Kirstine Elsig Dalgaard havde foretræde for klagenævnet i vinter i forbindelse med sin klagesag mod Aarhus Kommune.

Kommune tilsidesætter Ombudsmandens kritik

Når man bor i Aarhus, har man ikke krav på at kunne tage en STU på Sjælland, fastslår Ombudsmanden i en langvarig klagesag. Han kritiserer dog, at ansøgeren kun har fået tilbudt ét andet uddannelsessted, men det får ikke kommunen til at ændre kurs.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

19-årige Kirstine Elsig Dalgaard har Downs syndrom, en medfødt hjertefejl og nedsat syn og hørelse. Efter at have gået tre år på Karise Efterskole, der henvender sig til elever med særlige læringsbehov, ønskede hun at fortsætte på skolens treårige STU, den såkaldte kariseuddannelse, med start i august i år.

Det sagde Aarhus Kommune nej til. I stedet gav kommunen Kirstine Elsig Dalgaard et tilbud om at tage STU på Lyngåskolen i Aarhus, da kommunen vurderer, at hun kan få tilgodeset sine behov der. Men hun ville selv bestemme. Derfor klagede hendes mor over afgørelsen til Klagenævnet for Specialundervisning, og da hun ikke fik medhold her, gik hun videre til Folketingets Ombudsmand.

Klagenævn stadfæster Aarhus Kommunes afslag på ønsket STU

Kommunen har ikke pligt til at følge den unges ønsker 

Det er korrekt, at kommunen er forpligtet til at lægge betydelig vægt på den unges eller forældrenes ønsker til den nærmere tilrettelæggelse af uddannelsesforløbet, skriver Ombudsmanden og fortsætter:

"Dette er dog ikke ensbetydende med, at kommunen er forpligtet til at følge den unges eller forældrenes ønsker om et bestemt uddannelsessted".

Lene Elsig Dalgaard har også klaget over, at Aarhus Kommune ikke er fremkommet med andre uddannelsestilbud til hendes datter end STU'en på Lyngåskolen. Om det bemærkede klagenævnet i sin afgørelse:

"Vi skal i den forbindelse bemærke, at indstillingen til kommunalbestyrelsen burde have indeholdt flere forslag til bestemte uddannelsessteder".

Det har fået Ombudsmanden til at spørge Aarhus Kommune - på vegne af Lene Elsig Dalgaard - hvorvidt klagenævnets bemærkninger får kommunen til at tilbyde hendes datter andre uddannelsestilbud og/eller uddannelsessteder.

Kommunen vil ikke genoptage sagen

Centerchef Claus Bislev fra job og uddannelse i Aarhus Kommune vil ikke udtale sig om den konkrete sag, men i et brev til Kirstine Elsig Dalgaard og hendes mor skriver han, at Ombudsmandens henvendelse ikke får kommunen til at foretage sig yderligere i sagen.

Det har fået Lene Elsig Dalgaard til at bede Ombudsmanden se på sagen en gang til.

"Jeg vil bede Ombudsmanden om at kigge på denne sag igen, da det ser ud som om, at Aarhus kommune hele tiden finder nye 'undskyldninger' for at 'komme om' ved sagen. Dette er ikke gennemskueligt for borgeren og meget kritisabelt med så langt et forløb, blot fordi man som borger er uheldig at have et handicap. Kirstine har som udviklingshæmmet kun sin STU tilbage til at videreuddanne sig, og derfor er det naturligvis meget vigtigt, at hun får et godt, indholdsrigt forløb, så hun får et fornuftigt arbejdsliv og voksenliv", skriver hun til Ombudsmanden.

Lene Elsig Dalgaard har også bedt Klagenævnet om at forholde sig til, at Aarhus Kommune tilsidesætter nævnets bemærkninger.

Det kan være nødvendigt at udpege et tilbud

Ifølge Lene Elsig Dalgaard har hendes datter nærmest fået et påbud om, at hun skal tage sin STU på Lyngåskolen. Stadig uden at kommentere på den konkrete sag vedgår Claus Bislev centerchef Claus Bislev, at det er rigtigt, at kommunen skal vejlede den unge og forældrene om mulige uddannelsessteder og sammensætninger af uddannelsesforløb.

"Hvis det i nogle tilfælde ikke er sket, så burde vi have gjort det. Det helt normale forløb er, at vi drøfter med forældre og den unge, hvilke muligheder der er, og så finder vi sammen det sted, der er mest velegnet. I enkelte sager når vi ikke til enighed i fuldt omfang, og her ender det med, at vi peger på et sted. Det diskvalificerer ikke det tilbud, der foreligger", siger Claus Bislev.

Kirstine Elsig Dalgaard ønsker stadig at tage sin STU i Karise. I øjeblikket går hun på Egmont Højskolen i Hou syd for Aarhus.