Søndervangskolen: Arbejdspladsvurdering dokumenterer massiv utilfredshed blandt de ansatte

En ny APV-rapport fra Søndervangskolen er 'rød' på stort set alle parametre, og lærernes kommentarer viser både stor utilfredshed med ledelsen og konflikter med pædagogerne. Senere i dag ventes konklusionerne fra den uvildige undersøgelse offentliggjort.

Publiceret Senest opdateret

UDVALGTE KOMMENTARER FRA SKOLENSAPV

"Det er svært at være på en arbejdsplads, når man ikke ved hvemman kan stole på, det primært den tilbageblevne ledelse samtpædagoger. Pædagogerne har jeg haft oplevelsen af at være ledelsesøjne og ører ude i klasserne".

"(…) Derudover er ledelsens ensidige fokus pa eleverneskarakterer til eksamen et stort problem. De har snydt på så mangemåder, og har forsømt obligatorisk undervisning i fag, der ikke varudtrukket til eksamen samt meget mere, som vil blive uddybet i denkommende uvildige undersøgelse af sagen".

"Elever skal testes hele tiden, hvilket er kæmpe pres for bådeelever og lærer. Det strider imod min grundlæggende værdier".

"Jeg er utryg ved min ledelse. Jeg oplever ikke at få støtteeller sparring, men derimod undren hvis jeg kommer med et problem.Jeg tør ikke gå til dem hvis jeg synes nogle af mine opgaver ersvære".

"Der er skabt en vinderkultur pa skolen, hvor der ikke er pladstil fordybelse, hvilket mange elever virkelig har brug for, da vihar mange fagligt svage elever på vores skole. Bade lærer og eleverhar brug for ro og fordybelse".

"Skolens ledelse har altid søgt inspiration fra andre skoler iudlandet, fx lande som England og Holland, hvor man brugercurriculum. Dette skulle vi også have indført på vores skole. Deter stik imod den danske folkeskoles kultur og værdigrundlag. Igenuden pædagogiske rum for diskussioner om, hvorfor vi skulleindførte dette"

"Ofte møder vi som ansatte kritik gennem ledelsesbrevene. Dennekritik kan virke som en gang voksen-skæld-ud. En kritik der får lovtil at stå alene, da der ikke er lagt op til forklaringer medmindrevi selv højlydt undrer os".

"Vi har altid fået at vide, at barren skulle ligge meget højther pa Søndervangskolen. Vi har aldrig fred, der kommer altid nyeideer fra ledelsen, som aldrig er ideer vi selv har været med tilat skabe og udvikle i fællesskab, med de bliver trukket ned overhovedet på os uden dialog".

"Der er en oplevelse af forskelsbehandling på arbejdspladsen.Ansatte har forskellige grader af fleksibilitet/frihed".

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

"ALLE historierne i medierne er genkendelige, og det eneste jeg ønsker er en ny ledelse, som man er tryg ved og kan stole på. Det er meget utrygt at gå på arbejde".

"Vi har altid fået at vide, "at, hvis man ikke kunne lide lugten i bageriet, så kunne man bare finde et andet sted at arbejde". Men hvorfor er det altid os, der skal flytte os? Jeg oplever en ledelse, som ikke bruger dialog, selvom de selv går og pralede med, at det er en del af skolens værdisæt".

"Jeg har sat en facade på, så det ikke er gået ud over eleverne".

Sådan lyder nogle af kommentarerne i den nyeste arbejdspladsvurdering (APV) fra medarbejdere på Søndervangskolen, som Folkeskolen er kommet i besiddelse af.

APV'en stammer fra lærere og pædagogernes vurderinger af arbejdsmiljøet i ugen op til efterårsferien. Samme uge, som en stor del af lærerne skrev under på et brev rettet mod skolens ledelse. Kort efter indgik skolens leder Rani Hørlyck og viceleder og uddelingsleder Martin Bernhard en fratrædelsesaftale med Aarhus Kommune.

