En hvidbog skal bane vej for, at den toårige erhvervsrettede flexuddannelse bliver landsdækkende.

Flere kommuner får adgang til at visitere tidligere STU-elever til flexuddannelsen

Glad Fondens erhvervsrettede flexuddannelse kører fortsat som forsøg med sidste optag til august. Her kan yderligere en række kommuner få elever med. På fredag får politikere en hvidbog om, hvordan uddannelsen kan gøres permanent og landsdækkende.

Publiceret Senest opdateret

Den erhvervsrettede flexuddannelse for tidligere STU-elever lever fortsat en uvis skæbne. Glad Fonden etablerede uddannelsen som et forsøg i København, Esbjerg og Aarhus under beskæftigelseslovgivningen i 2018, og selv om de fleste elever fortsætter i beskæftigelse efter de to år på uddannelsen, kæmper Glad Fonden fortsat med at overbevise politikerne på Christiansborg om, at uddannelsen bør være et permanent og landsdækkende tilbud.

Til gengæld er det ikke svært at få kommunerne med. Skanderborg, Vejen, Gentofte, Tårnby, Ishøj og Brøndby fik lov til at visitere enkelte elever til uddannelsen, da flexuddannelsen blev etableret i de tre byer i 2018. Siden har andre kommuner ønsket samme mulighed, så til august får Frederiksborg, Hvidovre, Albertslund, Glostrup, Favrskov, Randers og Odense samme mulighed. Der bliver dog ikke ændret på antallet af pladser.

Flexuddannelsen

Flexuddannelsen er en toårig overbygning for unge, som har taget en STU og ønsker at prøve kræfter inden for køkken, detail, lager eller grøn service.

De unge får praktisk undervisning i en virksomhed, de lærer at tage ansvar for afgrænsede arbejdsopgaver og får samtidig teoretisk undervisning, som tager udgangspunkt i oplevelser fra hverdagen.

Under uddannelsen får de unge konkrete færdigheder, de kan tage med sig videre i en ansættelse, og samtidig bliver de en del af et socialt arbejdsfællesskab. De får større selvtillid og tro på egne evner, fordi de oplever, at de kan indfri forventninger fra en arbejdsplads.

”Vi optager stadig 35 elever fordelt på fem hold, men nogle af de mindre kommuner siger nu, at de ikke længere har økonomi til at medfinansiere uddannelsen”, siger uddannelseschef Lene Timm fra flexuddannelsen.

Investeringen betaler sig

En plads på flexuddannelsen koster 8.500 kroner om måneden i 23 måneder, i alt 195.500 kroner.

”Vores evaluering fra 2022 viser, at det er en investering, som betaler sig, fordi de fleste unge kommer i arbejde efterfølgende. Men lige nu fattes kommunerne penge, så det er svært for dem at tænke langsigtet. Alligevel vil flere kommuner være med, og København, Esbjerg og Aarhus holder fast”, siger Lene Timm.

Kommunerne ser et uddannelsesbehov blandt tidligere STU-elever, som andre ikke har mulighed for at dække, mener Lene Timm. Derfor er det ikke nok, at partierne bag de såkaldte SSA-aftaler på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet har afsat et tilskud til flexuddannelsen, så den også kan optage elever i år.

”Vores forsøgsbekendtgørelse rækker kun til år, så som det ser ud nu, bliver optaget til august det sidste. Men vi argumenterer for, at uddannelsen skal være landsdækkende. De unge er glade for uddannelsen, og flere af dem kommer videre i arbejde, så modellen ser ud til at virke”, siger Lene Timm.

Hvidbog på vej til politikere

Evalueringen fra maj 2022 konkluderede, at de unge udvikler sig markant og lærer at varetage et job. På trods af at forsøget på det tidspunkt var foregået i skyggen af coronapandemien, var 58 procent af eleverne videre i job. Langt de fleste i et fleksjob.

Men daværende undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) var skeptisk.

”Undervisningsministeriet vurderer, at rapporten er veludført inden for de rammer og muligheder, der er for at evaluere uddannelsen. Ministeriet vurderer dog også, at evalueringen ikke kan stå alene i forhold til at vurdere de potentielle effekter af flexuddannelsen”, skrev hun til Folketingets børne- og undervisningsudvalg.

”Pernille Rosenkrantz-Theil sagde, at der skulle en række juridiske, organisatoriske og pædaogiske forhold på plads, inden der kan blive tale om statslig finansiering. Derfor sender vi på fredag en hvidbog til medlemmerne af børne- og undervisningsudvalg, hvor vi beskriver, hvordan uddannelsen kan organiseres. Vi beskriver også vores pædagogiske tilgang og giver et bud på, hvor mange unge der kan blive optaget på landsplan”, siger Lene Timm.

Minister fremhæver uddannelsen

Det haster med at få lovramme og finansiering på plads til det fortsatte samarbejde med virksomheder og kommuner, for i august 2025 står forsøget igen uden finansiering og lovhjemmel til et optag. Derfor finder Lene Timm det positivt at den nuværende undervisningsminister, Mattias Tesfaye (S), specifikt nævnte flexuddannelsen, da han i sidste uge besvarede et spørgsmål fra Helena Artmann Andresen (LA), som havde bedt ham redegøre for, hvilke uddannelsesmuligheder unge har efter at have afsluttet STU.

”Partierne bag de årlige SSA-aftaler har ad flere omgange aftalt at afsætte et tilskud til Glad Fondens flexuddannelse, som er et toårigt forløb, der klæder tidligere STU-elever på til efterfølgende at kunne indgå på arbejdsmarkedet i et fleksjob”, skrev ministeren.

Statsministeren har besøgt uddannelsen

Også statsminister Mette Frederiksen (S) er opmærksom på flexuddannelsen, som hun besøgte i Bilka Fields i november sidste år. I et efterfølgende interview, som ligger på flexuddannelsens Facebookside, ville hun dog ikke svare på, hvornår uddannelsen bliver permanent.

”Skal vi gøre uddannelsen permanent? Det kan godt være. I de her år prøver vi at blive klogere på, hvad er det for et uddannelsestilbud, der virker allerbedst, hvis man er ung og har særlige behov. Og så har Folketingets partier lige besluttet at bruge flere penge op flexuddannelsen. Det er i hvert fald et vigtigt næste skridt”, sagde Mette Frederiksen

14 dage senere indledte statsministeren sin spørgetime i Folketinget med at fremhæve flexuddannelsen som en solstrålehistorie.

Ifølge Lene Timm viser de seneste tal, at 80 procent af de i alt 108 elever, som har afsluttet uddannelsen, er kommet i arbejde.