Ligesom i Nest-klasserne bruger underviserne i de nye Delta-klasser i Aalborg simple, men tydelige redskaber til at fortælle eleverne, hvad de skal.
Ligesom i Nest-klasserne bruger underviserne i de nye Delta-klasser i Aalborg simple, men tydelige redskaber til at fortælle eleverne, hvad de skal.

Med nye Delta-klasser vil Aalborg lave sin egen udgave af Nest

To skoler i Aalborg har med inspiration fra Nest-klasserne i Aarhus åbnet hver en ny delta-klasse, som består af 12 elever fra skoledistriktet og fire visiterede elever med autisme. Det er for tidligt at konkretisere, hvad forskellen præcist bliver mellem Aarhus og Aalborg, siger indskolingsleder.

Publiceret

Delta-klasserne

Delta står for:

  • Deltagelse for alle
  • Ens fremfor forskellige
  • Læring i fællesskab
  • Tryghed i skolelivet
  • Ambitiøs på alles vegne

Der er til enhver tid to voksne i klassen. De arbejder sammen udfra principperne for co-teaching og

planlægger, gennemfører og evaluerer således undervisningensammen. Co-teaching giver bedre mulighed for at varierelæringsmiljøet og for at respondere på elevernes behov. Metoden hardokumenteret effekt i forhold til elevers læring.

Med Delta-klasserne er Aalborg Kommune optaget af, atNest-metoden skal passe til den måde, kommunen driver skole på.Derfor er kommunen opmærksom på:

  • Det brede årgangsfællesskab, hvor eleverne på tværs afklasserne sammensættes på hold med overvejende eksperimenterende ogproblemløsende læring.
  • Skoleledelserne på Gl. Hasseris Skole og Stolpedalsskolen harforpligtet sig på at udbrede og forankre værktøjer fra Delta påårgangen.  
  • I opbygningen af et Delta-læringsmiljø har kommunen søgtsparring og indsigt i forløbet Professionel Lærings Ledelse, idetlæringsmiljøet her har betydning for arbejdet med at sikre kvaliteti undervisningen på kommunens skoler. Dertil har kommunen tænkt depositive erfaringer fra Nest Aarhus ind.
  • I implementeringen har der også været fokus på at understøttede professionelles samarbejde om Delta-klasserne med henblik på atarbejde systematisk med elevernes læringsprogression ogtrivsel.

Nest-metoden

Nest er en metode til at skabe veltilrettelagt undervisning, sånormalt begavede børn med autisme kan inkluderes i klasser medalmene børn. Nøgleordene er vedvarende brug af struktur, tydelighedog visuel støtte, så eleverne hele tiden ved, hvad de skal. Detskal give dem overskud til at lære.

I New York har programmet kørt i over ti år. I dag går 4.000børn i en Nest-klasse, og eleverne med autisme klarer sig lige sågodt som de almene elever. Begge grupper løftes fagligt, socialt ogfølelsesmæssigt.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

I 2016 åbnede Katrinebjergskolen i Aarhus de to første Nest-klasser uden for New York og har siden bygget flere klasser på nedefra. Nu følger Stolpedalsskolen og Gl. Hasseris Skole i Aalborg efter. Her hedder klasserne dog Delta, men princippet er det samme, nemlig at eleverne møder en skole, hvor hverdagen er bygget op om den ro, struktur, rutiner og specialpædagogiske tilgang, som børn med autisme har brug for, og som alle elever kan profitere af.

Den amerikanske model Nest: Inklusion vendt på hovedet

Gl. Hasseris Skole bød ind på at få en Delta-klasse, fordi tanken passer til skolens tro på, at alle børn gør det så godt, de kan, fortæller indskolingsleder Lotte Danielsen.

"Vi ligger i et smørhul med resursestærke forældre og børn, så vi har overskud til at arbejde med elever med autisme, og vi har medarbejdere, som vil det. Selv om nogle af eleverne i Delta-klassen har vanskeligheder, skal vi bringe det bedste frem i dem", uddyber hun.

Interessen for at undervise i Delta var ikke så stor som ventet

Teamet omkring skolens første Delta-klasse består af en børnehaveklasseleder, som tidligere har arbejdet med elever med autisme på specialskolen Egebakken i Vodskov, to pædagoger og elevernes kommende lærer i 1. klasse. Hun har ni timer i 0. A og er med sin specialpædagogiske baggrund ansat til at føre klassen videre sammen med den ene af pædagogerne.