Søndervangslærere: Utrygt at en del af ledelsen stadig er på skolen

18 af 21 kategorier røde

Utilfredsheden med især ledelsen slår meget tydeligt igennem i den seneste APV, hvor særligt medarbejderne i skolens afdeling for 5.-9. klasse - afdeling Øst - udviser massiv utilfredshed med og mistillid til ledelsen.

18 af 21 kategorier er markeret røde, hvilket markerer, at medarbejdernes vurderinger er mærkbart lavere end på sammenlignelige skoler i Aarhus Kommune. Og medarbejderne har svaret mere negativt i samtlige kategorier sammenlignet med den seneste APV fra 2018.

Hele 71 procent af Øst-medarbejderne svarer eksempelvis denne gang, at deres nærmeste leder i lav eller meget lav grad prioriterer trivslen på arbejdspladsen, og lige så mange svarer, at deres nærmeste leder i lav eller meget lav grad er god til at løse konflikter.

64 procent af Øst-medarbejderne mener, at konflikter i lav eller meget lav grad bliver løst retfærdigt. Helt samme vurdering går igen på spørgsmålet, om de kan få en klar begrundelse, når der træffes væsentlige beslutninger på skolen.

Lærere: Ledelsen styrer via frygt og belønning 

8 af 10 Øst-medarbejderne svarer desuden, at de i lav eller meget lav grad oplever, at forslag til forbedringer bliver behandlet seriøst af ledelsen, og at den nærmeste leder har taget hensyn til deres behov og synspunkter, når den nærmeste leder har truffet beslutninger.

Hver anden er ofte i kontakt med "modvillige eller aggressive"

Det fremgår også, at over halvdelen af Øst-medarbejderne svarer, at de bliver i høj grad bliver sat i situationer, "der er unødvendigt vanskelige". Og halvdelen af medarbejderne svarer, at de ofte er i kontakt med personer, der er "modvillige eller aggressive" over for dem.

43 procent af medarbejderne i Øst-afdelingen svarer desuden, at de hele tiden inden for de seneste to uger har følt sig stressede, og yderligere 29 procent svarer, at de ofte var stressede i løbet af de seneste to uger.

Stor utilfredshed i alle tre APV'er

Selvom APV'en for medarbejderne i henholdsvis Vest-afdelingen med børneklassen til og med 4. klasse og APV'en for skolens medarbejdere med vejlederfunktioner ikke er helt så grel som Øst-medarbejdere, er der også her massiv utilfredshed at spore.

Lærere: Sådan hemmeligholdt Søndervangskolen snyd med ekstra tid

Blandt medarbejderne i Vest-afdelingen svarede hver tredje eksempelvis, at de altid eller ofte er i kontakt med personer, der "modvillige eller aggressive" over for dem. Ligesom der også der også her er stor utilfredshed med ledelsen.

Ny leder ikke overrasket

Skolens konstituerede leder Martin Appel Loft siger, at han ikke er overrasket over det massive fald i medarbejdernes APV.

"Jeg er ikke overrasket over tilbagegangen, og det var medarbejderne heller ikke, da de så den", siger han.

Martin Appel Loft ønsker ikke at forholde sig til, om APV'en ville se anderledes ud, hvis den var blevet foretaget nu efter afgangen af skolens leder og viceleder.

"Det ved jeg i bund og grund ikke. Jeg kan bare se, at på den halvanden måned jeg har været her, så har lærerne fået skuldrene ned, og at der er også en anden glød i deres øjne", siger han.

Lærerformand: "Helt i tråd med det, vi havde forventet"

Heller ikke formand for Århus Lærerforening Dorthe Fisker er overrasket over den massive tilbagegang i lærernes vurdering af skolen og ledelsen.

"Det er slet ikke overraskende. Den er helt i tråd med det, vi havde forventet. Hvis en sag af denne her kaliber ikke skulle udmønte sig i en APV med en tydelig tilbagemelding fra medarbejderne, så ville det også være bekymrende", siger hun.

