En lærerstuderende her på Campus Esbjerg kan forvente 42 procent mere undervisning end én i Kolding.
En lærerstuderende her på Campus Esbjerg kan forvente 42 procent mere undervisning end én i Kolding.

Rigsrevisionen følger stadig timetalsudviklingen på læreruddannelsen

Timetallet på læreruddannelsen har vist en positiv udvikling de senere år, men der er dog stadig stor variation i timetallet på uddannelserne, så det bliver fortsat fulgt af Rigsrevisionen, skriver Rigsrevisionen i et notat.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Rigsrevisionen skriver, at Uddannelses- og Forskningsministeriet har taget en række initiativer til at udbrede god praksis og sikre en bedre resurseudnyttelse på lærer- og pædagoguddannelserne.  Revisionen har netop fulgt op på sin kritik af de to uddannelsernes timetal i 2016. Revisionen vil fortsat holde øje med variationen i timetallet, fordi der er stor forskel på timetallet alt afhængig af hvor i landet, man tager sin uddannelse. Pædagoguddannelsens timetal er steget mest siden beretningen fra 2016. På de fire uddannelser til socialrådgiver, sygeplejerske, pædagog og lærer har der været en positiv udvikling i det laveste tilbudte timetal fra 2017/18 til 2019/20.

I notatet står, at en lærerstuderende i Esbjerg kan forvente 42 procent flere timer end en lærerstuderende i Skive. På pædagoguddannelsen får en studerende i Kolding 82 procent flere timer end en studerende på Bornholm. Så der er altså stadig stor forskel i timetallet på de forskellige uddannelser.

Rigsrevisionen vil også fortsat holde øje med ledelsesinformationen om undervisernes arbejdstid. De tre professionshøjskoler UC Syd, Via University College og Professionshøjskolen UCN er i mål, når det gælder at kunne opgøre medarbejdernes tidsanvendelse centralt - sådan at det overordnede ledelsesniveau kan se hvordan medarbejdernes resurser anvendes på kerneopgaverne. Derimod er tre professionshøjskoler endnu ikke i mål på dette punkt og bliver fortsat fulgt - det er Københavns Professionshøjskole, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole samt Professionshøjskolen Absalon. Her indskærper ministeriet, at der er en klar forventning om, at det sker snarest muligt.

Læs mere

Rigsrevisionens notat

Powered by Labrador CMS