"De andre i teamet havde vi i huset i forvejen. De har blandt andet fået kompetenceudvikling sammen med lærere fra Aarhus, og vi har brugt tid på at finde møbler og indrette klasselokalet", fortæller Lotte Danielsen.

Det var ikke noget problem at finde medarbejdere til at undervise i Delta-klassen, selv om interessen ikke var så stor, som afdelingslederen havde troet.

Nest-klassernes lærere er glade for at undervise i faste rammer

"Vi havde flere at vælge imellem, end vi skulle bruge, men mange var usikre på, hvad Delta-klassen nu var for noget. Det er allerede ved at falde på plads. Det kunne jeg mærke, da jeg forleden fortalte om klassen på et lærermøde, så jeg tænker ikke, at det bliver et problem at finde medarbejdere, når vi til næste år åbner en ny børnehaveklasse som Delta", siger Lotte Danielsen.

Stor forældreinteresse trods aflyst informationsmøde

Ud af 65 elever på den spritnye årgang ønskede forældrene til 20 elever at få deres barn i Delta-klassen, men der er kun plads til 12, så nogle blev valgt fra.

"Det har der ikke været noget i. Forældrene vidste på forhånd, at hvis for få meldte sig, ville vi ringe rundt og spørge, om det alligevel ikke var noget for dem at få deres barn i Delta-klassen, og hvis der meldte sig for mange, ville alle ikke få en plads", fortæller Lotte Danielsen.

Netop som Gl. Hasseris Skole stod for at skulle holde et informationsmøde for forældrene, lukkede statsminister Mette Frederiksen Danmark ned på grund af corona. I stedet lavede skolen informationsvideoer og oprettede en Q&A for forældrene.

En Nest-klasse kræver hårdt arbejde

"Vi måtte blandt andet forklare, at der ikke er tale om en specialklasse, men at det er en almindelig klasse med fire elever, som har brug for noget ekstra. En anden forældrebekymring gik på, om deres børn ville blive en del af årgangen. Vi har altid haft holdtimer, hvor eleverne arbejder sammen på tværs af klasserne, og når vi har dem, har de fire elever med autisme social læring, hvor de får redskaber til at vente på tur og til at tabe i spil", siger Lotte Danielsen og tilføjer, at eleverne også deltager i aktiviteter på tværs af klasserne i DUS, som skolefritidsordningen hedder i Aalborg.

For tidligt at udpege forskellen mellem Nest og Delta

Skolerådmand Tina French Nielsen (V) vedgår i en pressemeddelelse, at Delta-klasserne i Aalborg er inspireret af Nest-klasserne i Aarhus. Samtidig siger hun, at kommunen har skabt sin egen model, som passer til den måde, Aalborg driver skole på, og til de visioner kommunen har for fremtidens skole.

Evaluering: Aarhus' Nest-model ser ud til at gavne elever med autisme

"Vi ser mange børn, som bliver visiteret til specialtilbud, fordi de ikke trives i den almindelige folkeskoleklasse. Det gælder ikke kun her i kommunen, men i hele landet. Det kan ikke passe, at vi ikke kan indrette vores almene folkeskole, så den bliver langt mere rummelig. Børn er forskellige, og de lærer forskelligt, men alle børn har gavn af faste rammer, strukturer og rutiner, og det er lige præcis det, der bliver vores helt store opgave at massere ind i skoledagen", siger Tina French Nielsen.

Grundbog om Nest viser vej til øget inklusion i praksis

På Gl. Hasseris Skole har Lotte Danielsen svært ved at pege på, hvordan Delta-klassen adskiller sig fra Nest i Aarhus.

"Jeg ved det ikke endnu, men det har været vigtigt for forvaltningen, at vi skulle hedde noget andet, for vi skal ikke være en kopi. Vi skal finde vores egen Aalborg-version", siger indskolingslederen.

Delta-klasserne er i første omgang en prøvehandling, hvor der de næste tre år oprettes nye delta-børnehaveklasser på Gl. Hasseris Skole og Stolpedalsskolen. Det er hensigten, at de tre årgange kommer til at fortsætte i samme klasse til og med 9. klasse.

Tirsdag den 18. august kl. 9.04: Der er sket en tilføjelse til faktaboksen om delta-klasserne, som præciserer den aalborgensiske tilgang til Nest-metoden.

Powered by Labrador CMS