Lærere på aarhusiansk successkole: Vi blev presset til at fuske 

Tror du, at den massive utilfredshed i lærernes APV hovedsageligt skyldes, at den er foretaget, imens skolen var under stor mediebevågenhed, eller tror du, at den er udtryk for en længerevarende utilfredshed blandt lærerne?

"Det kan jeg ikke udtale mig om".

Kan der også ligge et element i, at lærerne først nu har turde svare ærligt?

"For mig er det helt afgørende, at APV'en er et udtryk for lærernes oplevelser, da de udfyldte den. Den er vigtig i vores fremadrettede arbejde for et godt arbejdsmiljø på skolen. Derfor er den et supplement til den eksterne undersøgelse. De to ting kommer til at gå hånd i hånd", siger hun.

Leder: Vi er godt i gang

Skoleleder Martin Appel Loft fortæller, at skolen allerede er godt i gang med at arbejde med nogle af de udfordringer, som APV'en viser.

"Vi har haft en meget åben proces, hvor alle medarbejdere har kunnet se alle svarene og ikke kun svarene fra deres egen afdeling. Sammen med det lokale MED-udvalg har vi lokaliseret nogle temaer, vi skal arbejde videre med", siger han.

Pynter Søndervangskolen på sit fravær?

Hvad er det for temaer?

"Det handler om, hvordan man skaber en arbejdsplads med tillid og tryghed, og hvor man som medarbejder bliver inddraget frem mod, at ledelsen træffer nogle beslutninger. Og at man både kan gå til ledelsen, og at man kan stole på ledelsen", siger han og fortæller, at han siden sin tiltrædelse har haft én-til-én-samtaler med alle skolens medarbejdere.

Udfordringer mellem lærere og pædagoger

Der er også et massivt fald i lærernes vurdering af deres samarbejde med det, der i undersøgelsen kaldes for 'andre grupper', og i nogle af kommentarerne peges der specifikt på, at der også er udfordringer med pædagogerne. Har du oplevet, at der er problemer imellem lærerne og pædagogerne?

"Det er ikke noget, jeg oplever i det daglige virke. Men det er klart, at når der bliver gjort opmærksom på det i det APV'en og i én-til-én-samtaler, så tror jeg, at det handler noget om, at vi på en eller anden måde skal have arbejdet med en rolleafklaring, fordi når man ikke helt får det indfriet, så kan det godt give nogle frustrationer".

Aarhus-kandidater: Medier og minister har været for hårde i sagen om Søndervangskolen

"Lærerne skal ikke gå og være mini-pædagoger, og omvendt skal pædagogerne heller ikke være mini-lærere. APV'en peger på, at her er der et godt tema for en god drøftelse om, hvad vi hver især skal løse af opgaver".

"Jeg kan også se i hverdagen, at noget måske handler om noget forventningsafstemning. For når jeg ser, hvordan medarbejderne er i deres virke på skolen, så er det jo megadygtige og dedikerede lærere og pædagoger. Og de har jo også taget et meget aktivt valg om at være pædagogisk medarbejder for netop denne her gruppe børn og deres familier. Og det gennemsyrer også de en-til-en-samtaler, jeg har haft", siger han.

Uvildig undersøgelse offentliggøres i dag

Senere i dag forventes den uvildige undersøgelse af bl.a. muligt eksamensnyd på Søndervangskolen offentliggjort. Og det er ikke tilfældigt, at det sker, før lærerne i morgen sendes hjem for at give online undervisning ind til juleferien.

"Det har været et meget stort ønske fra os, at vi kunne nå at snakke om undersøgelsen, imens vi stadig er fysisk sammen på skolen. Det værste havde været, hvis man skulle have en onlinegennemgang hjemme i sin egen lille dagligstue. Det har man heldigvis lyttet til fra børn og unge-forvaltningen", siger han.

Alle skolens elever får tidligere fri i dag, så skolens ledelse og medarbejdere kan forholde sig til undersøgelsens resultater.  

Sådan skrev Søndervangskolens ledelse til lærerne efter en eksamen uden karakterstigning