Udskolingslærerne bekymrede: Afgangseleverne mister for meget undervisning

66 procent af udskolingslærere i en ny undersøgelse er bekymrede for, om deres afgangselever kommer til at miste for meget undervisning på grund af coronanedlukningen. Flere lærere så gerne, at undervisningsministeren aflyser udtræksprøverne.

Publiceret

Undersøgelsen

Spørgsmålet om eksamen indgik i en webundersøgelse iFolkeskolens lærerpanel gennemført i perioden 13/3-24/3 2020 afA&B Analyse. 505 personer deltog i undersøgelsen, svarende tilen svarprocent på ca. 50%. Kun de 210 udskolingslærere blandtdeltagerne er blevet stillet spørgsmålet om bekymring foreksamen.

Afgangsprøver

Bundne prøver

Dansk, retskrivning

Dansk, læsning

Dansk, skriftlig fremstilling

Dansk, mundtlig

Matematik uden hjælpemidler

Matematik med hjælpemidler

Engelsk, mundtlig

Den fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi

Udtræksprøver

Fra 1. april kan eleverne trække emner i udtræksprøver. Hverklasse skal op i én prøve fra den humanistiske udtrækspulje og énprøve fra den naturfaglige udtrækspulje. Ministeriet "trækker"prøverne for klasserne, og eleverne får udfaldet at vide femskoledage, før de første skriftlige prøver.

Humanistisk udtrækspulje

Engelsk, skriftlig

Tysk/fransk, skriftlig

Tysk/fransk, mundtlig

Medborgerskab (Historie, Samfundsfag, Kristendomskundskab)praktisk/mundtlig

Naturfaglige udtrækspulje

Fysik/kemi, skriftlig

Biologi, skriftlig

Geografi, skriftlig

Matematik, mundtlig

Idræt, praktisk/mundtlig

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Er du bekymret for, om dine afgangselever kommer til at miste for meget undervisning?

Sådan lød et spørgsmål, som firmaet  A&B Analyse ved corona-nedlukningens begyndelse sendte ud til Folkeskolens lærerpanel. Hele 31,1 procent er i høj grad bekymrede for afgangselevernes undervisning, mens 35,2 procent svarede, at de er bekymrede i mindre grad. 22,8 procent er slet ikke bekymrede.

Janus Neumann er lærer på Skovshoved Skole i Gentofte og folkeskolen.dk's faglige rådgiver for historie og samfundsfag. Det er  udtræksfag, som kun nogle elever skal op i, og han er en af de lærere, som er bekymret for elevernes undervisning.

"Det er jeg helt åbenlyst. Jeg kan give videofeedback, men de ville få så meget mere ud af klassediskussion og den dynamik, der er i en klasse", siger han.

Udtræksprøver er en "gigantisk udfordring"

Janne Skovbjerg er lærer på Brårup Skole i Skive og faglig rådgiver for folkeskolen.dk's religionsnetværk. Hun underviser i kristendom, som også er et udtræksfag, og hun deler Janus Neumanns holdning om, at man måske i år burde aflyse udtræksprøverne.

"Det er en gigantisk udfordring. Sad jeg i stolen i ministeriet, ville jeg nok overveje at aflyse udtræksprøverne. Kulturfag og idræt har en stor arbejdsbyrde foran sig. Men det er afhængigt af, om vi kommer tilbage efter påske. Bliver det senere så sætter vi børnene i en helt absurd situation, fordi de skal nå at lave så meget. Og lærerne skal aflevere til censor 14 dage før", siger hun.

Hun har hørt lærere sige, at det ikke er et problem, og at man klarede eksamen efter lockouten i april 2013.

"Men det var en helt anden prøveform", siger hun.

Er klar til mundtlig engelsk

Hendes kollega på Brårup Skole, Tina Kjølhede, har alle fire afgangsklasser i engelsk. Det betyder, at hun skal have 90 elever til prøve i mundtlig engelsk og muligvis også nogle i skriftlig engelsk, som også er et udtræksfag. Hun er ikke så bekymret for mundtlig engelsk, for hun mener, at eleverne er klar.

"Men man har skullet overveje meget nøje, hvad det er man fjernunderviser i. I mit tilfælde er det det sidste emne, som de selv har taget hul på og har arbejdet med i tre uger derhjemme. Det sætter begrænsninger i forhold til indholdet, men omvendt så tænker jeg faktisk, at via Microsoft Teams og forskellige platforme, at fjernundervisning har fungeret rigtig godt. Man kan godt mærke, at eleverne befinder sig i en verden, som de er vant til at befinde sig i", siger Tina Kjølhede. "Nogle lærere har været på ukendt grund, og derfor har de haft fingrene i de forskellige muligheder for fjernundervisning for at vurdere, hvad der passer bedst til lige netop deres elever. Jeg har også sparret med elever, da de har indsigt i den digitale verden".

Hun er splittet om, hvorvidt hun ønsker at eksamen bliver aflyst eller ej.

"Personligt vil jeg rigtig gerne have lov til at føre den her årgang til dørs. Jeg har fået lov til at nørde med mit fag dette skoleår, da jeg udelukkende har undervist i engelsk. Jeg har kun haft engelsk. Men det er vigtigt, at man har for øje, at eleverne sidder derhjemme med forskellige vilkår og med forskellige resurser i familien. Nogle kan få en masse hjælp, andre får ikke noget hjælp".

Hun mener, at ministeriet må finde lidt alternative løsninger i år. 

"Man må overveje antallet af prøver og også omfanget. Måske skal der nedjusteres på nogle af kravene til prøvens indhold", lyder det fra Tina Kjølhede. 

Lærerne i hendes team mødtes virtuelt i går. Og alle afventer med spænding næste melding fra Undervisningsministeriet.

"Vi går og higer efter en udmelding. Vi afventer virkelig, at der bliver sendt noget nyt ud".

Powered by Labrador CMS