærer Lotte Langhans fra Park Allé Privatskole vil gerne at lade sine elever komme op i en gruppeprøve i fransk, fordi hun tror, at det vil være mere trygt for dem.
Fransklærer Lotte Langhans fra Park Allé Privatskole vil gerne at lade sine elever komme op i en gruppeprøve i fransk, fordi hun tror, at det vil være mere trygt for dem.

Lærer inviterer tysk- og fransklærere til at lave en gruppeprøve i de to sprogfag

Sidste år havde tysklærer Ann-Kristin Henriksen succes med at afholde gruppeprøve i tysk. Nu inviterer hun andre tysk- og fransklærere til at gøre det samme.

Publiceret

FACEBOOKGRUPPE FORINTERESSEREDE LÆRERE

I Facebookgruppen Forsøg medgruppeprøve i tysk og fransk kan alle lærere, der erinteresseret i selv at forsøge sig med en sproglig gruppeprøvetilmelde sig. Her kan lærerne sparre med hinanden og samle deresultater, som de får ud af gruppeprøverne.

I Facebookgruppen vil der både komme invitationer til digitale- ogfysiske møder, hvor tysk- og fransk lærere kan høre mere omprøveformen om komme med deres inputs.

På sigt regner Ann-Kristin Henriksen også med at lægge materialerop, der skal gøre det nemmere for lærerne at afholdegruppeprøverne. Det er eksempelvis oversigter over planlægningen,ark til bedømmelseskriterierne og links til forskelligehjemmesider, som eleverne kan bruge under prøven.

OFFICIELT FORSØG MEDGRUPPEPRØVER?

Tysklærerforeningen bakker op omprojektet og arbejder lige nu for en gruppeprøve som årsafslutningaf sprogfagenes 8. - 10. klasse. Men håbet er at kunne forbedre deneksisterende afgangsprøve. Ved at samle erfaringerne medgruppeprøverne, håber Tysklærerforeningen at kunne vække interessei det politiske lag, og på sigt få oprettet et officielt forsøg,fortæller Ann-Kristin Henriksen, der også er medlem afTysklærerforeningens bestyrelse.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Sidste år valgte to tysklærere at udnytte aflysningerne af afgangsprøverne i udtræksprøverne til at afprøve en helt anden prøveform i mundtlig tysk.

I stedet for at eksaminere enkeltvis var eleverne oppe samtidig i små grupper á to-tre elever i knap to timer. Imens gik lærer og censor rundt og talte med grupperne.

"Undervisningen i tysk og fransk har mange ligheder. Derfor er ideen, at vi i gruppen kan sparre med hinanden på kryds og tværs og indsamle viden om, hvordan det fungerer, når eleverne kommer til gruppeprøve i de sproglige fag", siger hun.

15 tyskklasser: Ingen afgangsprøve

Ann-Kristin Henriksen har undervist 15 tyskklasser, men ikke én eneste af klasserne har trukket tysk til afgangsprøverne. Det synes hun selv er en "skandale".

Derfor forventer hun også, at hun igen i år vil afslutte tyskundervisningen med en gruppeprøve.

"Det er en god måde at binde en sløjfe på faget. På den måde kan eleverne også finde ud af, at de godt kan tale fremmedsprog uden at dø af skræk", siger hun.

"Jeg tror også, at der er mange lærere, der allerede gør noget lignende i forbindelse med årskaraktererne".

"Sprogfagene bliver blandt andet udfordret af, at eleverne er blevet meget dygtige til engelsk. Derfor tror de, at de skal være lige så dygtige til tysk eller fransk", siger hun.

"I en gruppeprøve kan eleverne sidde i deres klasselokale sammen med deres kammerater, der taler fransk på samme niveau som dem selv. Det tror jeg gør situationen mere genkendelig og tryg. Derudover vil der være mere tid til, at lærer og elev får talt sammen".

Lærer har spurgt sine elever

Merle Sørensen fra Vedbæk Skole har talt med sine elever i fransk for at høre, om de kunne være med på ideen om en gruppeprøve.

Det kunne de  godt, fordi prøven minder mere om den daglige franskundervisning, fortæller Merle Sørensen.

"Lige nu har vi et forløb om ferier. Vi har blandt andet snakket om Paris og har fået et ordforråd omkring museer, restauranter og rejser. Når vi har et forløb, sørger jeg altid for, at det ender i et produkt. Denne gang har jeg tænkt, at de skal planlægge en ferie i Paris. Men det kunne jo også være en opgave til gruppeprøven", siger hun.

"Normalt lader jeg også eleverne fremlægge for hinanden i små grupper af to-tre elever, fordi det er mest trygt for dem."

Merle Sørensen har én kollega, der også underviser i fransk. Men kollegaen har ikke elever i 9. klasse, og derfor skal hun ikke have elever til årets afgangsprøver.

Derfor håber Merle Vedbæk på, at hun gennem Facebookgruppen kan komme til at sparre og samarbejde med andre fransklærere om prøveformen.

"Vi er jo en sjælden race. Derfor vil det være rigtig rart at høre fra andre fransklærere, hvordan de griber det an på deres skole, så vi kan det bedste ud af prøven," siger Merle Sørensen.

Powered by Labrador CMS