Der bør skæres ned på antallet af afgangseksamener til sommer, lyder kravet.

Massivt pres på minister for at skære i antallet af prøver til sommer

Lærere, skoleledere, forældre og støttepartier lægger pres på regeringen for at få lempet på sommerens afgangseksamen. Der skal skæres i antallet af prøvefag, og så skal det igen være muligt at få standpunktskarakteren på eksamensbeviset i stedet for prøvekarakteren, lyder det.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Trods ophævelsen af corona-restriktionerne har folkeskolens ældste elever været så hårdt ramt af nedlukninger, aflysninger og sygdom, at det eneste rigtige vil være igen at lempe markant på afgangsprøverne til sommer.

Derfor bør regeringen reducere antallet af eksamensfag, ligesom standpunktskarakteren igen skal kunne gælde på eksamensbeviset, hvis den er højere end eksamenskarakteren.

Sådan lyder det enslydende krav fra både skoleledere, lærere, forældre og regeringens støttepartier, der på et møde onsdag gav undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) noget at tænke over, da de alle som én præsenterede hende for kravet om lempelser. Hidtil har ministeren ellers understreget, at det er hendes mål, at afgangsprøverne til sommer gennemføres så normalt som muligt - dog med de lokale muligheder, som skolerne har for at justere prøverne, så de passer til den undervisning, som eleverne har modtaget. Men det er slet ikke tilstrækkeligt, mener både skolens interessenter og regeringens støttepartier - heriblandt SF.

Minister: Målet er, at årets afgangsprøver bliver gennemført så normalt som muligt

"De unge mennesker har efterhånden haft et corona-liv i flere år, og det er klart, at der er noget efterslæb, så vi ikke bare lige kan forvente, at de kan levere til eksamen på normale vilkår. De har haft meget, meget usædvanlige vilkår", siger SF's undervisningsordfører, Charlotte Broman Mølbæk til folkeskolen.dk

Hun fortæller, at hun har modtaget en del henvendelser fra lærere og elever, der er bekymrede og finder det svært at overskue sommerens eksamen, hvis den skal gennemføres på helt almindelige vilkår.

"Og efter at vi også har haft noget dialog med skolens interessenter, så ligger vi dér, hvor vi synes, at det giver mening simpelthen at aflyse nogle af eksamenerne, så der bliver færre fag, som eleverne skal op i. Vi skal være opmærksomme på, at denne lange nedlukning med lange afbrud i skolegangen, hvor eleverne har siddet alene derhjemme, har haft rigtig stor indflydelse på børn og unge - også trivselsmæssigt. Den generelle afgangseksamen er fyldt med rigtig mange eksamener, og det er et stort pres at skulle leve op til på den her baggrund", siger Charlotte Broman Mølbæk.

Derfor har hun meddelt undervisningsministeren, at SF går ind for både at skære i antallet af eksamensfag til sommer, samtidig med at det igen skal være muligt at bruge standpunktskarakteren, hvis den viser sig at være højere end eksamenskarakteren.

9. klasses elever ramt

Samme budskab lyder fra formanden for Skolelederforeningen, Claus Hjortdal.

"Der har været tre måneder her hen over vinteren, hvor vi har været ramt rigtig meget i Danmark af corona, og udbruddet var større, end man havde regnet med. De elever, der går i 9. klasse, har været ramt af fjernundervisning, hjemsendelse, sygdom og aflysninger. Derfor synes vi, det er fint, at eleverne går op i færre fag, fordi situationen har været, som den har været", siger Claus Hjortdal.

Han peger på, at undervisningen frem til sommerferien udelukkende vil være træning til eksamen, hvis eleverne skal op i alle fag som normalt.

"Vi kan sagtens gå op i nogle fag, men hvis vi lader eleverne gå op i samtlige fag i overbygningen, så risikerer vi at lave en meget snæver faglig del og så træner rigtig meget bare til at gå til eksamen. Jeg mener også, at vi bør gøre ligesom sidste år og lade den højeste karakter af enten årskarakteren eller eksamenskarakteren være den bestemmende - så bliver eleverne ikke ramt af, at de har været en særlig årgang", siger skoleledernes formand.

Eksamensnyt: Den højeste karakter gælder  (2021)

Fuldstændig samme budskab modtog undervisningsministeren også fra Danmarks Lærerforenings formand, Gordon Ørskov Madsen, og fra Rasmus Edelberg, der er formand for forældreorganisationen Skole og Forældre, på onsdagens møde.

Også de Radikales ordfører, Lotte Rod, lod onsdag forstå, at hun bakker op om synspunkterne om at skrue ned for antallet af prøver til sommer.

"Elever skal have undervisning - ikke bare eksamenstræning frem til sommerferien", skrev hun på Twitter.

Parterne understregede også over for ministeren, at der er behov for en hurtig afklaring.

"Børnene er bekymrede, forældrene er bekymrede, lærerne er bekymrede - og skolelederne, der skal planlægge, er også bekymrede. Så vi skal faktisk have en afklaring meget hurtigt", siger Claus Hjortdal.

Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil havde onsdag ikke mulighed for at kommentere sagen.