Lokalt har skolerne mulighed for at tilpasse afgangsprøverne til den undervisning, eleverne har igennem - men mange ved det ikke.
Lokalt har skolerne mulighed for at tilpasse afgangsprøverne til den undervisning, eleverne har igennem - men mange ved det ikke.

Afgangsprøver: SF og Skolelederforeningen efterlyser udmelding

Mange skoleledere, lærere og elever er ikke klar over, at skolerne lokalt må tilrettelægge dette års mundtlige prøver efter, hvad eleverne rent faktisk er blevet undervist i under corona-nedlukningerne. Skolelederforeningen efterlyser en klar udmelding.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Det er tilsyneladende gået både læreres og skolelederes næse forbi, at de ved planlægningen af sommerens mundtlige afgangsprøver lokalt kan tilrettelægge prøverne efter, hvor meget undervisning eleverne har modtaget under corona-nedlukningerne.

Derfor efterlyser både formanden for Skolelederforeningen, Claus Hjortdal, og SF's undervisningsordfører Jacob Mark nu en snarlig og tydelig melding fra børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S), så det bliver skåret ud i pap, at skolerne selv kan bestemme, hvordan de mundtlige prøver i dansk og engelsk kan tilrettelægges.

Den lokale frihed til at tilrettelægge de mundtlige prøver nævnes rent faktisk i aftaleteksten fra starten af februar, da et bredt flertal i Folketinget besluttede sig for at skære ned på antallet af afgangsprøver på grund af mange ugers nødundervisning - men læsere af aftalen skal ned i aftalens bilag for at finde denne enkelte formulering:

"Der gives mulighed for lokalt at se bort fra visse dele af undervisning, der er foregået som nødundervisning. ifm. udarbejdelse af de mundtlige eksamensspørgsmål".

"Budskabet skal ud"

"Budskabet skal ud"

Ifølge SF's Jacob Mark er formuleringen den allervigtigste del af aftalen om sommerens afgangsprøver - men "den er måske druknet i alt det andet", mener han.

"Derfor efterlyser jeg en helt klar melding fra ministeren til skolelederne og alle 9. klasses lærere om, at man ikke skal op til fuld eksamen i hvert fag, og at man ikke skal udpege det sædvanlige antal opgaveområder - men at man ude lokalt fuldstændig selv kan bestemme, hvordan eksamen skal tilrettelægges efter, hvad eleverne rent faktisk har fået undervisning i, og hvad man kan nå", siger Jacob Mark til folkeskolen.dk

Han tilføjer:

"Det er nærmest vigtig folkeoplysning, det her. Budskabet skal ud, så folk ved, at den mulighed er der. Der er ingen grund til, at lærere og skoleledere går og er fortvivlede over noget, de ikke behøver at være fortvivlede over. Men vi har behov for en klar udmelding fra ministeriet, så folk ved, hvordan reglerne er".

Ifølge Jacob Mark vil det gøre en kæmpe forskel, om en 9. klasse i mundtlig dansk fx skal op i 14 emneområder - eller fx de fem emneområder, som de har fået god undervisning i.

"Der er noget forberedelsestid i det her, der er noget planlægning for skolelederne - og så handler det også om retfærdigheden i forhold til eleverne", siger han.

"Jeg blev meget overrasket"

"Jeg blev meget overrasket"

Formanden for skolelederne, Claus Hjortdal, efterlyser ligeledes en klar melding. Han fortæller, at muligheden for at tilrettelægge de mundtlige afgangsprøver lokalt er kommet fuldstændig bag på Skolelederforeningen.

"Det er ikke noget, der er blevet meldt ud på nogen måde. Det er ikke blevet sagt højt, og der har ikke været tydelighed omkring det. Jeg blev meget overrasket, da ministeren under et møde forleden lige nævnte muligheden i forbifarten. Men der er ikke nogen, der har hørt, at man lokalt skulle have de her muligheder for at lægge til og trække fra alt efter, hvilke områder eleverne har været igennem", siger Claus Hjortdal.

Den lokale frihed til at tilrettelægge afgangsprøverne betyder ifølge skolelederformanden fx, at hvis eleverne skulle have været igennem 10 områder, men kun har nået syv - "så kan man nøjes med de syv".

Tydelighed vil give ro

Tydelighed vil give ro

Derfor efterlyser han nu, at ministeriet fjerner forvirringen og uklarheden ved snarest muligt at udsende klar information, så alle ved, hvordan afgangsprøverne kan afvikles.

"Jeg tror, det vil kunne give noget ro, hvis man ved, at kan lave en reduceret eksamen. Det er vigtigt at vide for både elever, forældre og lærere", siger Claus Hjortdal.

Den brede aftale om sommerens afgangsprøver blev indgået i starten af februar og medfører, at eleverne i 9. klasse skal op til fire prøver i stedet for normalt syv. De fire tilbageværende prøver er mundtlig dansk, skriftlig dansk, mundtlig engelsk og skriftlig matematik. I 10. klasse gennemføres prøverne i mundtlig og skriftlig dansk og i mundtlig og skriftlig matematik. 

Powered by Labrador CMS